Een afbeelding invoegen

Ga op een van de volgende manieren te werk:

WeergevenEen afbeelding invoegen vanuit een bestand

 1. Klik op de plek waar u de afbeelding wilt invoegen.
 2. Wijs Afbeelding aan in het menu Invoegen en klik vervolgens op Uit bestand.
 3. Zoek de afbeelding die u wilt invoegen.
 4. Dubbelklik op de gewenste afbeelding.

 Opmerking   Afbeeldingen worden door Microsoft Word standaard in een document ingesloten (insluiten: het invoegen van gegevens uit het ene programma in het andere. Een ingesloten object maakt deel uit van het document. Als u het object wijzigt, wordt ook het document gewijzigd.). U kunt de grootte van een bestand reduceren door een afbeelding te koppelen (koppelen: methode om een kopie van de gegevens die in een bepaald programma zijn gemaakt, in te voegen in een Microsoft Word-document, terwijl een verbinding tussen de twee bestanden gehandhaafd blijft. Als de gegevens in het bronbestand worden gewijzigd, wordt deze wijziging tevens in het doelbestand doorgevoerd.) (klik in het dialoogvenster Afbeelding invoegen op de pijl naast Invoegen en klik vervolgens op Koppelen aan bestand).

WeergevenEen afbeelding rechtstreeks invoegen vanuit een scanner of digitale camera

U kunt deze procedure alleen uitvoeren als uw apparaat TWAIN (TWAIN: een interface die door verschillende platformen wordt ondersteund en wordt gebruikt om elektronische afbeeldingen in te lezen die door scanners, digitale camera's en kaarten voor de opname van videofoto's zijn vastgelegd.)- of WIA (WIA (Windows Image Acquisition): een interface voor apparaatstuurprogramma's waarin digitale fototoestellen en low- en high-end scanners worden ondersteund en waarin stilstaande beelden kunnen worden opgehaald van IEEE 1394 DV-camcorders en USB-webcams.)-compatibel is en op de computer is aangesloten. Ook moet de software voor ondersteuning van TWAIN of WIA zijn geïnstalleerd.

 1. Plaats de afbeelding in de scanner.
 2. Open het menu Invoegen, wijs Afbeelding aan en klik op Van scanner of camera.
 3. Als er meerdere apparaten op de computer zijn aangesloten, selecteert u het gewenste apparaat onder Apparaat.
 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als het geselecteerde apparaat een scanner is en u wilt de scan maken met de standaardinstellingen, klikt u op Webkwaliteit (als u de scan op het scherm wilt weergeven) of Afdrukkwaliteit (als u de scan wilt afdrukken) en klikt u vervolgens op Invoegen om te scannen.
  • Als het geselecteerde apparaat geen scanner is (maar bijvoorbeeld een digitale camera) of als u instellingen wilt aanpassen voordat u de scan maakt, klikt u op Aangepast invoegen. Volg de aanwijzingen bij het apparaat.

 Opmerking   De knop Invoegen is mogelijk niet beschikbaar voor scanners waarvan de software geen ondersteuning biedt voor automatisch scannen. In dit geval gebruikt u de knop Aangepast invoegen.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003