Een lijst met afbeeldingen maken

Wanneer u een lijst met afbeeldingen (lijst met afbeeldingen: een lijst met bijschriften van afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen, dia's of andere illustraties in een document, met de nummers van de pagina's waarop de bijschriften voorkomen.) maakt, moet u ook bijschriften opgeven. Bij het genereren van de lijst zoekt Microsoft Word naar de bijschriften, worden deze op nummer gesorteerd en wordt de lijst in het document weergegeven.

WeergevenBijschriften gebruiken die zijn gemaakt met de opdracht Bijschrift

 1. Plaats bijschriften bij de afbeeldingen in uw document.

WeergevenBijschriften automatisch toevoegen aan nieuwe tabellen, afbeeldingen, vergelijkingen, e.d.

 1. Kies Verwijzing in het menu Invoegen en klik op Bijschrift.
 2. Klik op Automatische bijschriften.
 3. Selecteer in de lijst Bijschrift toevoegen bij invoegen van de items waarvoor bijschriften moeten worden ingevoegd.
 4. Selecteer de gewenste opties.
 5. Voeg in het document het item in waaraan u een bijschrift wilt toevoegen.

Het bijbehorende bijschrift wordt automatisch toegevoegd.

 1. Als u een extra beschrijving wilt toevoegen, klikt u achter het bijschrift en typt u de gewenste tekst in.

WeergevenBijschriften handmatig toevoegen aan bestaande tabellen, afbeeldingen, vergelijkingen, e.d.

 1. Selecteer het item waaraan u een bijschrift wilt toevoegen.
 2. Kies Verwijzing in het menu Invoegen en klik op Bijschrift.
 3. Selecteer in de lijst Naam de items waarvoor bijschriften moeten worden ingevoegd.
 4. Selecteer de gewenste opties.
 1. Klik op de plaats waar u de lijst met afbeeldingen wilt invoegen.
 2. Kies Verwijzing in het menu Invoegen, klik op Index en inhoudsopgave en vervolgens op het tabblad Lijst met afbeeldingen.
 3. Klik in het vak Naam van bijschrift op het type bijschrift dat u in de lijst met afbeeldingen wilt opnemen.
 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
 • Als u een van de beschikbare ontwerpen wilt gebruiken, klikt u op een ontwerp in het vak Opmaak.
 • Als u een aangepaste opmaak voor de lijst met afbeeldingen wilt opgeven, moet u de gewenste opties kiezen.
 1. Selecteer eventueel andere opties die u op de lijst met afbeeldingen wilt toepassen.

WeergevenAangepaste opmaakprofielen gebruiken

Als u al aangepaste opmaakprofielen (stijl: een combinatie van opmaakkenmerken, zoals het lettertype, de tekengrootte en de manier van inspringen, die u een naam geeft en opslaat als eenheid. Wanneer u een stijl toepast, worden alle opmaakkenmerken daarin gelijktijdig toegepast.) hebt toegepast op bijschriften, kunt u de opmaakprofielinstellingen opgeven die u wilt gebruiken bij het samenstellen van de lijst met afbeeldingen. U moet voor alle bijschriften hetzelfde aangepaste opmaakprofiel gebruiken en dit opmaakprofiel mag alleen voor bijschriften worden gebruikt.

 1. Klik op de plaats waar u de lijst met afbeeldingen wilt invoegen.
 2. Kies Verwijzing in het menu Invoegen, klik op Index en inhoudsopgave en vervolgens op het tabblad Lijst met afbeeldingen.
 3. Klik op Opties.
 4. Schakel het selectievakje Opmaakprofiel in, klik op de naam van het opmaakprofiel dat u voor de bijschriften hebt gebruikt en klik vervolgens op OK.
 5. Als u een van de beschikbare ontwerpen wilt gebruiken, klikt u op een ontwerp in het vak Opmaak.
 6. Selecteer eventueel andere opties die u op de lijst met afbeeldingen wilt toepassen.

 Opmerking   Als u bijschriften of andere tekst in een document toevoegt, verwijdert, bewerkt of verplaatst, moet u de lijst met afbeeldingen bijwerken. Als u bijvoorbeeld een bijschrift bewerkt en naar een andere pagina verplaatst, moet u ervoor zorgen dat het bewerkte bijschrift en het nieuwe paginanummer in de lijst met afbeeldingen worden opgenomen. Als u de lijst met afbeeldingen wilt bijwerken, klikt u links ervan en drukt u op F9.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003