Een sectie-einde invoegen

 Opmerking    Zie Een sectie-einde verwijderen als u een sectie-einde wilt verwijderen.

Als u een sectie-einde wilt invoegen, klikt u achtereenvolgens op Pagina-indeling, Eindemarkeringen en het sectie-einde dat u wilt toevoegen.

Office 2010-lint

Met het sectie-einde Volgende pagina wordt de nieuwe sectie op de volgende pagina gestart.

Sectie-einde Volgende pagina

Met het sectie-einde Doorlopend wordt de nieuwe sectie op dezelfde pagina gestart.

Sectie-einde Doorlopend

Een doorlopend sectie-einde is handig als u de opmaak wilt wijzigen, zoals het aantal kolommen, zonder een nieuwe pagina te starten.

Met het sectie-einde Even pagina of Oneven pagina wordt een nieuwe sectie gestart op de volgende pagina met een even of oneven paginanummer.

Sectie-einde Oneven pagina

Als u wilt opgeven dat documenthoofdstukken altijd op een oneven pagina moeten beginnen, gebruikt u het sectie-einde Oneven pagina.

Een kolomeinde invoegen

Als u de indeling van een sectie wilt wijzigen in kolommen, klikt u achtereenvolgens op Pagina-indeling, Kolommen en het gewenste aantal kolommen.

U kunt bijvoorbeeld een doorlopend sectie-einde toevoegen en een pagina met één kolom indelen als twee kolommen.


Voorbeeld van een document met sectie-einden

Toelichting 1 Sectie die is opgemaakt als één kolom
Toelichting 2 Sectie die is opgemaakt als twee kolommen

Het sectie-einde is een soort hek dat de kolomopmaak afbakent. Als u echter een sectie-einde verwijdert, gaat de tekst erboven deel uitmaken van de sectie die zich onder het sectie-einde bevond en wordt deze hetzelfde opgemaakt.

Bekijk nu het voorbeeld in bovenstaande afbeelding. Als u het sectie-einde tussen de eerste en tweede sectie verwijdert, wordt het gehele document opgemaakt in twee kolommen, omdat dit de opmaak is die onder het sectie-einde is gebruikt.

U kunt secties gebruiken om andere opmaakwijzigingen op verschillende pagina's in het document aan te brengen (of af te bakenen), waaronder:

 
 
Van toepassing op:
Word 2010