Pagina 6 van 20VORIGEVOLGENDE

Formules gebruiken om tekst te bewerken, te verbeteren en te controleren

De functie SPATIES.WISSEN gebruiken

Toelichting 1 Formule in het werkblad.
Toelichting 2 Resultaat van formule in het werkblad.

Mogelijk bevat de tekst die vanuit andere programma's in Excel is geïmporteerd een aantal overbodige spaties, zoals te zien is in de illustratie. U kunt deze spaties ook nu weer verwijderen vanuit één cel, door de volgende formule in cel B2 te typen:

=SPATIES.WISSEN(A2)

Met de functie SPATIES.WISSEN verwijdert u alle spaties uit tekst. Alleen losse spaties tussen woorden blijven staan.

Nadat u deze formule hebt getypt en deze langs de hele kolom hebt gekopieerd, kunt u de oude tekst weer verwijderen door de nieuwe tekst er overheen te kopiëren. Het is echter ook mogelijk de formules te verwijderen. Dit kunt u oefenen in de praktijksessie aan het einde van de les.

Pagina 6 van 20VORIGEVOLGENDE