Adresetiketten maken in Access

Als u adressen wilt afdrukken die zijn opgeslagen in een Access-database of adressen wilt opslaan en vervolgens wilt opmaken en afdrukken in Access, gaat u naar de volgende sectie: Adresetiketten maken en afdrukken in Access.

Anders gaat u hier verder:

WeergevenAccess-gegevens afdrukken vanuit Microsoft Office Word

Als de adressen zijn opgeslagen in Access en u ze naar Word wilt exporteren zodat u de adressen kunt opmaken en afdrukken met de Word-functie Afdruk samenvoegen, raadpleegt u de volgende bronnen:

WeergevenAfdrukken in een ander programma dan Access

Als de adressen zijn opgeslagen in Microsoft Office Excel of Microsoft Office Outlook, kunt u deze afdrukken met behulp van de wizard Afdruk samenvoegen in Microsoft Office Word. U kunt vanuit Word ook een rechtstreekse verbinding naar gegevens in andere programma's maken.

Adressen uit Excel afdrukken met de wizard Afdruk samenvoegen in Word    

Als u adressen wilt afdrukken die zijn opgeslagen in Excel, kunt u de wizard Afdruk samenvoegen in Word gebruiken. Zie voor stapsgewijze instructies Excel-gegevens op adresetiketten afdrukken met de Word-functie Afdruk samenvoegen.

Adressen uit Outlook afdrukken met de wizard Afdruk samenvoegen in Word    

Als de adressen zijn opgeslagen in de map Contactpersonen van Outlook, kunt u deze afdrukken met behulp van de wizard Afdruk samenvoegen in Word. Zie de volgende Help-onderwerpen voor stapsgewijze instructies:

Adressen afdrukken in Word (zonder de wizard Afdruk samenvoegen)    

U kunt adressen in Word afdrukken, ongeacht waar deze zijn opgeslagen. Vanuit Word kunt u toegang krijgen tot adressenlijsten die zijn opgeslagen in diverse programma's, zoals Outlook, Access, enzovoort. Als u geen adressenlijst hebt, kunt u er een maken in Word en vervolgens etiketten afdrukken. Zie de volgende onderwerpen in de Word Help voor meer informatie:

Adresetiketten maken en afdrukken in Access

Begin met het maken van een eenvoudig rapport dat de opmaak van een adresetiket heeft. Het rapport ontvangt de adresgegevens uit de tabel of query waarin de adressen zich bevinden. Wanneer u het rapport afdrukt, wordt elk adres uit de gegevensbron op een etiket geplaatst.

Gebruik de wizard Adresetiketten om het rapport te maken. Vervolgens kunt u de indeling van de etiketten aanpassen of VBA-code (Visual Basic® for Applications) schrijven om het rapport aan uw wensen aan te passen. Tot slot bekijkt u een afdrukvoorbeeld van de etiketten.

WeergevenAls de wizard niet wordt gestart

Het is mogelijk dat dit wordt veroorzaakt doordat Access in de sandbox-modus wordt uitgevoerd terwijl Microsoft Jet 4.0 SP8 (of een hogere versie) niet op de computer is geïnstalleerd. Als de sandbox-modus is ingeschakeld, hebt u Jet 4.0 SP8 of hoger nodig om alle functies van Access te laten werken.

Zie het Office Online-artikel Informatie over Microsoft Jet 4.0 SP8 of hoger voor meer informatie over het upgraden van Microsoft Jet.

Zie het Office Online-artikel Informatie over de sandbox-modus van Microsoft Jet Expression Service voor meer informatie over de sandbox-modus.

 1. Klik op de tabel of query (query: een vraag over de gegevens die in tabellen zijn opgeslagen of een verzoek om een actie uit te voeren op de gegevens. Met een query kunt u gegevens uit verschillende tabellen combineren tot een gegevensbron voor een formulier of rapport.) die de gegevens voor de adresetiketten bevat en klik vervolgens op OK.
 2. Volg de aanwijzingen van de wizard op.

WeergevenHet gewenste etiketformaat kiezen in de wizard Adresetiketten

Op de eerste pagina van de wizard Adresetiketten kunt u een keuze maken uit een groot aantal vooraf gedefinieerde etiketformaten.

 1. Schakel in de wizard Adresetiketten het selectievakje Aangepaste afmetingen weergeven uit om het vak Filteren op fabrikant beschikbaar te maken.
 2. Kies een fabrikant in de keuzelijst Filteren op fabrikant en selecteer het gewenste etiket in het vak Welke etiketafmetingen wilt u gebruiken?
 3. Selecteer Losse vellen of Kettingpapier onder Etikettype en klik op Volgende.
 4. Dubbelklik op de pagina Welke gegevens wilt u in het adresetiket opnemen? onder Beschikbare velden op de velden die u in het rapport wilt, om deze aan het vak Modeletiket toe te voegen.
  • Als u een spatie wilt invoegen tussen de velden in het vak Modeletiket, drukt u op de SPATIEBALK.
  • Als u een nieuwe regel wilt invoegen, drukt u op ENTER.
  • Als u van het ene veld naar het andere wilt gaan, gebruikt u de pijltoetsen.
  • Als u een veld uit het vak wilt verwijderen, drukt u op BACKSPACE.
 5. Klik op Voltooien.

 Opmerking   Het kan regelmatig voorkomen dat u adressen rechtstreeks op enveloppen wilt afdrukken in plaats van op etiketten om deze vervolgens op enveloppen te plakken. Als u een adres op een envelop wilt afdrukken, moet u een aangepast etiketformaat opgeven. Wanneer u in stap 1 van de wizard wordt gevraagd welk soort etiket u wilt gebruiken, klikt u op Aanpassen en geeft u het gewenste etiketformaat op. Vergeet daarbij niet Etikettype in te stellen op Losse vellen. Een makkelijkere manier om op enveloppen af te drukken, is om de adressen naar Word te exporteren en de Word-functie Afdruk samenvoegen te gebruiken. Zie voor meer informatie Enveloppen maken en afdrukken voor grote groepen ontvangers in de Word Help.

Gebruikte adresetiketten overslaan en dubbele etiketten afdrukken (Engelstalig). Dit artikel bevat ook informatie over afdrukken op een gedeeltelijk gebruikt vel, waarop nog enkele etiketten beschikbaar zijn.

 • Dubbele adresetiketten voorkomen     Als er personen op uw adressenlijst voorkomen die hetzelfde adres hebben, wilt u wellicht niet voor al deze mensen een afzonderlijk etiket afdrukken. U kunt dan de records samenvoegen en de verschillende namen op hetzelfde etiket afdrukken, bijvoorbeeld:
  Naam 1
  Naam 2
  Straat
  Postcode
  Plaats
  Land

Zie voor stapsgewijze instructies over het samenvoegen van records het volgende artikel in de Knowledge Base op de website van Microsoft-productondersteuning:

Voorbeeldquery voor het afdrukken van één adresetiket voor twee personen met hetzelfde adres (Engelstalig).

 • Gebruikte etiketten op een gedeeltelijk gebruikt vel overslaan    Als u wilt dat Access bepaalde posities op een vel met etiketten overslaat en alleen het ongebruikte deel van het vel bedrukt, raadpleegt u het volgende artikel in de Knowledge Base op de website van Microsoft-productondersteuning:

Gebruikte adresetiketten overslaan en dubbele etiketten afdrukken (Engelstalig).

 • Adressen selecteren om af te drukken    Als u niet alle adressen uit de gegevensbron wilt afdrukken, gaat u als volgt te werk:
 • Adressen selecteren aan de hand van een of meer criteria    Maak een parameterquery en geef de query op als de gegevensbron voor het rapport met de adresetiketten. Wanneer u het rapport opent, wordt u door de query gevraagd welke criteria u wilt gebruiken voor het ophalen van records. De records die voldoen aan de criteria, worden opgehaald en zijn dan beschikbaar voor het rapport met de etiketten.

Zie voor stapsgewijze instructies over het maken van een parameterquery Parameters gebruiken voor query's en rapporten (Engelstalig). Zie voor informatie over het wijzigen van de gegevensbron voor een rapport Recordbronnen of verbindingsgegevens wijzigen.

Als u de adresetiketten maakt en afdrukt vanuit Word, geeft u de parameterquery tijdens de samenvoegbewerking op als gegevensbron. Zie voor meer informatie hierover de sectie 'Samenvoegbewerking uitvoeren met een Access-parameterquery' in het volgende artikel in de Knowledge Base op de website van Microsoft-productondersteuning:

De functie Afdruk samenvoegen met een Access-parameterquery gebruiken in Word 2000 (Engelstalig).

 • Adressen selecteren door te bladeren in de adresrecords     Als u door de adressenlijst wilt bladeren en zo de adressen wilt selecteren waarvan u adresetiketten wilt, gaat u als volgt te werk:
 1. Voeg in de ontwerpweergave een Ja/Nee-veld met de naam EtiketAfdrukken toe aan de onderliggende adrestabel. Wanneer u naar de gegevensbladweergave gaat, ziet u in elke rij van de kolom EtiketAfdrukken een selectievakje.
 2. Gebruik de wizard Selectiequery om een query te maken met daarin alle adresvelden en het veld EtiketAfdrukken.
 3. Open de query in de ontwerpweergave en typ Ja in de cel Criteria van het veld EtiketAfdrukken. De query haalt dan alleen de adressen op die u wilt afdrukken.
 4. Geef de naam van de query op in de eigenschap Recordbron van het rapport met de adresetiketten.
 5. Open de tabel in de gegevensbladweergave voordat u etiketten afdrukt en schakel de selectievakjes bij de gewenste adressen in. Schakel de selectievakjes bij de adressen die u niet wilt afdrukken uit. Open vervolgens het rapport en druk het af.
 • Afdrukvoorbeeld van de etiketten weergeven Open het rapport met de etiketten en geef een afdrukvoorbeeld ervan weer, precies zoals u het gewend bent met andere rapporten. Zie voor meer informatie Afdrukvoorbeeld van het rapport weergeven.

 Opmerking   Als er bij een of meer besturingselementen in het rapport '#Fout' staat in plaats van de adresgegevens, raadpleegt u het volgende artikel in de Knowledge Base op de website van Microsoft-productondersteuning:

Probleemoplossing voor etiketten die zijn gemaakt met de wizard Adresetiketten (Engelstalig).

 • De adresetiketten afdrukken     Wanneer u de etiketten wilt afdrukken, opent u het rapport met de etiketten en klikt u in het menu Bestand op Afdrukken.

Zie voor meer informatie Een rapport afdrukken.

 
 
Van toepassing op:
Access 2003