Excel-gegevens of -grafieken kopiëren naar Word

Als u uw Microsoft Office Excel-werkblad (werkblad: het primaire document dat u in Microsoft Excel gebruikt om gegevens te bewerken en op te slaan. Een werkblad wordt ook wel een spreadsheet genoemd. Een werkblad bestaat uit cellen die zijn geordend in kolommen en rijen, en wordt altijd opgeslagen in een werkmap.)gegevens of een grafiek die u hebt gemaakt met Excel wilt opnemen in een Microsoft Office Word-document, kopieert u de geselecteerde gegevens of grafieken naar Excel en gebruikt u de opdracht Plakken of Plakken speciaal in Word om de gegevens of grafieken in te voegen in een document.

Wat wilt u doen?


Werkbladgegevens kopiëren naar een Word-document

 1. Selecteer in Excel de werkbladgegevens die u wilt kopiëren naar een Word-document.
 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Kopiëren Knopvlak.

Excel-lint

Sneltoets  U kunt ook op CTRL+C drukken.

 1. Klik in het Word-document op de positie waar u de gekopieerde werkbladgegevens wilt plakken.
 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.

Sneltoets  U kunt ook op CTRL+V drukken.

 1. Klik op de knop Plakopties Knopvlak naast de gegevens en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de gegevens wilt plakken als een Word-tabel, klikt u op Opmaak van bron behouden als u de oorspronkelijke opmaak van de gekopieerde gegevens wilt gebruiken, of klikt u op Opmaakprofiel van doeltabel overeen laten komen als u het documentthema wilt gebruiken dat van toepassing is op het Word-document.
  • Als u de gegevens wilt plakken als een statische afbeelding, klikt u op Als afbeelding plakken.
  • Als u een koppeling naar de Excel-gegevens wilt plakken, zodat de gegevens in het Word-document worden bijgewerkt wanneer u de oorspronkelijke gegevens wijzigt in de Excel-werkmap, klikt u op Opmaak van bron behouden en koppelen aan Excel of op Koppelen aan Excel en opmaak van doeltabel overnemen.
  • Klik op Alleen tekst behouden als u de gegevens wilt plakken als tekst, waarbij elke rij in een afzonderlijke alinea wordt geplaatst en de celwaarden worden gescheiden door tabs.

 Opmerkingen 

 • Als u de knop Plakopties niet ziet, moet u deze inschakelen. Klik op de Microsoft Office-knop Knopvlak en klik vervolgens op Opties voor Word. Schakel in de categorie Geavanceerd onder Knippen, Kopiëren en Plakken het selectievakje Knoppen voor plakopties weergeven in.
 • Als u de gegevens in een Word-tabel plakt, worden met de knop Plakopties verschillende plakopties weergegeven. U kunt de gekopieerde gegevens invoegen als een geneste tabel, de gegevens samenvoegen met de bestaande tabel, de gegevens invoegen als nieuwe rijen in de bestaande tabel, de cellen in de bestaande tabel overschrijven of de gegevens plakken als een statische afbeelding.

Tips

 • Als u de gegevens in een andere indeling wilt plakken (zoals een werkbladobject, HTML-indeling, bitmap, afbeelding of tekstindeling) of als u een koppeling naar de brongegevens wilt plakken in Excel, klikt u op het tabblad Thuis in de groep Klembord op de pijl op de knop Plakken en klikt u vervolgens op Plakken speciaal. Klik in de lijst Als op de indeling die u wilt gebruiken.
  • Als u het volledige werkblad later wilt bewerken, klikt u op Microsoft Office Excel-werkbladobject. Als u in het Word-document toegang wilt verlenen tot het gehele werkblad, met inbegrip van de gegevens die u wellicht privé wilt houden, klikt u op Microsoft Office Excel-werkbladobject.
  • Als u de tabel in het document automatisch wilt bijwerken wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan de brongegevens in Excel, klikt u op Koppeling plakken en selecteert u vervolgens de gewenste optie in het vak Als. Als u de bronwerkmap had opgeslagen voordat u de gegevens kopieerde, kunt u ook op Word-hyperlink klikken in het vak Als om een hyperlink in te voegen in uw document die u naar de brongegevens leidt in Excel.
  • Als u de inhoud wilt plakken als een Object Linking and Embedding (OLE) (OLE: een techniek voor programma-integratie die u kunt gebruiken om informatie tussen programma's te delen. Alle Office-programma's ondersteunen OLE, zodat u informatie kunt delen via gekoppelde en ingesloten objecten.) Word-toepassingspictogram (in plaats van de werkelijke inhoud te plakken), klikt u op Microsoft Office Excel-werkbladobject en schakelt u vervolgens het selectievakje Als pictogram weergeven in. U kunt op het pictogram klikken om de toepassing te openen en de inhoud weer te geven.
  • Als u HTML wilt gebruiken om de gegevens naar Word te kopiëren en in een Word-tabel weer te geven, klikt u op HTML-indeling.
  • Als u een statische afbeelding wilt plakken, klikt u op Bitmap. Als u een afbeelding wilt plakken waarvan de groepering kan worden opgeheven, klikt u op Afbeelding (Enhanced metabestanden) of Afbeelding (Windows-metabestanden).
  • Als u de gegevens wilt plakken als opgemaakte of niet-opgemaakte tekst, klikt u op Tekst met opmaak (RTF), Niet-opgemaakte tekst of Niet-opgemaakte Unicode-tekst.
 • Als u de gegevens wilt plakken als een hyperlink die u naar de brongegevens leidt in Excel, klikt u op de pijl op de knop Plakken en klikt u vervolgens op Als hyperlink plakken. Als de werkmap die de brongegevens bevat nog niet is opgeslagen, is deze optie niet beschikbaar.
 • Als u wilt dat de reeks gegevens die u als een Microsoft Excel-werkbladobject in een Word-document plakt, wordt uitgebreid wanneer de corresponderende gegevens op het Excel-werkblad worden uitgebreid, kunt u een naam (naam: een woord of tekenreeks waarmee een cel, bereik, formule of constante waarde wordt aangeduid. Gebruik betekenisvolle namen, zoals Producten, als u verwijst naar doorzichtige bereiken, zoals Omzet!C20:C30.) opgeven voor de gegevensreeks in Excel voordat u de gegevens kopieert. Vervolgens kunt u een koppeling plakken naar de desbetreffende reeks met behulp van de opdracht Plakken speciaal. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord, klik op de pijl op de knop Plakken, klik op Plakken speciaal en klik op Koppeling plakken.

Terug naar boven Terug naar boven

Een grafiek kopiëren naar een Word-document

 1. Selecteer in Excel de ingesloten grafiek (ingesloten grafiek: een grafiek die is opgenomen in een werkblad, dus niet op een afzonderlijk grafiekblad staat. Ingesloten grafieken zijn handig als u een grafiek of draaigrafiekrapport samen met de brongegevens of andere gegevens in een werkblad wilt weergeven of afdrukken.) of het grafiekblad (grafiekblad: een blad in een werkmap dat alleen een grafiek bevat. Een grafiekblad is handig als u een grafiek of een draaigrafiekrapport gescheiden van de werkbladgegevens of het draaitabelrapport wilt weergeven.) dat u wilt kopiëren naar een Word-document.
 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Kopiëren Knopvlak.

Excel-lint

Sneltoets  U kunt ook op CTRL+C drukken.

 1. Klik in het Word-document op de positie waar u de gekopieerde grafiekgegevens wilt plakken.
 2. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken.

Sneltoets  U kunt ook op CTRL+V drukken.

 1. Klik op de knop Plakopties Knopvlak naast de grafiek en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de grafiek wilt plakken in combinatie met een koppeling naar de bijbehorende brongegevens, klikt u op Grafiek (gekoppeld aan Excel-gegevens).
  • Als u de grafiek wilt plakken en toegang tot de volledige werkmap wilt bieden in het document, klikt u op Excel-grafiek (volledige werkmap).
  • Als u de grafiek wilt plakken als een statische afbeelding, klikt u op Als afbeelding plakken.
  • Als u de de grafiek met de oorspronkelijke opmaak wilt plakken, klikt u op Opmaak van bron behouden.
  • Als u de grafiek wilt plakken en deze wilt opmaken met het documentthema dat is toegepast op het document, klikt u op Doelthema gebruiken.

 Opmerking   De knop Plakopties is niet beschikbaar wanneer u een grafiek plakt in een document dat is geopend in de compatibiliteitsmodus in Word. In de de compatibiliteitsmodus wordt de grafiek geplakt als een statische afbeelding.

Tips

 Opmerking   Het lint is een onderdeel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2007, Word 2007