DDB, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie (functie: een vooraf geschreven formule die een of meer waarden nodig heeft, daarmee een bewerking uitvoert en een of meer waarden als resultaat heeft. Gebruik functies om formules - vooral formules waarmee lange of complexe berekeningen worden uitgevoerd - op een werkblad te vereenvoudigen en te verkorten.) DDB in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de afschrijving van activa over een opgegeven termijn met de 'double declining balance'-methode of een andere methode die u opgeeft.

Syntaxis

DDB(kosten, restwaarde, duur, termijn, [factor])

De syntaxis van de functie DDB heeft de volgende argumenten (argument: een waarde waarmee u informatie toevoegt aan een actie, gebeurtenis, methode, eigenschap, functie of procedure.):

 • kosten    Vereist. De aanschafkosten van het activum.
 • restwaarde    Vereist. De waarde van het activum aan het einde van de afschrijving. Deze waarde kan 0 zijn.
 • duur    Vereist. Het aantal termijnen waarover het activum wordt afgeschreven (ook wel de levensduur van het activum genoemd).
 • termijn    Vereist. De termijn waarvoor u de afschrijving wilt berekenen. De termijn moet in dezelfde eenheden worden opgegeven als de duur.
 • factor    Optioneel. De snelheid waarmee wordt afgeschreven. Als u factor weglaat, wordt uitgegaan van de waarde 2 (double declining balance-methode).

 Belangrijk   voor alle argumenten moet u een positief getal opgeven.

Opmerkingen

 • Bij de 'double declining balance'-methode worden de activa versneld afgeschreven. De afschrijving is het hoogst in de eerste termijn en wordt steeds kleiner in de volgende termijnen. Met DDB wordt de volgende formule gebruikt om de afschrijving over een bepaalde termijn te berekenen:

Min( (kosten - totale afschrijving uit vorige perioden) * (factor/levensduur), (kosten - restwaarde - totale afschrijving uit vorige perioden) )

 • Geef een waarde op voor factor als u niet met deze afschrijvingsmethode wilt werken.
 • Gebruik de functie VDB wanneer u wilt overschakelen naar lineaire afschrijving als de lineaire afschrijving groter is dan de afschrijving op basis van de 'declining balance'-methode.

Voorbeeld

De voorbeelden zijn mogelijk beter te begrijpen als u deze naar een leeg werkblad kopieert.

WeergevenHoe kopieer ik een voorbeeld?

 1. Selecteer het voorbeeld in dit artikel. Als u het voorbeeld naar Excel Web App kopieert, kopieert en plakt u één cel tegelijk.

 Belangrijk   Selecteer geen rij- of kolomkoppen.

Selecteer een voorbeeld in een Help-onderwerp

Een voorbeeld selecteren in een Help-onderwerp
 1. Druk op Ctrl+C.
 2. Maak een lege werkmap of leeg werkblad.
 3. Selecteer cel A1 in het werkblad en druk op Ctrl+V. Als u in Excel Web App werkt, herhaalt u het kopiëren en plakken voor elke cel in het voorbeeld.

 Belangrijk   Het voorbeeld werkt alleen naar behoren, als u het in cel A1 van het werkblad plakt.

 1. Als u afwisselend de resultaten en de bijbehorende formules wilt weergeven, drukt u op Ctrl+` (accent grave). U kunt ook op het tabblad Formules in de groep Formules controleren op de knop Formules weergeven klikken.

Nadat u het voorbeeld naar een leeg werkblad hebt gekopieerd, kunt u het naar eigen inzicht aanpassen.

 
1
2
3
4
5

6

7
8


9

10
A B
Gegevens Beschrijving
2400 Aanschafkosten
300 Restwaarde
10 Levensduur in jaren
Formule Beschrijving (resultaat)
=DDB(A2;A3;A4*365;1) De afschrijving over de eerste dag. In Microsoft Excel wordt voor factor automatisch de waarde 2 gebruikt. (1,32)
=DDB(A2;A3;A4*12;1;2) De afschrijving over de eerste maand (40,00)
=DDB(A2;A3;A4;1;2) De afschrijving over het eerste jaar (480,00)
=DDB(A2;A3;A4;2;1,5) De afschrijving over het tweede jaar, waarbij de factor 1,5 is gebruikt en niet de 'double declining balance'-methode (306,00)
=DDB(A2;A3;A4;10) De afschrijving over het tiende jaar. In Microsoft Excel wordt voor factor automatisch de waarde 2 gebruikt (22,12)

 Opmerking   De resultaten zijn afgerond op twee decimalen.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2010, Excel Web App, SharePoint Online voor ondernemingen, SharePoint Online voor zelfstandigen en kleine bedrijven