Beveiligde cellen ontgrendelen

Wanneer u een werkmap of een werkblad met een wachtwoord beveiligt, worden alle cellen in de werkmap of het werkblad vergrendeld. Als u enkele gegevens in een beveiligd bestand wilt wijzigen, kunt u cellen ontgrendelen voor- of nadat u beveiliging toepast, hoewel u dit doorgaans het beste kunt doen voordat u beveiliging toevoegt.

Ga als volgt te werk om cellen in beveiligde werkmappen of werkbladen te ontgrendelen. Ga direct naar stap 3 als u nog niets hebt beveiligd.

  1. Klik op Controleren > Beveiliging blad opheffen of Beveiliging werkmap opheffen
  2. Als u een wachtwoord hebt gebruikt, voert u het in en klikt u op OK.
  3. Selecteer de cellen die u wilt ontgrendelen, klik met de rechtermuisknop en kies Celeigenschappen.
  4. Klik op het tabblad Beveiliging, schakel het selectievakje Vergrendeld in en klik op OK.
  5. Klik op Controleren > Blad beveiligen of Werkmap beveiligen.
  6. Als u een wachtwoord gebruikt, voert u het hier in, klikt u op OK, voert u het opnieuw in ter bevestiging en klikt u op OK.


 Opmerkingen 

  • Als u cellen opnieuw wilt vergrendelen, herhaalt u deze stappen en schakelt u het selectievakje Vergrendeld in.
  • U hoeft geen cellen te ontgrendelen als u uw werkmap of werkblad niet hebt beveiligd. Als u deze stappen probeert uit te voeren voor een niet-beveiligd bestand, zijn de cellen al vergrendeld, maar gedragen ze zich niet zo. Ze zijn vergrendeld zodat u de cellen niet handmatig hoeft te vergrendelen wanneer u een bestand beveiligt.
  • Behalve werkmappen en werkbladen beveiligen kunt u ook een wachtwoord geheel verwijderen en formules beveiligen.
 
 
Van toepassing op:
Excel 2013