Cellen samenvoegen of samengevoegde cellen splitsen

Wanneer u twee of meer horizontaal of verticaal aangrenzende cellen samenvoegt, veranderen de cellen in één grote cel die over meerdere kolommen of rijen wordt weergegeven. De inhoud van de cellen wordt in het middelpunt van de samengevoegde cel (samengevoegde cel: één cel die ontstaat als twee of meer geselecteerde cellen worden gecombineerd. De celverwijzing voor een samengevoegde cel is de cel in de linkerbovenhoek van het oorspronkelijk geselecteerde bereik.) weergegeven, zoals wordt geïllustreerd in het volgende voorbeeld.

Tekst in een samengevoegde cel

U kunt een samengevoegde cel weer in aparte cellen splitsen, maar u kunt één cel die niet is samengevoegd, niet splitsen.

Wat wilt u doen?


Aangrenzende cellen samenvoegen

  1. Select twee of meer aangrenzende cellen die u wilt samenvoegen.

 Opmerking   Zorg ervoor dat de gegevens die u in de samengevoegde cel wilt weergeven zich in de cel linksboven In het geselecteerde bereik bevinden. Alleen de gegevens in de cel linksboven blijven behouden in de samengevoegde cel. De gegevens in alle andere cellen van het geselecteerde bereik worden verwijderd.

  1. Klik op het tabblad Start, in de groep Uitlijning, op Samenvoegen en centreren.

Excel-lintafbeelding

De cellen worden samengevoegd in een rij of kolom en de celinhoud wordt gecentreerd in de samengevoegde cel. Als u cellen wilt samenvoegen zonder de inhoud te centreren, klikt u eerst op de pijl naast Samenvoegen en centreren en vervolgens op Rij samenvoegen of Cellen samenvoegen.

 Opmerking   Wanneer de knop Samenvoegen en centreren niet beschikbaar is, bevinden de geselecteerde cellen zich wellicht in de bewerkingsmodus. Druk op ENTER om de bewerkingsmodus te annuleren.

  1. Wanneer u de uitlijning van tekst in een samengevoegde cel wilt wijzigen, selecteert u de cel en klikt u op een van de uitlijningsknoppen in de groep Uitlijning op het tabblad Start.

Terug naar boven Terug naar boven

Een samengevoegde cel splitsen

  1. Selecteer de samengevoegde cel.

Wanneer u een samengevoegde cel selecteert, wordt de knop Samenvoegen en centreren Knopafbeelding ook geselecteerd in de groep Uitlijning op het tabblad Start.

Excel-lintafbeelding

  1. Klik op Samenvoegen en centreren Knopafbeelding om de samengevoegde cel te splitsen.

De inhoud van de samengevoegde cel wordt in de cel linksboven in het bereik van de gesplitste cellen weergegeven.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Excel 2007