De inhoud van cellen vergelijken

WeergevenCellen met elkaar vergelijken

Gebruik de functie GELIJK om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld in werkblad

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenWerkwijze

  1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
  2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
  1. Druk op CTRL+C.
  2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
  3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de optie Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
3
4
A
Gegevens
BD122
BD123
BD123
Formule Beschrijving (resultaat)
=GELIJK(A2;A3) De inhoud van cel A2 en A3 vergelijken (ONWAAR)
=GELIJK(A3;A4) De inhoud van cel A3 en A4 vergelijken (WAAR)

 Opmerking   Bij de functie GELIJK wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters, maar worden opmaakverschillen genegeerd.

Informatie over functies

GELIJK

WeergevenEen waarde vergelijken met waarden in een lijst

Gebruik de functie GELIJK en OF om deze taak uit te voeren.

Voorbeeld in werkblad

Het voorbeeld is mogelijk beter te begrijpen als u het naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenWerkwijze

  1. Maak een lege werkmap of een leeg werkblad.
  2. Selecteer het voorbeeld in het Help-onderwerp. Selecteer geen rij- of kolomkoppen. 

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
  1. Druk op CTRL+C.
  2. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op CTRL+V.
  3. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op CTRL+` (accent grave). U kunt ook de optie Formules controleren aanwijzen in het menu Extra en vervolgens op Controlemodus voor formules klikken.
 
1
2
3
4
A B
Lijst Cel
Appel Druif
Sinaasappel
Banaan
Formule Beschrijving (resultaat)
=OF(GELIJK(B2; A2:A4)) 'Druif' vergelijken met alle waarden in de lijst (ONWAAR)

 Opmerking   De formule in dit voorbeeld moet een matrixformule (matrixformule: een formule waarmee meerdere bewerkingen op een of meer waardensets worden uitgevoerd en die een of meerdere resultaten oplevert. Matrixformules worden ingevoerd tussen accolades { } en uitgevoerd met CTRL+SHIFT+ENTER.) zijn. Kopieer het voorbeeld naar een leeg werkblad en selecteer elke formulecel afzonderlijk. Druk eerst op F2 en vervolgens op CTRL+SHIFT+ENTER. Als de formule geen matrixformule is, wordt de fout #WAARDE! als resultaat gegeven.

In de bovenstaande formule is de volgende syntaxis gebruikt:

=OF(GELIJK(TestWaarde; VergelijkBereik))

TestWaarde verwijst naar een cel met een waarde die door de gebruiker is opgegeven. VergelijkBereik verwijst naar een lijst met tekstwaarden waarmee de desbetreffende waarde moet worden vergeleken.

Informatie over functies

OF

GELIJK

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003