Pagina 5 van 11VORIGEVOLGENDE

Query's voor een nieuwe database maken

De ontwerpfunctie voor query's gebruiken


Met de ontwerpfunctie voor query's hebt u de meeste controle over een selectiequery. Ook kunt u hiermee gemakkelijk een query maken die een enkele tabel als recordbron gebruikt. Met dit type query kunt u bijvoorbeeld eenvoudig uw activa en de bijbehorende aankoopdatum weergeven.

Toelichting 1 Klik op het tabblad Maken in de groep Query's op Queryontwerp. De ontwerpfunctie wordt gestart en het dialoogvenster Tabel weergeven wordt weergegeven. Op het lint wordt het tabblad Ontwerpen ook weergegeven.
Toelichting 2 In het dialoogvenster selecteert u de recordbron. U kunt een combinatie van tabellen en query's gebruiken, en de exemplaren die u selecteert, worden weergegeven in het bovenste deel van de ontwerpfunctie.
Toelichting 3 In de recordbron dubbelklikt u op de velden die u in de recordset of resultaten wilt zien. Uw keuzes worden weergegeven in het onderste deel van de ontwerpfunctie.
Toelichting 4 Als u klaar bent met het toevoegen van velden, klikt u op het tabblad Ontwerpen in de groep Resultaten op Uitvoeren.

De recordset wordt weergegeven als een gegevensblad. Aan het einde van deze cursus krijgt u de gelegenheid om de ontwerpfunctie zelf te gebruiken.

Pagina 5 van 11VORIGEVOLGENDE