Vertalingen weergeven met de Minivertaler

Mogelijk ontvangt u wel eens e-mailberichten of documenten met woorden in talen waarmee u niet bekend bent. Met de Minivertaler van Microsoft Office kunt u een woord aanwijzen of een woordgroep met de muis selecteren om de vertaling ervan in een klein venster weer te geven. De Minivertaler bevat ook de knop Afspelen, zodat u de uitspraak van het woord of de woordgroep kunt beluisteren, evenals de knop Kopiëren, waarmee u de vertaling in een ander document kunt plakken.

 Opmerking    De Minivertaler is alleen beschikbaar in OneNote, Outlook, PowerPoint en Word.

Wat wilt u doen?


De Minivertaler in- of uitschakelen

Als u de Minivertaler wilt gebruiken, moet u controleren of deze functie is ingeschakeld. Klik hiervoor op het tabblad Controleren in de groep Taal op Vertalen en klik vervolgens op Minivertaler.

Als Minivertaler is geselecteerd Opdracht Minivertaler ingeschakeld, is de Minivertaler ingeschakeld.

Als Minivertaler niet is geselecteerd Opdracht Minivertaler uitgeschakeld, is de Minivertaler uitgeschakeld.

Terug naar boven Terug naar boven

De taal voor de Minivertaler instellen

De lijst met beschikbare talen voor de Minivertaler is afhankelijk van de taalversie van Office die u gebruikt. Zie Tekst naar een andere taal vertalen voor meer informatie over taalparen voor vertalen.

  1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Vertalen en klik vervolgens op Taal voor vertaling kiezen.
  2. Klik in het dialoogvenster Taalopties voor vertalen op Minivertaler en klik op de gewenste taal in de lijst Vertalen naar.

Terug naar boven Terug naar boven

De Minivertaler gebruiken

Nadat u de taal hebt ingesteld waarnaar moet worden vertaald en de Minivertaler hebt ingeschakeld, wijst u een woord aan in het bestand om de vertaling weer te geven.

 Opmerking    Bij deze video's hoort geen geluid. U kunt hierin alleen zien waarop u klikt en welke resultaten u kunt verwachten.

Vertalingen weergeven met de Minivertaler in Word

Vertalingen weergeven met de Minivertaler in PowerPoint

Vertalingen weergeven met de Minivertaler in Outlook

Vertalingen weergeven met de Minivertaler in OneNote

 

Terug naar boven Terug naar boven

Een woord onderzoeken

Als de Minivertaler is ingeschakeld, kunt u een woord in een andere taal onderzoeken voor meer informatie.

  1. Wijs een woord aan in het document.
  2. Open het deelvenster Onderzoeken door in de Minivertaler op Uitvouwen te klikken.

Terug naar boven Terug naar boven

Een vertaling naar het Klembord kopiëren

U kunt de inhoud van het venster van de Minivertaler eenvoudig naar het Klembord kopiëren en vervolgens plakken in een ander document, zoals een e-mailbericht.

  1. Wijs een woord aan in het document.
  2. Klik in de Minivertaler op Kopiëren Knopvlak.

Terug naar boven Terug naar boven

Een woord of een woordgroep afspelen

Als u niet zeker weet hoe u een woord in een andere taal uitspreekt, kunt u de functie Uitspreken gebruiken om het woord te beluisteren. Als u deze functie wilt gebruiken, downloadt u een TTS-engine (Text-to-speech of Tekst-naar-spraak) in de taal of talen die u wilt gebruiken. Zie De functie Uitspreken met meertalige TTS gebruiken voor meer informatie en voor het downloaden van TTS-engines.

Ga als volgt te werk als u wilt horen hoe een woord van een vreemde taal wordt uitgesproken:

  1. Wijs een woord aan in het document.
  2. Klik in de Minivertaler op Afspelen Knop Afspelen.

 Opmerking    U kunt ook woordgroepen laten uitspreken door deze te selecteren, aan te wijzen en op Afspelen te klikken.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010