F.TOETS

Geeft het resultaat van de F-toets. Een F-toets berekent de eenzijdige kans dat de varianties van matrix1 en matrix2 niet significant verschillen. U gebruikt deze functie om te bepalen of de varianties van twee steekproeven van elkaar verschillen. Uitgaande van de testresultaten van openbare en bijzondere scholen, kunt u met deze functie bijvoorbeeld toetsen of de scholen verschillende niveaus van diversiteit hebben binnen de testresultaten.

Syntaxis

F.TOETS(matrix1;matrix2)

matrix1     is de eerste matrix of het eerste gegevensbereik.

matrix2     is de tweede matrix of het tweede gegevensbereik.

Aanvullende informatie

  • Geldige argumenten zijn getallen, of namen, matrices of verwijzingen die getallen bevatten.
  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.
  • Als het aantal gegevenspunten in matrix1 of matrix2 kleiner is dan 2, of als de variantie van matrix1 of matrix2 gelijk is aan 0, geeft F.TOETS de foutwaarde #DEEL/0! als resultaat.

Voorbeeld

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenWerkwijze

  1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
  2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
  1. Druk op CTRL+C.
  2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
  3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de optie Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
3
4
5
6
A B
Gegevens1 Gegevens2
6 20
7 28
9 31
15 38
21 40
Formule Beschrijving (resultaat)
=F.TOETS(A2:A6;B2:B6) De F-toets voor de bovenstaande gegevensverzamelingen (0,648318)
 
 
Van toepassing op:
Excel 2003