Excel gebruiken om betalingen en spaarbedragen te plannen

Van toepassing op
Microsoft Excel 2002

Hoeveel hebt u maandelijks nodig voor het aflossen van uw hypotheek of het afbetalen van uw auto? Hoeveel kunt u besparen door uw creditcardsaldo af te betalen in twee in plaats van in vier jaar? Hoeveel moet u maandelijks opzijzetten om uw collegegeld of vakantie te kunnen betalen en hoelang doet u daarover? Hoeveel rente levert uw spaargeld in een bepaalde periode op? Met de formules in Microsoft Excel kunt u moeiteloos het antwoord bepalen op deze en andere belangrijke financiële vragen.

Excel bevat vooraf gedefinieerde formules: functies. In dit artikel staan we stil bij een aantal mogelijkheden van de functie BET.

Uw hypotheekaflossing berekenen

Stel, u bent op zoek naar een huis en u wilt weten wat de maandlasten zijn van een hypotheek van € 180.000 met een looptijd van dertig jaar tegen een jaarlijkse rente van 6 procent.

U kunt dit doen door een Excel-functie te gebruiken en daarbij argumenten op te geven. Argumenten bestaan uit gegevens op basis waarvan de berekening moet worden uitgevoerd. In dit voorbeeld gebruikt u de functie BET, waarmee u de bedragen kunt berekenen voor het in regelmatige termijnen aflossen van leningen tegen een onveranderlijke rente.

Een hypotheekaflossing berekenen

 1. Typ het volgende in een willekeurige cel in een werkblad:
=BET(6%/12,30*12,180000)

 • Aan het gelijkteken (=) ziet Excel dat er een formule volgt. De argumenten staan tussen haakjes, van elkaar gescheiden door puntkomma's.
 • Het rentepercentage van 6 procent per jaar wordt gedeeld door 12, omdat u maandelijkse aflossingen berekent en dus een maandelijks rentepercentage moet gebruiken.
 • Het aantal termijnen voor de hypotheek met een looptijd van dertig jaar wordt vermenigvuldigd met 12, omdat u elk jaar 12 maandelijkse betalingen verricht.
 • De huidige waarde is het beginbedrag van de hypotheek voordat de rente wordt berekend (bij het opgeven van deze waarde wordt geen scheidingsteken voor duizendtallen gebruikt, dus 180000 in plaats van of 180.000).
 1. Druk op ENTER om het maandelijkse aflossingsbedrag voor de hypotheek weer te geven: € 1.079,19-. Aangezien het resultaat een bedrag is dat moet worden betaald, wordt het weergegeven als negatief getal, wat u kunt zien aan de rode tekenkleur en het minteken na het getal.

De kosten berekenen van het eerder of later afbetalen van een creditcard

U kunt met de functie BET ook bepalen wat het verschil in maandelijkse aflossingen zou zijn als u een creditcardsaldo sneller zou afbetalen, bijvoorbeeld in twee jaar in plaats van in vier jaar.

Laten we uitgaan van een saldo van € 5.400 en een rentepercentage van 17 procent per jaar. We nemen tevens aan dat dit saldo niet toeneemt zolang het saldo niet is afbetaald.

Berekenen hoeveel u maandelijks moet betalen om het saldo in twee jaar weg te werken

 1. Typ het volgende in een willekeurige cel in een werkblad:
=BET(17%/12,2*12,5400)

Dit zijn dezelfde argumenten als die we eerder hebben gebruikt.

 • Het rentepercentage is ook nu het jaarlijkse percentage, 17 procent, hetgeen we door 12 delen om het maandelijkse percentage te bepalen.
 • Het aantal termijnen over de periode van twee jaar wordt vermenigvuldigd met 12, omdat u elk jaar 12 maandelijkse betalingen verricht.
 • De huidige waarde is het saldo van de creditcard voordat er rente wordt berekend (dit wordt ingevoerd als 5400).
 1. Druk op ENTER om het maandelijkse afbetalingsbedrag weer te geven.

Zoals u ziet, kost het € 266,99 per maand om het saldo in twee jaar af te lossen.

Berekenen hoeveel u maandelijks moet betalen om het saldo in vier jaar weg te werken

U kunt op eenvoudige wijze bepalen hoeveel u maandelijks moet aflossen over een periode van vier jaar door één getal te wijzigen:

 • Vervang 2*12 door 4*12 in de formule die u zojuist hebt gebruikt:
=BET(17%/12,4*12,5400)

De hoogte van de maandelijkse aflossing over een periode van vier jaar bedraagt € 155.82-.

De resultaten vergelijken

Vindt u niet dat het maandelijkse aflossingsbedrag over vier jaar (€ 155,82-) er goed uitziet in vergelijking met het aflossingsbedrag over twee jaar (€ 266,99-)? Kijk echter eens naar de totaalbedragen:

Twee jaar: 24*266,99=6407,76
Vier jaar: 48*155,82=7479,36

Die kleinere maandelijkse aflossingsbedragen kosten u meer dan duizend euro! Dat is het verschil tussen de rente die u betaalt in vier en de rente die u betaalt in twee jaar.

Meer informatie

Er zijn diverse andere functies met behulp waarvan u bijvoorbeeld kunt bepalen hoeveel u moet aanbetalen, hoeveel u over meerdere jaren kunt sparen en hoe hoog uw inleg moet zijn om een bepaald bedrag te sparen. Zie het volgende onderwerp voor meer informatie over functies in Excel: Sneller formules samenstellen.