GELIJK, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie (functie: een vooraf geschreven formule die een of meer waarden nodig heeft, daarmee een bewerking uitvoert en een of meer waarden als resultaat heeft. Gebruik functies om formules - vooral formules waarmee lange of complexe berekeningen worden uitgevoerd - op een werkblad te vereenvoudigen en te verkorten.) GELIJK in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Vergelijkt twee tekenreeksen en geeft als resultaat WAAR als de reeksen identiek zijn en ONWAAR als dit niet het geval is. Er wordt verschil gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Verschillen in opmaak worden echter genegeerd. Gebruik GELIJK om tekst te controleren die in een document wordt ingevoerd.

Syntaxis

GELIJK(tekst1, tekst2)

De syntaxis van de functie GELIJK heeft de volgende argumenten (argument: een waarde waarmee u informatie toevoegt aan een actie, gebeurtenis, methode, eigenschap, functie of procedure.):

  • tekst1    Vereist. De eerste tekenreeks.
  • tekst2    Vereist. De tweede tekenreeks.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. U kunt de resultaten van formules weergeven door de formules te selecteren en op F2 en vervolgens op Enter te drukken. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien.

Eerste tekenreeks Tweede tekenreeks  
woord woord
Woord woord
w oord woord
Formule Beschrijving Resultaat
=GELIJK(A2;B2) Hiermee wordt gecontroleerd of de tekenreeksen in de eerste rij met elkaar overeenkomen. WAAR
=GELIJK(A3;B3) Hiermee wordt gecontroleerd of de tekenreeksen in de tweede rij met elkaar overeenkomen ('W' is een hoofdletter in A3). ONWAAR
=GELIJK(A4;B4) Hiermee wordt gecontroleerd of de tekenreeksen in de derde rij met elkaar overeenkomen (in A4 staat een spatie tussen 'w' en 'oord'). ONWAAR
 
 
Van toepassing op:
Excel 2013, Excel Online