Beveiliging en wachtwoorden verwijderen

WeergevenGebruikersmachtigingen verwijderen voor een bereik

 1. Activeer het beveiligde werkblad.
 2. Wijs Beveiliging aan in het menu Extra en klik vervolgens op Beveiliging blad opheffen.
 3. Typ als u daarom wordt gevraagd het beveiligingswachtwoord (wachtwoord: een manier om toegang tot een werkmap, werkblad of deel van een werkblad te beperken. Excel-wachtwoorden kunnen uit maximaal 255 letters, cijfers, spaties en symbolen bestaan. Omdat wachtwoorden hoofdlettergevoelig zijn, moet u de hoofdletters en kleine letters precies zo invoeren als ze zijn opgeven toen het wachtwoord werd ingesteld.) voor het werkblad.
 4. Wijs Beveiliging aan in het menu Extra en klik vervolgens op Gebruikers toestaan om bereiken te bewerken.
 5. Klik in de lijst Bereiken in een beveiligd blad ontgrendelen met een wachtwoord op het bereik waarvoor u machtigingen wilt verwijderen.
 6. Klik op Verwijderen.

WeergevenBeveiliging van een werkblad opheffen

WeergevenBeveiliging van een werkmap opheffen

WeergevenBeveiliging van een gedeelde werkmap opheffen

Als u de beveiliging van een werkmap opheft terwijl een wachtwoord (wachtwoord: een manier om toegang tot een werkmap, werkblad of deel van een werkblad te beperken. Excel-wachtwoorden kunnen uit maximaal 255 letters, cijfers, spaties en symbolen bestaan. Omdat wachtwoorden hoofdlettergevoelig zijn, moet u de hoofdletters en kleine letters precies zo invoeren als ze zijn opgeven toen het wachtwoord werd ingesteld.) is ingesteld, kan de werkmap niet meer worden gedeeld. De verbinding van andere gebruikers met de werkmap wordt dan verbroken en het wijzigingsoverzicht (wijzigingsoverzicht: in een gedeelde werkmap is dit informatie die wordt bijgehouden over wijzigingen die in vorige sessies zijn aangebracht. In het overzicht wordt bijgehouden wie welke wijziging heeft aangebracht, wanneer de wijziging is aangebracht en welke gegevens zijn gewijzigd.) wordt gewist. Als geen wachtwoord is ingesteld, kan de werkmap nog steeds worden gedeeld (gedeelde werkmap: een werkmap die zo is ingesteld dat meerdere gebruikers in een netwerkomgeving gegevens tegelijkertijd kunnen bekijken en bewerken. Iedere gebruiker die de werkmap opslaat, ziet de wijzigingen van anderen.) nadat de beveiliging is opgeheven.

 1. Open de beveiligde werkmap.
 2. Wijs in het menu Extra naar de opdracht Beveiliging en klik op Beveiliging gedeelde werkmap opheffen.
 3. Indien u erom wordt gevraagd, typt u het wachtwoord voor de werkmap.
 4. Indien een bericht wordt weergegeven over het effect op anderen wanneer u de beveiliging opheft, klikt u op Ja.

WeergevenWachtwoord voor het bekijken of bewerken van een werkmapbestand verwijderen

 1. Open de werkmap.
 2. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 3. Klik op Algemene opties in het menu Extra.
 4. Dubbelklik op de sterretjes in het vak Wachtwoord om te openen, het vak Wachtwoord om te bewerken of in beide vakken en druk vervolgens op DELETE.
 5. Klik op OK en vervolgens op Opslaan.
 6. Klik op Ja om de bestaande werkmap te vervangen.
 
 
Van toepassing op:
Excel 2003