Getallen vermenigvuldigen

Als u =5*10 typt in een cel, wordt het resultaat 50 weergegeven.

WeergevenEen bereik van getallen vermenigvuldigen met een getal

Belangrijk  Bij deze procedure worden de getallen in het bereik vervangen door het resultaat van de vermenigvuldiging.

 1. Geef in een lege cel het vermenigvuldigingsgetal op.
 2. Selecteer de cel en klik in het menu Bewerken op Kopiëren.
 3. Selecteer het bereik van getallen die u wilt vermenigvuldigen.
 4. Klik op Plakken speciaal in het menu Bewerken.
 5. Klik onder Bewerking op Vermenigvuldigen.
 6. Klik op OK.
 7. Verwijder de inhoud van de cel die u bij de eerste stap hebt opgegeven.

WeergevenGetallen in verschillende cellen vermenigvuldigen door middel van een formule

Gebruik het sterretje (*) of de functie PRODUCT om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld in werkblad

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenWerkwijze

 1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
 2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
 1. Druk op CTRL+C.
 2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
 3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de optie Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
3
4
A
Gegevens
5
15
30
Formule Beschrijving (resultaat)
=A2*A3 De getallen in de eerste twee cellen met elkaar vermenigvuldigen (75)
=PRODUCT(A2:A4) Alle getallen in het bereik met elkaar vermenigvuldigen (2250)
=PRODUCT(A2:A4;2) Alle getallen in het bereik met elkaar, en vervolgens met 2 vermenigvuldigen (4500)

Informatie over functies

PRODUCT

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003