Wijzigingen bijhouden

Als u wilt zien wie wat wijzigt in een document, schakelt u Wijzigingen bijhouden in.

 Tip    Zie Opties wijzigen voor het bijhouden van wijzigingen als u alle opties voor het bijhouden van wijzigingen liever bij elkaar hebt staan. Zie Geavanceerde opties voor het bijhouden van wijzigingen als u nog meer controle wilt over het bijhouden van wijzigingen.

Klik op Controleren > Wijzigingen bijhouden.

Wijzigingen bijhouden op het lint van Word

De weergave Eenvoudige markeringen wordt ingeschakeld. Wijzigingen die iemand in het document aanbrengt, worden gemarkeerd, waarbij een lijn in de marge aangeeft waar de wijzigingen zijn aangebracht.

De lijn in de marge geeft aan dat zich op die positie een bijgehouden wijziging bevindt

Er wordt een ballonnetje weergegeven waar iemand een opmerking heeft toegevoegd.

Het opmerkingenpictogram in de weergave Eenvoudige markeringen

U kunt de wijzigingen en opmerkingen weergeven door te klikken op de lijn of de ballon. Hiermee schakelt u over naar de weergave Alle markeringen.

Wijzigingen bijhouden in de weergave Alle markeringen

Als u alle opmerkingen wilt zien, maar niet alle wijzigingen, klikt u op Opmerkingen weergeven.

De opdracht Opmerkingen weergeven

Wijzigingen bijhouden ingeschakeld laten

U kunt voorkomen dat iemand Wijzigingen bijhouden uitschakelt door dit te vergrendelen met een wachtwoord. (Zorg ervoor dat u het wachtwoord onthoudt, zodat u deze functie kunt uitschakelen wanneer u de wijzigingen gaat accepteren of negeren.)

  1. Klik op Controleren.
  2. Klik op de pijl naast Wijzigingen bijhouden en klik op Bijhouden vergrendelen.

Opdracht Bijhouden vergrendelen in het menu Wijzigingen bijhouden

  1. Typ een wachtwoord en typ dit nogmaals in het vak Geef ter bevestiging het wachtwoord nogmaals op.
  2. Klik op OK .

Terwijl Wijzigingen bijhouden is vergrendeld, kunt u dit niet uitschakelen en kunt u geen wijzigingen accepteren of negeren.

U heft de vergrendeling op door te klikken op de pijl naast Wijzigingen bijhouden en nogmaals te klikken op Bijhouden vergrendelen. U wordt gevraagd om het wachtwoord. Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, is Wijzigingen bijhouden nog steeds ingeschakeld, maar kunt u wijzigingen accepteren en negeren.

Wijzigingen bijhouden uitschakelen

Als u Wijzigingen bijhouden wilt uitschakelen, klikt u op de knop Wijzigingen bijhouden. Nieuwe wijzigingen worden niet meer gemarkeerd, maar alle wijzigingen die al waren bijgehouden, blijven gemarkeerd in het document totdat u ze verwijdert.

Bijgehouden wijzigingen verwijderen

 Belangrijk    De enige manier om bijgehouden wijzigingen uit een document te verwijderen, is ze te accepteren of te negeren. Als u Geen markeringen kiest in het vak Weergeven voor revisie , ziet u hoe het document eruit komt te zien, maar hiermee worden bijgehouden wijzigingen slechts tijdelijk verborgen. De wijzigingen worden niet verwijderd en worden opnieuw weergegeven wanneer iemand het document opnieuw opent. Als u de bijgehouden wijzigingen permanent wilt verwijderen, moet u ze accepteren of negeren.

Klik op Controleren > Volgende > Accepteren of Negeren.

De knoppen Accepteren, Negeren en Volgende

De wijziging wordt geaccepteerd of verwijderd en vervolgens wordt de volgende wijziging geselecteerd.

Als u opmerkingen uit een document wilt verwijderen, klikt u op elke opmerking en klikt u vervolgens op Verwijderen, of klikt u op Alle opmerkingen in document verwijderen.

 Tip    Het wordt aangeraden Documentcontrole uit te voeren voordat u de definitieve versie van het document deelt. Dit hulpmiddel controleert op bijgehouden wijzigingen en opmerkingen, verborgen tekst, persoonsnamen in eigenschappen en andere gegevens die u mogelijk niet wilt delen. U voert Documentcontrole uit door te klikken op Bestand > Info > Controleren op problemen > Document controleren .

 
 
Van toepassing op:
Word 2013