Inleiding tot query's

Wanneer u gegevens in uw database wilt beoordelen, toevoegen, wijzigen of verwijderen, kunt u gebruikmaken van een query.

U kunt via query\rquote s bijzonder specifieke vragen over uw gegevens beantwoorden, die moeilijk te beantwoorden zouden zijn wanneer de tabelgegevens rechtstreeks zouden worden weergegeven. U kunt query's gebruiken om uw gegevens te filteren, om berekeningen met uw gegevens uit te voeren en om uw gegevens samen te vatten. Daarnaast kunt u query's gebruiken voor het automatiseren van tal van gegevensbeheertaken en voor het weergeven van wijzigingen in uw gegevens voordat u op basis van deze wijzigingen beslissingen neemt.

 Opmerking   Statistisches queryfuncties, zoals Som of Aantal, zijn niet beschikbaar in webquery's.

Het gebruik van query\rquote s maakt het uitvoeren van tal van databasetaken eenvoudiger

In dit artikel


Overzicht

Een query is een verzoek voor het ophalen van gegevensresultaten, een verzoek voor het uitvoeren van een actie met betrekking tot gegevens of een verzoek voor het uitvoeren van allebei deze mogelijkheden. U kunt een query gebruiken voor het beantwoorden van een eenvoudige vraag, voor het uitvoeren van berekeningen, voor het combineren van gegevens uit verschillende tabellen of voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van tabelgegevens. Query\rquote s die worden gebruikt voor het ophalen van tabelgegevens of voor het uitvoeren van berekeningen worden selectiequery's genoemd. Query\rquote s die worden gebruikt voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van gegevens, worden actiequery\rquote s genoemd.

Dit artikel bevat basisinformatie over query\rquote s en voorbeelden van verschillende typen query\rquote s. Voor meer informatie over de afzonderlijke typen query\rquote s kunt u in de Help zoeken of op de koppelingen in de sectie Zie ook van dit artikel klikken.

U kunt gebruikmaken van een query als u gegevens wilt ophalen voor een formulier of een rapport. In een goed ontworpen database bevinden de gegevens die u wilt presenteren in een formulier of rapport zich vaak in verschillende tabellen. U kunt met behulp van een query de gegevens die u wilt gebruiken, verzamelen voordat u uw formulier of rapport ontwerpt.

Klik op de koppelingen in de sectie Zie ook of zoek in de Help voor meer informatie over het gebruik van query's voor het verzamelen van gegevens voor formulieren en rapporten.

Een bestaande query openen

Als u niet vertrouwd bent met het navigatiedeelvenster, weet u misschien niet hoe u een query opent die al bestaat. Het navigatiedeelvenster is een functie die het databasevenster van eerdere versies dan Access 2007 vervangt. Het navigatiedeelvenster wordt links langs het scherm weergegeven.

U opent een databaseobject, inclusief een query, door op het object in het navigatiedeelvenster te dubbelklikken.

De database Noordenwind gebruiken voor de voorbeelden

 Opmerking   In de voorbeelden in dit artikel wordt gebruikgemaakt van een die database die is gemaakt met het Noordenwind 2010-databasesjabloon.

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Nieuw.
 2. Klik in het middelste deelvenster onder Beschikbare sjablonen op Voorbeeldsjablonen en klik vervolgens op Noordenwind.
 3. Bekijk in het rechterdeelvenster de naam voor het databasebestand in het vak Bestandsnaam en wijzig de naam. U kunt ook naar een andere bestandslocatie bladeren door op het mappictogram te klikken.
 4. Klik op Maken.
 5. Volg de aanwijzingen op de pagina Noordenwind BV (op het objecttabblad van het opstartscherm ) om de database te openen en sluit vervolgens het Aanmeldingsvenster.

Terug naar boven Terug naar boven

Een subset van gegevens in een tabel weergeven

U zult in sommige gevallen alle gegevens uit een tabel willen raadplegen, terwijl u in andere gevallen mogelijk alleen de gegevens uit bepaalde velden of alleen de gegevens uit specifieke velden die aan bepaalde criteria voldoen, zult willen weergeven. Als u specifieke gegevens wilt weergeven, kunt u een selectiequery gebruiken.

Stel dat u een lijst met producten en prijzen wilt raadplegen. In dat geval kunt u een query maken die product- en prijsinformatie als resultaat geeft. Gebruik hiervoor de volgende procedure:

 1. Open de Noordenwind-database die u eerder hebt ingesteld met deze stappen.
 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.
 3. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op het tabblad Tabellen en dubbelklik op Producten .
 4. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven .
 5. Dubbelklik in de tabel Producten op Productnaam en Prijs per eenheid om deze velden aan het query ontwerpraster (ontwerpraster: het raster waarmee u een query of filter ontwerpt in de ontwerpweergave van de query of in het venster Geavanceerde filter-/sorteeropties. Voorheen werd het ontwerpraster voor query's het QBE-raster genoemd.) toe te voegen.
 6. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

De query wordt uitgevoerd en er wordt vervolgens een lijst met producten en hun prijzen weergegeven.

Terug naar boven Terug naar boven

Gegevens uit meerdere tabellen tegelijk raadplegen

De relaties (relatie: een verbinding tussen gemeenschappelijke velden (kolommen) in twee tabellen. Een relatie kan een-op-een, een-op-veel of veel-op-veel zijn.)tussen de tabellen in een goed ontworpen database zijn logisch. Deze relaties zijn gebaseerd op velden die de tabellen met elkaar gemeen hebben. Wanneer u gegevens wilt raadplegen uit tabellen die verband met elkaar houden, kunt u een selectiequery gebruiken.

Stel dat u orders wilt raadplegen van klanten die in een bepaalde plaats wonen. De gegevens over orders en de gegevens over klanten zijn opgeslagen in twee verschillende tabellen in dezelfde database. Beide tabellen zijn voorzien van het veld Klantnummer dat de basis vormt van een een-op-veel-relatie (een-op-veel-relatie: een verbinding tussen twee tabellen waarbij de primaire-sleutelwaarde van elke record in de primaire tabel correspondeert met de waarde in een of meer overeenkomende velden van veel records in de gerelateerde tabel.) tussen de twee tabellen. U kunt een query maken die orders van klanten uit een bepaalde plaats, bijvoorbeeld Las Vegas, als resultaat geeft. Gebruik hiervoor de volgende procedure:

 1. Open de Noordenwind-database die u eerder hebt ingesteld met deze stappen.
 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.
 3. Klik in het dialoogvenster Tabel weergeven op het tabblad Tabellen en dubbelklik op Klanten en Orders .
 4. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven .

De lijn die het nummerveld in de tabel Klanten met het nummerveld in de tabel Orders verbindt, wordt een joinlijn genoemd. Deze lijn geeft de relatie tussen de twee tabellen weer.

 1. Dubbelklik in de tabel Klanten op Bedrijf en Plaats om deze velden aan het query ontwerpraster toe te voegen.
 2. Schakel in het queryontwerpraster in de kolom Plaats het selectievakje in de rij Weergeven uit.
 3. Typ Las Vegas in de rij Criteria van de kolom Plaats.

U bereikt door het selectievakje Weergeven uit te schakelen dat de plaats niet in de resultaten wordt weergegeven. Door Las Vegas in de rij Criteria te typen, geeft u aan dat u alleen records wilt weergeven waarbij de waarde van het veld Plaats Las Vegas is. In dit geval geeft de query alleen klanten die zich in Las Vegas bevinden als resultaat (bedrijf L en bedrijf AA).

U hoeft een veld dus niet weer te geven als u dit als criterium wilt gebruiken.

 1. Dubbelklik in de tabel Orders op Order-id en Orderdatum als u deze velden wilt toevoegen aan de volgende twee kolommen van het queryontwerpraster.
 2. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

De query wordt uitgevoerd en geeft vervolgens een lijst met orders voor klanten in Las Vegas als resultaat.

 1. Druk op CTRL+S om de query op te slaan.

Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.

 1. Typ Orders op plaats in het vak Querynaam en klik vervolgens op OK .

Terug naar boven Terug naar boven

Query\rquote s met parameters gebruiken voor het beantwoorden van verschillende varianten van een vraag

Het kan voorkomen dat u een query wilt uitvoeren, die slechts in geringe mate afwijkt van een bestaande query. U kunt in dat geval de oorspronkelijke query wijzigen, zodat de nieuwe criteria worden gebruikt. Wanneer u echter regelmatig variaties op een bepaalde query wilt uitvoeren, kunt u overwegen om een parameterquery te gebruiken. Wanneer u een parameterquery uitvoert, wordt u gevraagd om veldwaarden in te voeren, die vervolgens worden gebruikt voor het maken van criteria voor uw query.

U hebt in het vorige voorbeeld een query gemaakt die orders van klanten die zich in Las Vegas bevinden als resultaat geeft. U kunt deze query aanpassen, zodat u telkens wanneer u de query uitvoert, wordt gevraagd om de plaats op te geven. Gebruik hiervoor de volgende procedure:

 1. Open de Noordenwind-database die u eerder hebt ingesteld met deze stappen.
 2. Klik op de Sluitbalk om het navigatiedeelvenster weer te geven.

 Opmerking   Deze stap kan worden overgeslagen als het navigatiedeelvenster reeds wordt weergegeven.

 1. Klik in het navigatiedeelvenster met de rechtermuisknop op de query Orders op plaats (die u in de vorige sectie hebt gemaakt) en klik vervolgens in het snelmenu op Ontwerpweergave .
 2. Verwijder in de rij Criteria van de kolom Plaats de tekst Las Vegas en typ vervolgens [Voor welke plaats?].

De tekenreeks [Voor welke plaats?] is de parametervraag. De vierkante haken geven aan dat de query om invoer moet vragen. De tekst (in dit geval Voor welke plaats?) is de vraag die daarbij wordt weergegeven.

 Opmerking   Er mogen in de tekst van de parametervraag geen punten ( . ) of uitroeptekens ( ! ) worden gebruikt.

 1. Schakel het selectievakje in de rij Weergeven van de kolom plaats in, zodat de queryresultaten de plaats zullen bevatten.
 2. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

U wordt gevraagd om een waarde voor Plaats op te geven.

 1. Typ New York en druk op ENTER.

De query wordt uitgevoerd en geeft vervolgens orders voor klanten in New York als resultaat.

Wat moet u doen wanneer u niet weet welke waarden u kunt opgeven? U kunt uw parameter flexibeler maken door in de parametervraag gebruik te maken van jokertekens:

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Weergaven op Weergave en klik vervolgens op Ontwerpweergave.
 2. Typ in het ontwerpraster in de rij Criteria van de kolom Plaats de tekst Like [Voor welke plaats?]&"*" .

In deze parametervraag, stellen het trefwoord Like , de ampersand ( & ) en het sterretje ( * ) tussen de aanhalingstekens de gebruiker in staat om een combinatie van tekens, waaronder jokertekens te typen, zodat er naar een verscheidenheid aan resultaten wordt gezocht. Als de gebruiker bijvoorbeeld * typt, geeft de query alle plaatsen als resultaat. Als de gebruiker L typt, geeft de query alle plaatsen als resultaat die beginnen met de letter L. Als de gebruiker *s* typt, geeft de query alle plaatsen die de letter s bevatten als resultaat.

 1. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

Typ New wanneer de parametervraag wordt weergegeven en druk vervolgens op ENTER.

 1. De query wordt uitgevoerd en geeft vervolgens orders voor klanten in New York als resultaat.

Parametergegevenstypen opgeven

U kunt tevens specificeren welk type gegevens door een parameter moeten worden geaccepteerd. U kunt voor elke parameter het gegevenstype instellen. Het instellen van het gegevenstype is echter vooral van belang bij numerieke gegevens, valutagegevens en datum- en/of tijdgegevens. Wanneer u het gegevenstype specificeert dat door de parameter moet worden geaccepteerd, wordt er bij de gebruikers een nuttiger foutbericht weergegeven wanneer zij het verkeerde gegevenstype invoeren, zoals het invoeren van tekst in een veld dat is bestemd voor valutagegevens.

 Opmerking   Als de parameter zo is ingesteld dat deze tekst moet accepteren, wordt elke invoer geïnterpreteerd als tekst en wordt er geen foutbericht weergegeven.

Gebruik de volgende procedure als u het gegevenstype voor parameters in een query wilt opgeven:

 1. Klik, terwijl de query in de ontwerpweergave is geopend, in de groep Weergeven/verbergen op het tabblad Ontwerp op Parameters .
 2. Typ in de kolom Parameter van het dialoogvenster Queryparameters de vraag voor elke parameter waarvoor u het gegevenstype wilt opgeven. Zorg ervoor dat elke parameter overeenkomt met de vraag die u gebruikt in de rij Criteria van het queryontwerpraster.
 3. Selecteer in de kolom Gegevenstype het gegevenstype voor de afzonderlijke parameters.

Terug naar boven Terug naar boven

Berekeningen uitvoeren op basis van uw gegevens

U zult in veel gevallen tabellen niet gebruiken voor het opslaan van berekende waarden die gebaseerd zijn op gegevens uit dezelfde database. De tabel Orderinformatie in Noordenwind 2007 bevat geen subtotalen voor producten omdat de subtotalen van producten worden berekend met behulp van gegevens die zijn opgeslagen in de velden Hoeveelheid, Prijs per eenheid en Korting van de tabel Orderinformatie.

In sommige gevallen kunnen berekende waarden verouderd raken omdat de waarden waarop deze zijn gebaseerd, veranderen. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om de leeftijd van een persoon op te slaan in een tabel omdat deze elk jaar verandert. U zou in dat geval elk jaar de waarde moeten bijwerken. Als u echter de geboortedatum opslaat, kunt u door in een query gebruik te maken van een expressie, de leeftijd van de desbetreffende persoon berekenen.

Gebruik de volgende procedure om een query te maken waarmee op basis van gegevens uit de tabel Orderinformatie de subtotalen van producten worden berekend.

 1. Open de Noordenwind-database die u eerder hebt ingesteld met deze stappen.
 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.
 3. Dubbelklik op het tabblad Tabellen van het dialoogvenster Tabel weergeven op Orderinformatie .
 4. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven .
 5. Dubbelklik in de tabel Orderinformatie op Product-id om dit veld aan de eerste kolom van het queryontwerpraster toe te voegen.
 6. Klik in de tweede kolom van het raster met de rechtermuisknop op de rij Veld en klik vervolgens in het snelmenu op In- en uitzoomen .
 7. Typ of plak de volgende tekst in het dialoogvenster In- en uitzoomen :

Subtotal: ([Hoeveelheid]*[Prijs per eenheid])-([Hoeveelheid]*[Prijs per eenheid]*[Korting])

Klik op OK.

Dit is het berekende veld. Het berekende veld vermenigvuldigt de hoeveelheid van elk product met de prijs per eenheid van dit product en vermenigvuldigt de hoeveelheid van elk product met de prijs per eenheid en korting van het desbetreffende product en trekt vervolgens de totale korting af van de totale prijs per eenheid.

 1. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

De query wordt daarna uitgevoerd en geeft vervolgens een lijst met producten en subtotalen per order weer.

 1. Druk op CTRL+S om de query op de slaan en typ vervolgens Productsubtotalen als de querynaam.

Terug naar boven Terug naar boven

Samengevatte of statistische gegevens weergeven

Wanneer u tabellen gebruikt voor het vastleggen van transacties of het opslaan van regelmatig terugkerende numerieke gegevens is het nuttig als u deze gegevens in een verzamelde vorm, bijvoorbeeld uitgedrukt in opgetelde totalen of gemiddelden, kunt raadplegen.

U kunt in Access eenvoudige statistische gegevens bekijken in een gegevensblad (gegevensblad: gegevens uit een tabel, formulier, query, weergave of opgeslagen procedure, weergegeven in rij- en kolomindeling.) door een Totaalrij toe te voegen. Een Totaalrij is een rij onder aan het gegevensblad waarin het voorlopige totaal of een andere statistische waarde wordt weergegeven.

 Opmerking   U kunt bij het gegevensblad van een webquery geen Totaalrij toevoegen.

U kunt een Totaalrij toevoegen aan de query Productsubtotalen die u hebt gemaakt in het vorige voorbeeld door de volgende procedure te gebruiken:

 1. Voer de query Productsubtotalen uit en laat de resultaten geopend in de gegevensbladweergave (gegevensbladweergave: een weergave waarin gegevens uit een tabel, formulier, query, weergave of opgeslagen procedure worden weergegeven in rij- en kolomindeling. In de gegevensbladweergave kunt u velden bewerken en gegevens toevoegen, verwijderen en zoeken.).
 2. Klik in de groep Records op het tabblad Start op Totalen .

Er wordt een nieuwe rij weergegeven onder in het gegevensblad met het woord Totaal in de eerste kolom.

 1. Klik in de laatste rij van het gegevensblad, de rij Totaal .

Er wordt een pijl weergegeven in de cel.

 1. Klik op de pijl om de beschikbare functies voor het verzamelen van gegevens weer te geven.

Er zijn slechts twee keuzemogelijkheden beschikbaar omdat de kolom tekstgegevens bevat. Het betreft: Geen en Aantal .

 1. Selecteer Aantal .

De inhoud van de cel wijzigt van Totaal in een aantal.

 1. Klik op de aangrenzende cel (de tweede kolom).

Er wordt een pijl weergegeven in de cel.

 1. Klik op de pijl en vervolgens op Som .

In het veld wordt de som van de kolomwaarden weergegeven.

 1. Laat de query geopend in de gegevensbladweergave.

Een totalenquery voor complexere samenvattingen maken

De Totaalrij in gegevenbladen is bijzonder nuttig voor eenvoudige query's. Voor complexe query's is het echter raadzaam om gebruik te maken van een totalenquery. Een totalenquery is een selectiequery waarmee u gegevens kunt groeperen en samenvatten. Stel dat u bijvoorbeeld de totale omzet per product wilt weergeven. In een totalenquery kunt u de parameter Som (een statistische functie (statistische functie: een functie, zoals Som, Aantal, Gem of Var, waarmee u totalen kunt berekenen.)) gebruiken om de totale omzet per product weer te geven.

 Opmerking   U kunt statistische functies niet gebruiken in een webquery.

Gebruik de volgende procedure om de query Productsubtotalen aan te passen, zodat er per product een samenvatting van de subtotalen van de producten wordt weergegeven.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Weergaven op Weergave en klik vervolgens op Ontwerpweergave.

De query Productsubtotalen wordt geopend in de ontwerpweergave.

 1. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Weergeven/verbergen, op Totalen.

De rij Totalen wordt weergegeven in het queryontwerpraster.

 Opmerking   Hoewel beide rijen dezelfde naam hebben zijn de rij Totalen in het ontwerpraster en de rij Totaal in een gegevensblad niet hetzelfde:

 • U kunt met behulp van de rij Totalen uit de ontwerpweergave groeperen op veldwaarden.
 • U kunt de rij Totaal uit een gegevensblad toevoegen aan de resultaten van een totalenquery.
 • Wanneer u de rij Totalen uit het ontwerpraster gebruikt, moet u voor elk veld een statistische functie kiezen. Als u op een veld geen berekening wilt uitvoeren, kunt u op het desbetreffende veld groeperen.
 1. Selecteer in de tweede kolom van het ontwerpraster in de rij Totaal de optie Som in de vervolgkeuzelijst.
 2. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

De query wordt uitgevoerd en er wordt vervolgens een lijst van producten met subtotalen weergegeven.

 1. Druk op CTRL+S om de query op te slaan. Laat de query open.

Een kruistabelquery maken waarmee u een ander groeperingsniveau kunt toevoegen

Stel dat u productsubtotalen wilt raadplegen en dat u gegevens per maand wilt verzamelen, zodat er in elke rij subtotalen voor een product worden weergegeven en in elke kolom productsubtotalen voor een maand. Als u de subtotalen voor een product en de productsubtotalen voor een maand wilt weergeven, moet u een kruistabelquery (kruistabelquery: een query waarmee de som, het gemiddelde, het aantal of een ander type totaal van records wordt berekend, waarna het resultaat wordt gegroepeerd op grond van twee typen informatie: de informatie links van het gegevensblad en de informatie boven aan het gegevensblad.) gebruiken.

 Opmerking   U kunt geen webquery maken die een kruistabelquery is.

U kunt de query Productsubtotalen opnieuw aanpassen, zodat de query rijen met productsubtotalen en kolommen met maandelijkse subtotalen als resultaat geeft.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep Weergaven op Weergave en klik vervolgens op Ontwerpweergave.
 2. Klik in de groep Query\rquote s instellen op Tabel weergeven .
 3. Dubbelklik in het dialoogvenster Tabel weergeven op Orders en klik vervolgens op Sluiten .
 4. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Type query, op Kruistabel.

De rij Weergeven wordt in het ontwerpraster verborgen en de rij Kruistabel wordt weergegeven.

 1. Klik in de derde kolom van het ontwerpraster met de rechtermuisknop op de rij Veld en klik vervolgens in het snelmenu op In- en uitzoomen . Het dialoogvenster In- en uitzoomen wordt geopend.
 2. Typ of plak de volgende tekst in het dialoogvenster In- en uitzoomen :

Month: "Month " & DatePart("m", [Orderdatum])

 1. Klik op OK.
 2. Selecteer de volgende waarden in de vervolgkeuzelijst in de rij Kruistabel : Rijkop voor de eerste kolom, Waarde voor de tweede kolom en Kolomkop voor de derde kolom.
 3. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

De query wordt uitgevoerd en vervolgens worden de productsubtotalen per maand weergegeven.

 1. Druk op CTRL+S om de query op te slaan.

Terug naar boven Terug naar boven

Een nieuwe tabel maken met gegevens uit andere tabellen

U kunt een tabelmaakquery gebruiken wanneer u een nieuwe tabel wilt maken met gegevens die in andere tabellen zijn opgeslagen.

 Opmerking   U kunt geen webquery maken die een tabelmaakquery is.

Stel dat u bijvoorbeeld gegevens over orders uit Chicago wilt verzenden naar een zakenpartner in Chicago die voor het voorbereiden van rapporten gebruikmaakt van Access. In dat geval zult u niet al uw ordergegevens willen verzenden. U zult de gegevens die u wilt verzenden, willen beperken tot gegevens die specifiek betrekking hebben op orders uit Chicago.

U kunt in dat geval een selectiequery maken die gegevens over orders in Chicago bevat. U kunt vervolgens deze selectiequery gebruiken om een nieuwe tabel te maken. Gebruik hiervoor de volgende procedure:

 1. Open de Noordenwind-database die u eerder hebt ingesteld met deze stappen.
 2. Als u een tabelmaakquery wilt uitvoeren, moet u mogelijk de database-inhoud inschakelen met de berichtenbalk, die onder het lint wordt weergegeven wanneer u een database vanaf een niet-vertrouwde locatie opent.

WeergevenWeergeven hoe u de database kunt inschakelen

 • Klik op de berichtenbalk op Inhoud inschakelen.

 Opmerking   Als de database zich op een vertrouwde locatie bevindt, wordt de Berichtenbalk niet weergegeven en hoeft de inhoud niet te worden ingeschakeld.

 1. Sluit het aanmeldingsvenster.
 2. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.
 3. Dubbelklik in het dialoogvenster Tabel weergeven op Orderinformatie en Orders .
 4. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven .
 5. Dubbelklik in de tabel Orders op Klantnummer en Verzendplaats om deze velden aan het ontwerpraster toe te voegen.
 6. Dubbelklik in de tabel Orderinformatie op Order-id , Product-id , Hoeveelheid , Prijs per eenheid en Korting , zodat deze velden aan het ontwerpraster worden toegevoegd.
 7. Schakel in de kolom Verzendplaats van het ontwerpraster het selectievakje in de rij Weergeven uit. Typ in de rij Criteria de tekst 'Chicago' (inclusief de aanhalingstekens).

Controleer de queryresultaten voordat u deze gebruikt om de tabel te maken.

 1. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .
 2. Druk op CTRL+S om de query op te slaan.

Het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven.

 1. Typ in het vak Querynaam de tekst Query orders uit Chicago en klik vervolgens op OK .
 2. Klik op het tabblad Start in de groep Weergaven op Weergave en klik vervolgens op Ontwerpweergave.
 3. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Type query, op Tabelmaakquery.

Het dialoogvenster Tabel maken wordt weergegeven.

 1. Typ in het vak Tabelnaam in het dialoogvenster Tabel maken de tekst Orders uit Chicago en klik vervolgens op OK .
 2. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .
 3. Klik in het berichtvenster dat verschijnt op Ja om de bewerking te bevestigen.

De nieuwe tabel wordt gemaakt en de tabel wordt weergegeven in het navigatiedeelvenster.

 Opmerking   Als er al een tabel met dezelfde naam bestaat als de naam die u hebt opgegeven, wordt deze tabel verwijderd voordat de query wordt uitgevoerd.

 1. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

Er wordt vervolgens een waarschuwingsbericht weergegeven omdat de tabel Orders uit Chicago al bestaat.

 1. Klik op Nee om de actie te annuleren en het dialoogvenster te sluiten.

Terug naar boven Terug naar boven

Gegevens uit andere tabellen aan een tabel toevoegen

U kunt een toevoegquery gebruiken als u gegevens uit een of meer tabellen wilt toevoegen aan een andere tabel.

 Opmerking   U kunt geen webquery maken die een toevoegquery is.

Stel dat u een tabel wilt maken, zodat u deze kunt delen met een zakelijke partner in Chicago die tevens klanten in Milwaukee heeft. In dat geval zult u de rijen met gegevens over Milwaukee eveneens aan de tabel willen toevoegen voordat u deze tabel met uw zakelijke partner deelt.

U kunt de gegevens die betrekking hebben op Milwaukee toevoegen aan de tabel Orders uit Chicago die u in het vorige voorbeeld hebt gemaakt. Gebruik hiervoor de volgende procedure:

 1. Open de tabel Orders uit Chicago in de ontwerpweergave.
 2. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Type query, op Toevoegquery. Het dialoogvenster Toevoegen wordt geopend.
 1. Klik in het dialoogvenster Toevoegen op de pijl in het vak Tabelnaam en selecteer vervolgens Orders uit Chicago in de vervolgkeuzelijst.
 2. Klik op OK.

Het dialoogvenster Toevoegen wordt gesloten. De rij Weergeven wordt uit het ontwerpraster verwijderd en de rij Toevoegen aan wordt aan het ontwerpraster toegevoegd. .

 1. Verwijder in de rij Criteria van de kolom Verzendplaats van het ontwerpraster de tekst 'Chicago' en typ vervolgens 'Milwaukee' .
 2. Selecteer in de rij Toevoegen aan voor elke kolom het juiste veld.

In dit voorbeeld moeten de waarden voor de rij Toevoegen aan overeenkomen met de waarden voor de rij Veld . Dit is echter geen vereiste voor toevoegquery\rquote s. Deze kunnen ook worden uitgevoerd als de waarden niet overeenkomen.

 1. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

Terug naar boven Terug naar boven

Gegevens op een geautomatiseerde wijze wijzigen

U kunt een bijwerkquery gebruiken als u gegevens in uw tabellen wilt wijzigen en u kunt een bijwerkquery gebruiken als u criteria wilt invoeren die bepalen welke rijen moeten worden bijgewerkt. Bijwerkquery\rquote s bieden u de mogelijkheid om de gegevens te controleren voordat deze worden bijgewerkt.

 Belangrijk   U kunt actiequery\rquote s niet ongedaan maken. Het is raadzaam om een back-up te maken van tabellen die u met een bijwerkquery wilt bijwerken.

 Opmerking   U kunt geen webquery maken die een bijwerkquery is.

U hebt in het vorige voorbeeld rijen toegevoegd aan de tabel Orders uit Chicago. In het veld Productnummer in de tabel Orders uit Chicago wordt de numerieke product-id weergegeven. Als u deze gegevens in rapporten wilt gebruiken, zult u de productnummers mogelijk door productnamen willen vervangen. Als u de productnummers wilt vervangen, moet u eerst het gegevenstype van het productnummerveld in de tabel Orders uit Chicago wijzigen naar Tekst, zodat productnamen door het veld worden geaccepteerd.

Gebruik de volgende procedure om de waarden in de tabel Orders uit Chicago bij te werken:

 1. Open de tabel Orders uit Chicago Orders in de ontwerpweergave.
 2. Wijzig in de rij Productnummer het gegevenstype van Numeriek naar Tekst .
 3. Sla de tabel Orders uit Chicago op en sluit deze.
 4. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.
 5. Dubbelklik in het dialoogvenster Tabel weergeven op Orders uit Chicago en Producten .
 6. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven .
 7. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Type query, op Bijwerkquery.

De rijen Sorteren en Weergeven worden uit het ontwerpraster verwijderd en de rij Wijzigen in wordt toegevoegd.

 1. Dubbelklik in de tabel Orders uit Chicago op Productnummer om dit veld aan het ontwerpraster toe te voegen.
 2. Typ of plak in de rij Wijzigen in van de kolom Productnummer de volgende tekst:

[Producten].[Productnaam]

 Tip   U kunt een bijwerkquery gebruiken om veldwaarden te verwijderen wanneer u in de rij Wijzigen in een lege tekenreeks ( "" ) of NULL invoert.

 1. Typ of plak de volgende tekst in de rij Criteria :

[Productnummer] Like ([Producten].[ID])

Het trefwoord Like is noodzakelijk omdat de velden die u vergelijkt verschillende gegevenstypen bevatten (Productnummer bevat tekstgegevens, het andere veld numerieke gegevens.)

 1. U kunt de waarden die door een bijwerkquery worden gewijzigd, raadplegen door de query in de ontwerpweergave weer te geven.

Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Weergave en klik vervolgens op Gegevensbladweergave .

De query geeft een lijst met productnummers die zullen worden bijgewerkt als resultaat.

 1. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

Wanneer u de tabel Orders uit Chicago opent, zullen de numerieke waarden in het veld Productnummer worden vervangen door de productnamen uit de tabel Producten.

Terug naar boven Terug naar boven

Gegevens op een geautomatiseerde wijze verwijderen

U kunt een verwijderquery gebruiken als u gegevens uit uw tabellen wilt verwijderen en u kunt een verwijderquery gebruiken als u gegevens wilt invoeren op basis waarvan wordt bepaald welke rijen moeten worden verwijderd. Als u gebruikmaakt van een verwijderquery, wordt u in de gelegenheid gesteld om de rijen die worden verwijderd te controleren voordat deze worden verwijderd.

 Opmerking   U kunt geen webquery maken die een verwijderquery is.

Stel dat u de tabel Orders uit Chicago (die u in het vorige voorbeeld hebt bijgewerkt) wilt verzenden naar uw zakelijke partner in Chicago. U constateert dat een aantal rijen lege velden bevat. U wilt deze rijen verwijderen voordat u de tabel verzendt. U kunt in een dergelijk geval de tabel openen en de rijen handmatig verwijderen. Wanneer u echter meer dan een klein aantal rijen wilt verwijderen en als u daartoe over duidelijke criteria beschikt, is het handiger om gebruik te maken van een verwijderquery.

U kunt een query gebruiken om rijen die geen waarde voor Order-id bevatten uit de tabel Orders uit Chicago te verwijderen. Gebruik hiervoor de volgende procedure:

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Macro's en code op Queryontwerp.
 2. Dubbelklik in het dialoogvenster Tabel weergeven op Orders uit Chicago .
 3. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven .
 4. Klik op het tabblad Ontwerpen, in de groep Type query, op Verwijderquery.

De rijen Sorteren en Weergeven worden uit het ontwerpraster verwijderd en de rij Verwijderen wordt toegevoegd.

 1. Dubbelklik in de tabel Orders uit Chicago op Order-id , zodat dit veld aan het raster wordt toegevoegd.
 2. Typ in de rij Criteria van het ontwerpraster de tekst Is Null .
 3. Ga naar het tabblad Ontwerp en klik in de groep Resultaten op Uitvoeren .

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Access 2010