Een watermerk verwijderen

Als u een watermerk wilt verwijderen dat u hebt ingevoegd via de galerie of het dialoogvenster Watermerk, kunt u de opdracht Watermerk verwijderen gebruiken.

Als u een watermerk wilt verwijderen dat u hebt toegevoegd door een afbeelding in de koptekst in te voegen en vervolgens te positioneren, kunt u de koptekst openen en de afbeelding verwijderen.

Wat wilt u doen?


Een watermerk verwijderen

  1. Ga naar het tabblad Pagina-indeling en klik in de groep Pagina-achtergrond op Watermerk.

Lint van Office 2010

  1. Klik op Watermerk verwijderen.

Terug naar boven Terug naar boven

Een watermerk verwijderen dat is ingevoegd in de koptekst

  1. Dubbelklik op het koptekstgebied van het document.

Het koptekstgebied is actief, de hoofdtekst van het document wordt grijs weergegeven en u kunt omlaag schuiven om het watermerk weer te geven.

  1. Klik op het watermerk om dit te selecteren.
  2. Druk op Delete.
  3. Ga naar het tabblad Hulpmiddelen voor koptekst en voettekst en klik in de groep Sluiten op Koptekst en voettekst sluiten om terug te keren naar het document.

 Opmerking    Als het document meerdere secties bevat die niet zijn gekoppeld, moet u het watermerk uit elke sectie verwijderen.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Word 2010