Pagina 10 van 11VORIGEVOLGENDE

Query's voor een nieuwe database maken

Test uzelf

Doe de volgende test zodat u zeker weet dat u het materiaal begrijpt. Uw antwoorden zijn privé en de testresultaten worden niet van een score voorzien.


Wanneer u voor het eerst een query maakt, selecteert u:

Een recordbron.

Een systeemtabel.

Een recordset.


U gebruikt criteria in een query wanneer u:

Ervoor wilt zorgen dat de gegevens correct zijn opgemaakt.

Formules toevoegt aan een tabel.

De resultaten van een query wilt sorteren, filteren of op een andere manier beperken.


Zoals u in de oefening hebt gezien, kunnen parameters ervoor zorgen dat een query:

Om invoer vraagt voordat de query wordt uitgevoerd.

Totalen of andere functies aan uw gegevens toevoegt.

Uw gegevens sorteert.


Voordat u meerdere tabellen als recordbron kunt gebruiken, moeten die tabellen:

Worden geopend in de gegevensbladweergave.

Gerelateerd zijn.

Niet worden gebruikt als recordbron voor een andere query.


Zoals u in de oefening hebt gezien, is een expressie:

Een formule die wordt opgeslagen in een of meer databasetabellen.

Een formule waarmee enkel datums worden berekend.

Een object waarmee berekeningen en andere taken, zoals gegevensvalidatie, kunnen worden uitgevoerd

In deze cursus hebt u alles geleerd wat u moet weten over query's.

Waar.

Niet waar.

Pagina 10 van 11VORIGEVOLGENDE