Een Word-tabel kopiëren naar Excel

Wanneer u gegevens vanuit een Microsoft Office Word-tabel wilt verplaatsen of kopiëren naar Microsoft Office Excel, hoeft u die gegevens niet opnieuw te typen als u deze rechtstreeks vanuit Word in Excel kopieert. Wanneer u gegevens vanuit een Word-tabel in een Excel-werkblad (werkblad: het primaire document dat u in Microsoft Excel gebruikt om gegevens te bewerken en op te slaan. Een werkblad wordt ook wel een spreadsheet genoemd. Een werkblad bestaat uit cellen die zijn geordend in kolommen en rijen, en wordt altijd opgeslagen in een werkmap.) kopieert, worden de gegevens in elke cel van de Word-tabel in een afzonderlijke cel in het werkblad geplakt.

 Belangrijk   Nadat de gegevens zijn geplakt, moet u deze mogelijk opschonen zodat u kunt profiteren van de berekeningsfuncties in Excel. Cellen bevatten bijvoorbeeld ongewenste extra spaties, getallen zijn geplakt als tekst in plaats van numerieke waarden waarmee u kunt rekenen of datums worden niet juist weergegeven.

Zie De tien beste manieren om uw gegevens op te schonen voor meer informatie.

  1. Selecteer in een Word-document de rijen en kolommen van de tabel die u naar een Excel-werkblad wilt kopiëren.
  2. Druk op Ctrl+C om de selectie te kopiëren.
  3. Selecteer in het Excel-werkblad de linkerbovenhoek van het werkbladgebied waarin u de Word-tabel wilt plakken.

 Opmerking   Zorg dat het gebied waarin u wilt plakken leeg is, voordat u de gegevens plakt. De gegevens uit de Word-tabel vervangen alle bestaande gegevens in de werkbladcellen in het plakgebied. Controleer zonodig eerst de afmetingen van de tabel in Word.

  1. Klik op het tabblad Start in de groep Klembord op Plakken Knopafbeelding.

Afbeelding van Excel-lint

Sneltoets  U kunt ook op Ctrl+V drukken.

  1. Al u de opmaak wilt aanpassen, klikt u op Plakopties Knopafbeelding naast de gegevens die u hebt geplakt en gaat u als volgt te werk:
    • Als u de opmaak wilt gebruiken die op de werkbladcellen is toegepast, klikt u op Aanpassen aan opmaak van bestemming.
    • Als u de opmaak van de Word-tabel wilt gebruiken, klikt u op Opmaak van bron behouden.

 Opmerking   De inhoud van elke cel van de Word-tabel wordt in een enkele cel in Excel geplakt. Nadat u de gegevens hebt geplakt, kunt u de gegevens over extra cellen in een kolom verdelen (bijvoorbeeld om voornamen en achternamen te scheiden zodat deze in afzonderlijke cellen worden weergegeven) met de opdracht Tekst naar kolommen (tabblad Gegevens, groep Hulpmiddelen voor gegevens).

Zie De inhoud van een cel over aangrenzende kolommen verdelen voor meer informatie.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2007, Word 2007