Het standaardformulier instellen dat wordt weergegeven als u een database of webtoepassing opent

In veel databases is het handig om automatisch hetzelfde formulier te laten openen telkens wanneer u de toepassing opent. Als u het standaardopstartformulier wilt instellen, geeft u het formulier op in Opties voor Access.

Het standaardformulier opgeven in Opties voor Access

In deze procedure wordt aangenomen dat er een database is geopend en dat u het formulier dat u wilt weergeven al hebt gemaakt.

  1. Klik op het tabblad Bestand en klik onder Help op Opties.
  2. Klik op Huidige database.
  3. Selecteer onder Toepassingsopties in de lijst Formulier weergeven het formulier dat u wilt weergeven als de database wordt gestart.
  4. Als de database moet worden gepubliceerd als webdatabase, selecteert u in de lijst Webweergaveformulier het formulier dat u als standaardformulier wilt weergeven in de browser.

 Opmerking   Als u deze optie en andere opstartopties wilt overslaan bij het openen van de database in Access, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de database opent.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Access 2010