Een afbeelding, vorm of WordArt in Word 2007 draaien of spiegelen

U kunt de positie van vormen of andere objecten (object: een tabel, grafiek, afbeelding, vergelijking of andere vorm van informatie. Objecten die u in een bepaalde toepassing maakt, bijvoorbeeld een spreadsheet, en vervolgens koppelt of insluit in een andere toepassing, worden OLE-objecten genoemd.) wijzigen door ze te draaien of te spiegelen. Het spiegelen van een vorm wordt ook wel het maken van een spiegelbeeld genoemd.

Een afbeelding, vorm of WordArt draaien

 Opmerking   Wanneer u meerdere vormen draait, draaien ze niet als een groep, maar draait elke vorm in plaats hiervan om zijn eigen middelpunt.

In een willekeurige hoek draaien

 1. Klik op de afbeelding (afbeelding: een bestand (zoals een metabestand) dat u als groep kunt opheffen en bewerken als twee of meer objecten. Of een bestand dat als één object kan worden bewerkt (zoals een bitmap).), vorm of WordArt (WordArt: tekstobjecten die u maakt met kant-en-klare effecten waarop u aanvullende opmaakopties kunt toepassen.) die u wilt draaien.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

Alleen afbeeldingen en vormen hebben draaigrepen.

Draaigreep die wordt versleept

Klik op de draaigreep boven aan het object en sleep deze in de gewenste richting.

 Opmerking   Als u de draaihoek wilt beperken tot 15 graden, houdt u SHIFT ingedrukt terwijl u de draaigreep versleept.

 • Voer een van de volgende handelingen uit om een precieze draaihoek op te geven:
  • Als u een afbeelding wilt draaien, gaat u naar het tabblad Opmaak en klikt u onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen in de groep Schikken op Draaien. Vervolgens klikt u op Meer opties voor draaien en definieert u onder Formaat wijzigen en draaien op het tabblad Grootte de waarde voor de draaihoek van de afbeelding in het vak Draaihoek.

Hulpmiddelen voor afbeeldingen, tabblad Opmaak

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een afbeelding hebt geselecteerd.

 • Als u een vorm zonder tekst wilt draaien, gaat u naar het tabblad Opmaak en klikt u onder Hulpmiddelen voor tekenen in de groep Schikken op Draaien. Vervolgens klikt u op Meer opties voor draaien en definieert u onder Draaien op het tabblad Grootte de waarde voor de draaihoek van de vorm in het vak Draaihoek.

Hulpmiddelen voor tekenen, tabblad Opmaak

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een vorm hebt geselecteerd.

 • Als u een vorm met tekst wilt draaien, gaat u naar het tabblad Opmaak en klikt u onder Hulpmiddelen voor tekstvakken in de groep Schikken op Draaien. Vervolgens klikt u op Meer opties voor draaien en definieert u onder Draaien op het tabblad Grootte de waarde voor de draaihoek van de vorm in het vak Draaihoek.

Afbeelding van tabblad Opmaak in Hulpmiddelen voor tekstvakken

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor tekstvakken of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een vorm hebt geselecteerd.

 • Als u WordArt wilt draaien, gaat u naar het tabblad Opmaak en klikt u onder Hulpmiddelen voor WordArt in de groep Schikken op Draaien. Vervolgens klikt u op Meer opties voor draaien en definieert u onder Draaien op het tabblad Grootte de waarde voor de draaihoek van de WordArt in het vak Draaihoek.

Afbeelding van tabblad Opmaak onder Hulpmiddelen voor WordArt

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor WordArt of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een WordArt hebt geselecteerd.

90 graden naar links of 90 graden naar rechts draaien

 1. Klik op de afbeelding (afbeelding: een bestand (zoals een metabestand) dat u als groep kunt opheffen en bewerken als twee of meer objecten. Of een bestand dat als één object kan worden bewerkt (zoals een bitmap).), vorm of WordArt (WordArt: tekstobjecten die u maakt met kant-en-klare effecten waarop u aanvullende opmaakopties kunt toepassen.) die u wilt draaien.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een afbeelding wilt draaien, klikt u onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak.

Hulpmiddelen voor afbeeldingen, tabblad Opmaak

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een afbeelding hebt geselecteerd.

 • Als u een vorm zonder tekst wilt draaien, klikt u onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak.

Hulpmiddelen voor tekenen, tabblad Opmaak

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een vorm hebt geselecteerd.

 • Als u een vorm met tekst wilt draaien, klikt u onder Hulpmiddelen voor tekstvakken op het tabblad Opmaak.

Afbeelding van tabblad Opmaak in Hulpmiddelen voor tekstvakken

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor tekstvakken of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een vorm hebt geselecteerd.

 • Als u een WordArt wilt draaien, klikt u onder Hulpmiddelen voor WordArt op het tabblad Opmaak.

Afbeelding van tabblad Opmaak onder Hulpmiddelen voor WordArt

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor WordArt of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een WordArt hebt geselecteerd.

 1. Klik in de groep Schikken op Draaien en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u het object 90 graden naar rechts wilt draaien, klikt u op 90° rechtsom draaien.
  • Als u het object 90 graden naar links wilt draaien, klikt u op 90° linksom draaien.

Terug naar boven Terug naar boven

Een afbeelding, vorm of WordArt spiegelen

Wanneer u een vorm, afbeelding of ander object (object: een tabel, grafiek, afbeelding, vergelijking of andere vorm van informatie. Objecten die u in een bepaalde toepassing maakt, bijvoorbeeld een spreadsheet, en vervolgens koppelt of insluit in een andere toepassing, worden OLE-objecten genoemd.) spiegelt, maakt u een beeld dat omgekeerd is aan de vorm, de afbeelding of het object.

 Tip   U kunt een spiegelbeeld van een vorm, afbeelding of object creëren door er een kopie van te maken en deze vervolgens te spiegelen. Sleep de kopie naar een positie waar het als spiegelbeeld van het origineel fungeert.

 1. Klik op de afbeelding (afbeelding: een bestand (zoals een metabestand) dat u als groep kunt opheffen en bewerken als twee of meer objecten. Of een bestand dat als één object kan worden bewerkt (zoals een bitmap).), vorm of WordArt (WordArt: tekstobjecten die u maakt met kant-en-klare effecten waarop u aanvullende opmaakopties kunt toepassen.) die u wilt spiegelen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een afbeelding wilt spiegelen, klikt u onder Hulpmiddelen voor afbeeldingen op het tabblad Opmaak.

Hulpmiddelen voor afbeeldingen, tabblad Opmaak

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor afbeeldingen of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een afbeelding hebt geselecteerd.

 • Als u een vorm zonder tekst wilt spiegelen, klikt u onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak.

Hulpmiddelen voor tekenen, tabblad Opmaak

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een vorm hebt geselecteerd.

 • Als u een vorm met tekst wilt spiegelen, klikt u onder Hulpmiddelen voor tekstvakken op het tabblad Opmaak.

Afbeelding van tabblad Opmaak in Hulpmiddelen voor tekstvakken

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor tekstvakken of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een vorm hebt geselecteerd.

 • Als u een WordArt wilt spiegelen, klikt u onder Hulpmiddelen voor WordArt op het tabblad Opmaak.

Afbeelding van tabblad Opmaak onder Hulpmiddelen voor WordArt

Als u de tabbladen Hulpmiddelen voor WordArt of Opmaak niet ziet, moet u controleren of u wel een WordArt hebt geselecteerd.

 1. Klik in de groep Schikken op Draaien en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u het object verticaal wilt spiegelen, klikt u op Verticaal spiegelen.
  • Als u het object horizontaal wilt spiegelen, klikt u op Horizontaal spiegelen.

 Opmerkingen 

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Word 2007