Een werkblad of werkmap afdrukken

U kunt Microsoft Excel-werkbladen en -werkmappen een voor een of meerdere tegelijk afdrukken. U kunt ook een deel van een werkblad, zoals een Excel-tabel, afdrukken.

In dit artikel


Wat u moet weten voordat u gaat afdrukken

 • Voordat u een werkblad met grote hoeveelheden gegevens afdrukt, kunt u de indeling van het werkblad snel optimaliseren in de weergave Pagina-indeling. U kunt elementen, zoals de afdrukmarges, de afdrukstand en de kop- en voetteksten bekijken en bewerken.
 • U moet ervoor zorgen dat de gegevens zichtbaar zijn op het scherm. Als tekstgegevens of numerieke gegevens breder zijn dan de kolom waarin ze staan, worden ze weergegeven als hekjes (##). U kunt de kolom breder maken om dit te vermijden.

Een lijst die is opgemaakt voor weergave op het scherm

1  Instelling van kolomformaat

2  Instelling van rijformaat


 Opmerking    Bepaalde opmaak, zoals gekleurde tekst of celarcering, die er op het scherm goed uitziet, kan er minder fraai uitzien als u deze op een zwart-witprinter afdrukt. U kunt een werkblad ook afdrukken met weergegeven rasterlijnen, zodat de gegevens, rijen en kolommen beter opvallen.

Overige informatiebronnen

Een of meer werkbladen afdrukken

 1. Selecteer de werkbladen die u wilt afdrukken.

WeergevenMeerdere werkbladen selecteren

Gewenste selectie Werkwijze
Eén blad

Klik op de tab van het blad.

Tab van actief werkblad

Als de gewenste tab niet zichtbaar is, klikt u op de tabschuifknoppen tot de tab wordt weergegeven. Klik daarna op de gewenste tab.

Schuifknoppen voor tabbladen

Twee of meer aaneengesloten bladen Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Shift ingedrukt en klik op de tab voor het laatste werkblad dat u wilt selecteren.
Twee of meer niet-aaneengesloten bladen Klik op de tab voor het eerste blad. Houd vervolgens Ctrl ingedrukt en klik op de tabs van de overige bladen die u wilt selecteren.
Alle bladen in een werkmap Klik met de rechtermuisknop op de tab voor een blad en klik vervolgens op Alle bladen selecteren in het snelmenu.

Tip    Wanneer er meerdere werkbladen zijn geselecteerd, verschijnt [Groep] op de titelbalk van het werkblad. Als u een selectie van meerdere werkbladen in een werkmap wilt annuleren, klikt u op een niet-geselecteerd werkblad. Als er geen niet-geselecteerd werkblad zichtbaar is, klikt u met de rechtermuisknop op het tabblad van een geselecteerd werkblad en klikt u op Groepering bladen opheffen.

 1. Klik op de Bestand en vervolgens op Afdrukken.

Sneltoets U kunt ook op Ctrl+P drukken.

 1. Klik op de knop Afdrukken of pas de Instellingen aan voordat u op de knop Afdrukken klikt.

Terug naar boven Terug naar boven

Een deel van een werkblad afdrukken

 1. Klik op het werkblad en selecteer het gegevensbereik dat u wilt afdrukken.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Afdrukken.

Sneltoets U kunt ook op Ctrl+P drukken.

 1. Klik onder Instellingen op de pijl naast Actieve bladen afdrukken en selecteer Geselecteerde tabel afdrukken.
 2. Klik op de knop Afdrukken.

Opmerking    Wanneer voor een werkblad afdrukbereiken zijn gedefinieerd, worden alleen de afdrukbereiken afgedrukt. Wilt u meer dan de afdrukbereiken afdrukken, dan schakelt u het selectievakje Afdrukbereik negeren in.

Terug naar boven Terug naar boven

Een of meer werkmappen afdrukken

Alle werkmapbestanden die u wilt afdrukken, moeten zich in dezelfde map bevinden.

 1. Klik op Bestand en klik op Openen.

Sneltoets    U kunt ook op Ctrl+O drukken.

Houd Ctrl ingedrukt en klik op de naam van elke werkmap die u wilt afdrukken.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Op een computer waarop Windows 7 of Vista wordt uitgevoerd    
 • Klik met de rechtermuisknop op de selectie en klik vervolgens op Afdrukken.
 • Op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd    
 • Klik in het dialoogvenster Openen op Extra en klik vervolgens op Afdrukken.

Terug naar boven Terug naar boven

Een Excel-tabel afdrukken

 1. Klik op een cel in de tabel om de tabel te activeren.
 2. Klik op Bestand en vervolgens op Afdrukken.

Sneltoets U kunt ook op Ctrl+P drukken.

 1. Klik onder Instellingen op de pijl naast Actieve bladen afdrukken en selecteer Geselecteerde tabel afdrukken.
 2. Klik op de knop Afdrukken.

Terug naar boven Terug naar boven

Een werkmap afdrukken naar een bestand

 1. Klik op Bestand en vervolgens op Afdrukken.

Sneltoets U kunt ook op Ctrl+P drukken.

 1. Selecteer Afdrukken naar bestand onder Printer.
 2. Klik op de knop Afdrukken.

Geef in het dialoogvenster Afdrukken naar bestand onder Naam van het uitvoerbestand de naam op van het bestand en klik vervolgens op OK. Het bestand wordt weergegeven in de standaardmap (meestal Mijn documenten).

Opmerking    Als u een werkmap later afdrukt op een ander type printer, is het mogelijk dat de pagina-einden en de tekenafstand worden gewijzigd.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2013