Digitale handtekeningen en certificaten

Steeds meer personen en organisaties gebruiken digitale documenten in plaats van afgedrukte documenten voor dagelijkse transacties. Door minder afhankelijk te worden van afgedrukte documenten beschermen we het milieu en besparen we de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. Digitale handtekeningen ondersteunen deze verandering doordat ze garanderen dat een digitaal document geldig en authentiek is.

Zie Een digitale handtekening toevoegen aan of verwijderen uit Office-bestanden voor meer informatie.

Wat wilt u doen?


Wat is een digitale handtekening?

Een digitale handtekening is een elektronisch, versleuteld verificatiezegel op digitale gegevens, zoals e-mailberichten, macro's of elektronische documenten. Op basis van de handtekening wordt gecontroleerd of de gegevens afkomstig zijn van de ondertekenaar en niet zijn gewijzigd.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een handtekeningregel.

Handtekeningregel met handtekening

Terug naar boven Terug naar boven

Handtekeningcertificaat en certificeringsinstantie

Handtekeningcertificaat     Als u een digitale handtekening wilt maken, hebt u een handtekeningcertificaat nodig waarmee u uw identiteit aantoont. Wanneer u een digitaal ondertekende macro of ondertekend document verzendt, verzendt u ook uw certificaat en een openbare sleutel. Certificaten worden uitgegeven door een certificeringsinstantie en kunnen verlopen of worden ingetrokken, net zoals een rijbewijs. Een certificaat is normaal gesproken geldig gedurende een jaar, waarna de ondertekenaar het handtekeningcertificaat moet verlengen of een nieuw exemplaar moet aanvragen om zijn of haar identiteit aan te tonen.

De volgende afbeelding bevat een voorbeeld van een elektronisch certificaat.

 Opmerking   In dit artikel vindt u meer informatie over openbare en persoonlijke sleutels.

Certificeringsinstantie     Een certificeringsinstantie is een entiteit die vergelijkbaar is met een notaris: de instantie geeft digitale certificaten uit, ondertekent certificaten om de geldigheid te controleren en houdt bij welke certificaten zijn ingetrokken of verlopen. Microsoft biedt diverse oplossingen voor het verkrijgen van certificaten via Office Store, digitale handtekeningen.

Terug naar boven Terug naar boven

Garanties van digitale handtekeningen

De voorwaarden en definities geven aan welke garanties worden verstrekt door digitale handtekeningen.

  • Authenticiteit     De ondertekenaar is bevestigd als ondertekenaar.
  • Integriteit     De inhoud is niet gewijzigd of gemanipuleerd nadat deze digitaal is ondertekend.
  • Onweerlegbaarheid     Bevat een bewijs van oorsprong van de ondertekende inhoud voor alle partijen. Weerlegbaarheid houdt in dat een ondertekenaar ontkent dat bepaalde ondertekende inhoud van hem of haar komt.
  • Legalisatie     Handtekeningen in Microsoft Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden die een tijdstempel van een beveiligde tijdstempelserver bevatten, hebben in bepaalde omstandigheden de geldigheid van een legalisatie.

Als de maker van de inhoud deze garanties wil bieden, moet de maker deze digitaal ondertekenen met een handtekening die voldoet aan de volgende criteria:

  • De digitale handtekening is ongeldig.
  • Het certificaat dat aan de digitale handtekening is gekoppeld, is niet verlopen.
  • De ondertekenende persoon of organisatie, ook wel uitgever genoemd, is vertrouwd.

 Belangrijk   Ondertekende documenten die een geldig datumstempel hebben, worden geacht een geldige handtekening te bevatten, ongeacht de ouderdom van het handtekeningcertificaat.

  • Het certificaat dat bij de digitale handtekening hoort en aan de ondertekende uitgever is verleend, is uitgegeven door een vertrouwde certificeringsinstantie.

Dialoogvenster met certificaat

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Access 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Word 2013, Access 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Visio 2010, Word 2010