Pagina 3 van 11VORIGEVOLGENDE

Query's voor een nieuwe database maken

Het basisproces voor het maken van een query


Access bevat twee hoofdmethoden voor het maken van selectiequery's - de ontwerpfunctie voor query's en de wizard Query. Welk hulpmiddel u ook gebruikt, u voert altijd enkele dezelfde stappen uit wanneer u een selectiequery maakt:

Toelichting 1 Om te beginnen kiest u een recordbron voor de query. Een recordbron kan bestaan uit een of meer tabellen, een of meer query's of een combinatie van beide. In de afbeelding ziet u een tabel die is geopend in de ontwerpfunctie voor query's.
Toelichting 2 In de recordbron selecteert u de velden die u in de query wilt zien. In de afbeelding ziet u velden in ontwerpfunctie voor query's, maar u kunt hetzelfde doen in de wizard Query. Tijdens de oefensessie gebruikt u beide hulpmiddelen.
Toelichting 3 Voeg eventuele sorteer-, filter- of andere selectiecriteria toe aan uw query's. Als u bijvoorbeeld de criteria gebruikt die in de afbeelding worden getoond, levert de query alleen gegevens op voor activa die na 1 mei 2010 zijn gekocht. U kunt ook criteria gebruiken waarmee u eerst om invoer wordt gevraagd voordat een query wordt uitgevoerd. Dit komt later in deze cursus nog aan bod.
Toelichting 4 Nadat u velden en eventuele selectiecriteria hebt toegevoegd, voert u de query uit om te controleren of deze de juiste resultaten oplevert.

U kunt de query verfijnen door velden toe te voegen of te verwijderen, of door de selectiecriteria te wijzigen totdat u precies de gegevens krijgt die u nodig hebt. Vervolgens kunt u de query gebruiken, wat hierna aan bod komt.

Pagina 3 van 11VORIGEVOLGENDE