Cellen, rijen of kolommen verwijderen

  1. Selecteer de cellen, rijen of kolommen die u wilt verwijderen.
  2. Klik op Verwijderen in het menu Bewerken.
  3. Als u een cellenbereik (bereik: twee of meer cellen op een werkblad. De cellen in een bereik kunnen aaneengesloten of niet-aaneengesloten zijn.) verwijdert, klikt u in het dialoogvenster Verwijderen op Cellen naar links verplaatsen, Cellen naar boven verplaatsen, Hele rij of Hele kolom.

 Opmerking   In Microsoft Excel worden formules automatisch bijgewerkt door verwijzingen naar verplaatste cellen aan te passen aan de nieuwe locaties van de cellen. Indien een formule echter verwijst naar een cel die is verwijderd, wordt de foutwaarde #VERW! weergegeven.

 
 
Van toepassing op:
Excel 2003