Een cel, rij of kolom uit een tabel verwijderen

  1. Selecteer de cellen (cel: een vak op het snijpunt van een rij en een kolom in een werkblad of een tabel. Tabel- en werkbladgegevens worden ingevoerd in cellen.), rijen of kolommen die u wilt verwijderen.

WeergevenHoe?

Sommige onderdelen van een tabel (tabel: een of meer rijen met cellen die worden gebruikt om getallen en andere elementen overzichtelijk weer te geven. Items in een tabel zijn gerangschikt in rijen en kolommen.) zijn alleen zichtbaar als u alle opmaakmarkeringen weergeeft door te klikken op Weergeven/verbergen Alineamarkering   Knopvlak op de werkbalk (werkbalk: een balk met knoppen en opties die u kunt gebruiken om opdrachten uit te voeren. U kunt een werkbalk weergeven door op ALT en vervolgens op SHIFT+F10 te klikken.) Standaard.

Selectie:

Een cel

Klik op de linkerrand van de cel.

Een cel in een tabel selecteren

Een rij

Klik links van de rij.

Een rij in een tabel selecteren

Een kolom

Klik op de bovenste rand of rasterlijn van de kolom.

Een kolom in een tabel selecteren

Meerdere cellen, rijen of kolommen

Sleep over de cel, rij of kolom. 

Of selecteer meerdere elementen die niet noodzakelijkerwijs aangrenzend zijn. Klik op de eerste cel, rij of kolom die u wilt selecteren en druk op CTRL terwijl u klikt op de andere cellen, rijen of kolommen. 

Tekst in de volgende cel

Druk op TAB.

Tekst in de vorige cel

Druk op SHIFT+TAB

De hele tabel

Klik in de afdrukweergave (Afdrukweergave: een weergave waarin u bekijkt hoe een document of object eruitziet als het wordt afgedrukt. Elementen zoals kopteksten, voetnoten, kolommen en tekstvakken worden op de juiste positie weergegeven.) op de verplaatsingsgreep van de tabel Vierpuntige verplaatsingsgreep of sleep deze over de hele tabel.

 Opmerking   U kunt ook rijen, kolommen of een gehele tabel selecteren met behulp van sneltoetsen of door in de tabel te klikken en daarna de selecteeropdrachten in het menu Tabel te gebruiken.

  1. Wijs Verwijderen aan in het menu Tabel. Klik vervolgens op Cellen, Rijen of Kolommen.
  2. Als u cellen verwijdert, klikt u op de gewenste optie.
 
 
Van toepassing op:
Word 2003