Celranden toevoegen of verwijderen

 1. Klik op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Opmaak op de pijl naast de knop Randen Knopvlak en klik vervolgens op Kaders tekenen Knopvlak op het palet.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenCelranden toevoegen

 1. Klik op de werkbalk Randen op de pijl naast Kader tekenen Knopvlak of Kaderraster tekenen Knopvlak en klik vervolgens op Kader tekenen Knopvlak op het palet.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een randlijn om cellen tekenen       Klik met de tekenknop voor het tekenen van randen Knopvlak op de lijn die u als rand wilt gebruiken of klik op de lijn en sleep de lijnen die u als randen wilt gebruiken.

Een buitenrand rond een rij tekenen       Klik met de tekenknop voor het tekenen van randen Knopvlak in het midden van een cel en sleep in de rij.

Een buitenrand rond een kolom tekenen       Klik met de tekenknop voor het tekenen van randen Knopvlak in het midden van een cel en sleep in de kolom.

WeergevenRandrasterlijnen toevoegen

 1. Klik op de werkbalk Randen op de pijl naast Kader tekenen Knopvlak of Kaderraster tekenen Knopvlak en klik vervolgens op Kaderraster tekenen Knopvlak op het palet.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Een randlijn om cellen tekenen       Klik met de tekenknop voor het tekenen van kaderrasters Knopvlak op de lijn die u als rand wilt gebruiken of klik op de lijn en sleep de lijnen die u als randen wilt gebruiken.

Randen tekenen rond elke cel in een rij       Klik met de tekenknop voor het tekenen van kaderrasters Knopvlak in het midden van een cel en sleep in de rij.

Randen tekenen rond elke cel in een kolom       Klik met de tekenknop voor het tekenen van kaderrasters Knopvlak in het midden van een cel en sleep in de kolom.

Opmerkingen

 • Als u een andere randlijnstijl wilt toepassen, klikt u op de pijl naast Lijnstijl Knopvlak en klikt u vervolgens op een lijnstijl op het palet.
 • Als u een andere randlijnkleur wilt gebruiken, klikt u op Lijnkleur Knopvlak en vervolgens op de gewenste kleur op het palet.
 • De randen worden nu toegepast op de buitenkant van de cellen die onder dezelfde hoek zijn gedraaid als de gedraaide tekst.
 • Door de CTRL-toets in te drukken kunt u tijdelijk schakelen tussen de modus Kader tekenen en Kaderraster tekenen. U kunt met CTRL ook schakelen tussen de modus Kader wissen voor randen en kaderrasters.

WeergevenRanden verwijderen

 1. Klik op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Randen op Kader wissen Knopvlak op het palet.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

Eén rand wissen       Klik met de gum Knopvlak op de rand die u wilt wissen.

Meerdere randen wissen       Sleep de gum Knopvlak over de randen die u wilt wissen.

 Opmerking   Door de CTRL-toets in te drukken kunt u schakelen tussen de modus Kader wissen voor randen en kaderrasters.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003