De afstand tussen regels of alinea's aanpassen

Met de regelafstand bepaalt u de verticale ruimte tussen de tekstregels in een alinea.

De alinea-afstand bepaalt de ruimte boven en onder een alinea.

Standaard geldt voor de regels in een alinea de enkele regelafstand, met iets meer ruimte na elke alinea.

Als u de door u ingestelde alinea-afstand of regelafstand opnieuw wilt gebruiken, kunt u een stijl maken. Zie Een nieuwe snelle stijl maken voor meer informatie over het maken van stijlen waarmee u opmaak opnieuw kunt gebruiken.

Wat wilt u doen?


De regelafstand wijzigen

Als een regel grote letters, afbeeldingen of formules bevat, wordt de regelafstand voor die regel automatisch in Microsoft Office Word aangepast.

Als u overal in een alinea dezelfde regelafstand wilt gebruiken, past u een exacte regelafstand toe en geeft u een waarde op die voldoende ruimte biedt aan het grootste teken of de grootste afbeelding op de regel. Als de ruimte onvoldoende blijkt, verhoogt u de waarde.

  1. Selecteer de alinea waarvoor u de regelafstand wilt wijzigen.
  2. Klik op het tabblad Start, in de groep Alinea, op Regelafstand.

Afbeelding van lint in Word

  1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
    • Als u een nieuwe instelling wilt toepassen, klikt u op het cijfer van de gewenste regelafstand.

Als u bijvoorbeeld op 2.0 klikt, krijgt de geselecteerde tekst regelafstand 2.

  • Als u exacte afstandsmaten wilt opgeven, klikt u op Opties voor regelafstand en selecteert u de gewenste opties onder Afstand.

Regelafstandopties

Enkel    Deze optie biedt voldoende ruimte voor het grootste lettertype (lettertype: een bepaald grafisch ontwerp dat van toepassing is op alle getallen, symbolen en letters. Ook wel type of letterbeeld genoemd. Arial en Courier New zijn voorbeelden van lettertypen. Lettertypen hebben doorgaans verschillende tekengrootten, zoals 9- en 10-punts, en kunnen op verschillende manieren worden opgemaakt, zoals vet en cursief.) op die regel, plus een kleine hoeveelheid extra ruimte. De hoeveelheid extra ruimte hangt af van het gebruikte lettertype.

Anderhalf    Deze optie biedt anderhalf keer zo veel ruimte als de enkele regelafstand.

Dubbel    Deze optie biedt twee keer zo veel ruimte als de enkele regelafstand.

Ten minste    Met deze optie stelt u de minimale regelafstand in die nodig is voor het grootste lettertype of de grootste afbeelding op de regel.

Exact    Met deze optie stelt u een vaste regelafstand in die niet door Microsoft Office Word wordt aangepast.

Meerdere    Met deze optie stelt u een regelafstand in die vanaf de enkele regelafstand wordt vergroot of verkleind met het percentage dat u opgeeft. Als u de regelafstand bijvoorbeeld op 1,2 instelt, wordt de afstand met 20 procent vergroot.

Terug naar boven Terug naar boven

De afstand voor en na alinea's wijzigen

De afstand wordt na alinea's standaard met een kleine hoeveelheid extra ruimte vergroot.

  1. Selecteer de alinea's waarvoor en waarna u de afstand wilt wijzigen.
  2. Klik op het tabblad Pagina-indeling, in de groep Alinea, op een pijl naast Witruimte voor of Witruimte na en geef de gewenste hoeveelheid witruimte op.

Afbeelding van lint in Word

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Word 2007