Formuliervelden toevoegen aan een formulier

U kunt de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Formulieren gebruiken om velden (formulierveld: in een formulier is dit een locatie waar een bepaald type gegevens, zoals een naam of adres, wordt opgeslagen.) in te voegen in een formulier (formulier: een document dat hokjes of formuliervelden bevat voor het invullen van informatie. U kunt in Microsoft Word bijvoorbeeld een online registratieformulier maken met keuzelijsten waaruit gebruikers elementen kunnen selecteren.) dat gebruikers in Microsoft Word kunnen weergeven en invullen of kunnen afdrukken en invullen. Wijs Werkbalken aan in het menu Beeld en klik op Formulieren om de werkbalk Formulieren weer te geven.

  1. Klik op de plaats in het document waar u het formulierveld wilt invoegen.
  2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenEen invulveld invoegen waarin gebruikers tekst kunnen typen.

  • Klik op Tekstvak Knopvlak.

U kunt een standaardtekst opgeven zodat gebruikers alleen iets hoeven te typen als ze iets willen wijzigen.

WeergevenEen selectievakje invoegen naast een afzonderlijke optie die kan worden in- of uitgeschakeld.

  • Klik op Selectievakje Knopvlak.

U kunt deze knop ook gebruiken om een selectievakje in te voegen naast elk element in een groep keuzemogelijkheden die elkaar niet uitsluiten, wat wil zeggen dat er meerdere opties geselecteerd kunnen worden.

WeergevenEen keuzelijst invoegen waarmee u het aantal keuzemogelijkheden beperkt tot de mogelijkheden die u opgeeft. 

  • Klik op Vervolgkeuzelijst Knopvlak.

Een gebruiker kan indien nodig door de lijst bladeren om de overige keuzemogelijkheden te bekijken.

 Opmerking   Voordat u een formulier beschikbaar kunt stellen aan gebruikers, moet u het beveiligen door op Formulier beveiligen Knopvlak te klikken op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Formulieren. Door deze beveiliging kunnen gebruikers het formulier wel invullen maar niet de indeling en de standaardonderdelen ervan wijzigen. Als u wilt terugkeren naar het schrijven of wijzigen van het formulier, klikt u opnieuw op Formulier beveiligen Knopvlak om de beveiliging van het formulier op te heffen.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003