Randen wijzigen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenDe rand van een afbeelding, tabel of tekst wijzigen

  1. Selecteer de tekst, afbeelding of tabel (tabel: een of meer rijen met cellen die worden gebruikt om getallen en andere elementen overzichtelijk weer te geven. Items in een tabel zijn gerangschikt in rijen en kolommen.) waarvan u de rand wilt wijzigen.

Als u rand van bepaalde tabelcellen (cel: een vak op het snijpunt van een rij en een kolom in een werkblad of een tabel. Tabel- en werkbladgegevens worden ingevoerd in cellen.) wilt wijzigen, selecteert u de gewenste cellen, inclusief de markering die het einde van een cel aangeeft.

Cellen en eindecelmarkering selecteren

  1. Klik op Randen en arcering in het menu Opmaak en klik vervolgens op het tabblad Randen.
  2. Wijzig de gewenste opties.

WeergevenTip

Als u de randen van een complexe tabel of meerdere onderdelen in een document wilt wijzigen, kunt u het beste de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Tabellen en randen gebruiken.

WeergevenEen paginarand wijzigen

  1. Klik op Randen en arcering in het menu Opmaak en klik vervolgens op het tabblad Paginarand.
  2. Wijzig de gewenste opties.

 Opmerking   U kunt paginaranden op het scherm zien door het document te bekijken in de afdrukweergave (Afdrukweergave: een weergave waarin u bekijkt hoe een document of object eruitziet als het wordt afgedrukt. Elementen zoals kopteksten, voetnoten, kolommen en tekstvakken worden op de juiste positie weergegeven.).

WeergevenDe rand van een webframe wijzigen

  1. Wijs Frames aan in het menu Opmaak en klik op Eigenschappen van frame.
  2. Wijzig de gewenste opties op het tabblad Randen.

WeergevenDe rand van een tekenobject wijzigen

 
 
Van toepassing op:
Word 2003