-->
Kies uw factuurland of -regio:
Alle medewerkers kunnen profiteren van productiviteitshulpmiddelen, ook het personeel zonder bureau of kantoor, zoals ploegendienstmedewerkers of verkopers, of ander personeel dat met een gedeelde pc werkt. Office 365-abonnementen voor buitendienstmedewerkers zijn ontworpen voor het aanbieden van services waarmee deze medewerkers beter met elkaar kunnen communiceren en samenwerken.

U kunt een los Office 365-abonnement voor buitendienstmedewerkers aanschaffen, of u kunt een abonnement voor buitendienstmedewerkers aanschaffen en dit combineren met andere services in een ander abonnement voor Office 365 voor grote bedrijven en corporaties.
Let op: Voor het beheren van SharePoint in een kioskabonnement moet minstens één gebruiker beschikken over een beheerdersprofiel in een SharePoint Enterprise-abonnement voor toegang tot het beheercentrum.

Zie ook
Exchange Online Kiosk
Op e-mail gericht abonnement voor medewerkers die geen bureau of kantoor hebben
Office 365 Enterprise K1
Buitendienstmedewerkers die onderweg toegang moeten hebben tot e-mail en bedrijfssites om hun werk te doen.

De prijs is exclusief btw.
{XOKiosk|price} {XOKiosk|priceusage}
jaarlijkse verlenging
{EnterpriseK1|price} {EnterpriseK1|priceusage}
jaarlijkse verlenging
Maximum aantal gebruikers:
{XOKiosk|num-installations}
{EnterpriseK1|num-installations}
2 GB postvakopslag per gebruiker met Exchange Online
{XOKiosk|mailstorage}
{EnterpriseK1|mailstorage}
Webgebaseerde toegang tot uw e-mail, uw agenda, uw contactpersonen en de bedrijfsadreslijst via Outlook Online op basis van Exchange Online.
{XOKiosk|webBasedXCh}
{EnterpriseK1|webBasedXCh}
Uitstekende beveiliging tegen malware en filters tegen ongewenste e-mail
{XOKiosk|spamMalwareProtection}
{EnterpriseK1|spamMalwareProtection}
Ondersteuning voor Exchange ActiveSync (EAS) voor smartphones
{XOKiosk|SmartPhoneXChActSync}
{EnterpriseK1|SmartPhoneXChActSync}
POP-ondersteuning voor e-mailclients
{XOKiosk|POPSupport}
{EnterpriseK1|POPSupport}
Toegang tot sites om op de hoogte te blijven van bedrijfsnieuws en informatie via SharePoint Online
{XOKiosk|sharePointOnline}
{EnterpriseK1|sharePointOnline}
Maak en bewerk bestanden in Word, Excel, PowerPoint en OneNote via een webbrowser met Office Online
{XOKiosk|officeWebApps}
{EnterpriseK1|officeWebApps}