BOOKMARK-velden invoegen

Als u de gegevens wilt afdrukken die door een ASK- of SET-veld (veld: een aantal codes waarmee automatisch tekst, afbeeldingen, paginanummers en andere gegevens in een document worden ingevoegd. Met een datumveld voegt u bijvoorbeeld de huidige datum in.) aan een bladwijzer (bladwijzer: een locatie of een geselecteerd tekstdeel in een bestand dat u een naam geeft, zodat u er later naar kunt verwijzen. Bladwijzers zijn locaties in uw bestand waarnaar u later kunt verwijzen of koppelen.) zijn toegewezen, moet u in het hoofddocument (hoofddocument: bij samenvoegingen in Word is dit het document dat de tekst en afbeeldingen bevat die in alle versies van het samengevoegde document hetzelfde zijn, bijvoorbeeld het retouradres of de aanhef in een standaardbrief.) een BOOKMARK-veld invoegen op de plaats waar de gegevens moeten worden afgedrukt.

  1. Klik in het hoofddocument op de plaats waar de gegevens moeten worden afgedrukt.
  2. Druk op CTRL+F9 om de veldtekens ({ }) in te voegen.
  3. Typ tussen de veldtekens de naam van de bladwijzer die u in het SET- of ASK-veld hebt gedefinieerd.

Als de bladwijzernaam ook de naam van een Word-veld is, typt u REF vóór de naam van de bladwijzer, bijvoorbeeld { REF Titel }.

WeergevenTip

Als u ervoor wilt zorgen dat de bladwijzernaam precies overeenkomt met de naam in het ASK- of SET-veld, kopieert u de bladwijzernaam en plakt u deze tussen de veldtekens.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003