Getallen vermenigvuldigen

Stel dat u wilt weten hoeveel flessen mineraalwater u nodig hebt voor een zakelijke conferentie (totaal aantal aanwezigen × 4 dagen × 3 flessen per dag) of dat u wilt weten hoeveel reiskosten u vergoed krijgt voor een zakenreis (totaal aantal kilometers × ,46). U kunt getallen op verschillende manieren vermenigvuldigen.

Wat wilt u doen?


Getallen in een cel vermenigvuldigen

Gebruik de rekenkundige operator * (vermenigvuldigen) om deze taak uit te voeren.

Als u bijvoorbeeld de volgende formule opgeeft in een cel:

=5*10

wordt het volgende resultaat weergegeven in de cel:

50

Terug naar boven Terug naar boven

Een bereik van getallen vermenigvuldigen met een getal

Belangrijk  Bij deze procedure worden de getallen in het bereik vervangen door het resultaat van de vermenigvuldiging.

 1. Geef in een lege cel het vermenigvuldigingsgetal op.
 2. Selecteer de cel en klik vervolgens in de groep Klembord op het tabblad Start op Kopiëren Knopafbeelding.
 3. Selecteer het bereik van getallen dat u wilt vermenigvuldigen.
 4. Klik op het tabblad Start, in de groep Klembord, op de pijl onder Plakken en klik vervolgens op Plakken speciaal.
 1. Klik onder Bewerking op Vermenigvuldigen.
 2. Klik op OK.
 3. Verwijder de inhoud van de cel die u bij de eerste stap hebt opgegeven.

Terug naar boven Terug naar boven

Getallen in verschillende cellen vermenigvuldigen met behulp van een formule

Gebruik de rekenkundige operator * (vermenigvuldigen) of de functie PRODUCT om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld

De voorbeelden zijn mogelijk beter te begrijpen als u deze naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenEen voorbeeld kopiëren

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp.

 Opmerking   Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
 1. Druk op CTRL+C.
 2. SeIecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
 3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.
 
1
2
3
4
A
Gegevens
5
15
30
Formule Beschrijving (resultaat)
=A2*A3 De getallen in de eerste twee cellen met elkaar vermenigvuldigen (75)
=PRODUCT(A2:A4) Alle getallen in het bereik met elkaar vermenigvuldigen (2250)
=PRODUCT(A2:A4;2) Alle getallen in het bereik met elkaar, en vervolgens met 2 vermenigvuldigen (4500)

Informatie over functies

PRODUCT

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2007