Pagina 8 van 11VORIGEVOLGENDE

Query's voor een nieuwe database maken

De wizard Query gebruiken


Tot slot kunt u meerdere tabellen of andere query's gebruiken als recordbron voor een nieuwe query. U zult zelfs veel vaker een query uitvoeren op meerdere recordbronnen dan op afzonderlijke bronnen. Met query's met meerdere bronnen beantwoordt u vragen zoals: welke activa zijn afkomstig van welke leveranciers?

De wizard Query is de eenvoudigste manier om query's met meerdere bronnen te maken, vooral als u nog niet veel ervaring hebt met Access.

Opmerking    Vergeet niet dat alle tabellen in de recordbron gerelateerd moeten zijn. U kunt bijvoorbeeld de namen van uw medewerkers niet ophalen uit de ene bron en de activa die zij gebruiken uit een andere bron als die tabellen niet gerelateerd zijn. Als de tabellen in uw recordbron niet gerelateerd zijn, geeft de query alle gegevens uit elke tabel als resultaat, en dat resultaat kunt u maar op weinig manieren gebruiken.

Toelichting 1 Klik op het tabblad Maken in de groep Query's, op Wizard Query.
Toelichting 2 Voltooi de wizard. Als onderdeel van dit proces selecteert u de tabellen en velden die u als recordbron wilt gebruiken, en...
Toelichting 3 Geef de nieuwe query een beschrijvende naam en vergeet niet dat u geen spaties moet gebruiken in de naam.

Tijdens de oefening krijgt u de gelegenheid om de wizard Query te gebruiken, dus laten we doorgaan.

Pagina 8 van 11VORIGEVOLGENDE