Sectie-einden invoegen

U kunt sectie-einden gebruiken om de indeling of opmaak van een of meerdere pagina's in uw document te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een deel van een pagina met één kolom een indeling geven die uit twee kolommen bestaat. U kunt de hoofdstukken in uw document zodanig scheiden dat de paginanummering voor elk hoofdstuk bij 1 begint. U kunt bovendien een afzonderlijke koptekst of voettekst voor een sectie van uw document maken.

 Opmerking   In Microsoft Office Word 2007 kunt u tal van pagina-indelingen uit de galerie met nieuwe pagina-ontwerpen kiezen. Zo kunt u een pagina met één kolom die ook een sectie met twee kolommen bevat toevoegen door op de bijbehorende pagina-indelingsoptie in de galerie met Nieuwe pagina-ontwerpen te klikken.


Voorbeeld van een document met sectie-einden

Toelichting 1 Sectie die is opgemaakt als één kolom
Toelichting 2 Sectie die is opgemaakt als twee kolommen

In dit artikel


Typen sectie-einden die u kunt invoegen

Sectie-einden gebruikt u om indelings- of opmaakwijzigingen in een deel van een document aan te brengen. U kunt de volgende opmaak voor afzonderlijke secties wijzigen:

 Opmerkingen 

  • Met een sectie-einde bepaalt u de sectie-opmaak van de tekst die aan het sectie-einde voorafgaat. Wanneer u een sectie-einde verwijdert, verwijdert u ook de sectie-opmaak van de tekst die aan het sectie-einde voorafgaat. Deze tekst wordt dan ingelijfd bij de volgende sectie en krijgt de opmaak van deze sectie. Als u de hoofdstukken van een document bijvoorbeeld door sectie-einden van elkaar scheidt en u het sectie-einde aan het begin van hoofdstuk 2 verwijdert, staan hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 in dezelfde sectie en krijgen ze de opmaak die voorheen alleen in hoofdstuk 2 werd gebruikt.
  • Het sectie-einde waarmee de opmaak van het laatste deel van uw document wordt bepaald, wordt niet als deel van het document weergegeven. Als u de documentopmaak wilt wijzigen, klikt u in de laatste alinea van het document.

De volgende voorbeelden laten de typen sectie-einden zien die u kunt invoegen. In elke afbeelding wordt het sectie-einde aangegeven door een dubbele stippellijn.

Met de opdracht Nieuwe pagina voegt u een sectie-einde in en wordt een nieuwe sectie op de volgende pagina gestart. Dit type sectie-einde komt vooral van pas als u nieuwe hoofdstukken in een document wilt beginnen.

Sectie-einde Volgende pagina

Met de opdracht Doorlopend voegt u een sectie-einde in en start u een nieuwe sectie op dezelfde pagina. Een doorlopend sectie-einde is handig als u een opmaakwijziging op een pagina wilt aanbrengen, bijvoorbeeld een ander aantal kolommen.

Sectie-einde Doorlopend

Met de opdracht Even pagina of Oneven pagina voegt u een sectie-einde in en start u een nieuwe sectie op de volgende pagina met een even paginanummer of op de volgende pagina met een oneven paginanummer. Als u wilt opgeven dat documenthoofdstukken altijd op een oneven of een even pagina moeten beginnen, gebruikt u de sectie-eindeoptie Oneven pagina of Even pagina.

Sectie-einde Oneven pagina

Terug naar boven Terug naar boven

De documentindeling of -opmaak wijzigen

  1. Klik op de plaats waar u een opmaakwijziging wilt aanbrengen.

Misschien wilt u wel een deel van het document selecteren waaromheen u een stel pagina-einden wilt invoegen.

  1. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Pagina-instelling, op Pagina-einden.

Afbeelding van lint in Word

  1. Klik in de groep Sectie-einden op het type sectie-einde dat overeenkomt met de opmaakwijziging die u wilt aanbrengen.

Als u bijvoorbeeld een document in hoofdstukken wilt verdelen, wilt u misschien wel dat elk hoofdstuk op een oneven pagina begint. Klik in dat geval in de groep Sectie-einden op Oneven pagina.

Terug naar boven Terug naar boven

Wijzigingen in de documentindeling verwijderen

Met een sectie-einde definieert u waar een opmaakwijziging in het document voorkomt. Wanneer u een sectie-einde verwijdert, verwijdert u tevens de sectie-opmaak voor de tekst die aan het sectie-einde voorafgaat. De tekst wordt dan opgenomen in de volgende sectie en krijgt ook de opmaak van die sectie.

Zorg ervoor dat u in conceptweergave werkt zodat u de dubbele stippellijn van sectie-einden ziet.

  1. Selecteer het sectie-einde dat u wilt verwijderen.
  2. Druk op DELETE.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Word 2007