7 tips voor het toevoegen van internationale tekens en symbolen aan een document

Van toepassing op
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2000 en 2002

Moet u een brief schrijven naar een klant die een naam heeft met een umlaut? Moet u in een rapport de euro vergelijken met de U.S. dollar, yen en pond sterling? Hebt u Griekse tekens nodig voor een natuurkundeopdracht? Het is verbazingwekkend hoe vaak je een symbool of internationaal teken nodig hebt bij het maken van documenten.

Hebt u problemen om het juiste symbool of teken te vinden? Tip 1 laat zien hoe u tekens vindt in het dialoogvenster Symbool, tip 2 bevat informatie over wiskundige tekens en tip 3 bevat aanvullende informatie over het invoegen van internationale tekens.

Als u het gewenste symbool of teken al hebt gevonden, kunt u de symbolen of tekens die u vaak gebruikt, met deze vier trucjes nog sneller toevoegen. Tip 4 en tip 5 laten zien hoe u in Word kunt instellen dat het dialoogvenster Symbool met één muisklik of toetsencombinatie kan worden geopend. Tip 6 en tip 7 laten zien hoe u sneltoetsen instelt voor het invoegen van tekens of symbolen die u veelvuldig gebruikt.

De gewenste tekens en symbolen zoeken

Als u een symbool of een speciaal teken wilt invoegen, is het dialoogvenster Symbool de aangewezen plek.

Het dialoogvenster Symbool

Gezien de grote hoeveelheid beschikbare symbolen en tekens, kan het nogal lastig zijn om het gewenste symbool of teken te vinden. Door een ander lettertype te selecteren kunt u andere tekens laten weergeven. Bovendien kunt u het aantal beschikbare tekens beperken door een deelverzameling van het lettertype te kiezen.

 Opmerking   Mogelijk wilt u eens verder kijken dan het dialoogvenster Symbool voor het invoegen van wiskundige vergelijkingen en internationale tekens, met name als u deze tekens regelmatig gebruikt.

Tip 1: probeer verschillende lettertypen uit om verschillende tekens te zien

In de lijst Lettertype in het dialoogvenster Symbool worden de lettertypen weergegeven die beschikbaar zijn in Word. Voor elk lettertype zijn verschillende tekens beschikbaar (die soms erg uiteenlopen). Sommige lettertypen zijn verdeeld in deelverzamelingen, zodat u de lijst met tekens in groepen kunt bekijken. Voor het lettertype Times New Roman kunt u bijvoorbeeld Algemene interpunctie kiezen in de lijst Deelverzameling om snel de interpunctietekens te bekijken die voor het geselecteerde lettertype beschikbaar zijn. Er is niet voor elk lettertype een lijst Deelverzameling beschikbaar en de lijst verschilt afhankelijk van het geselecteerde lettertype.

 Opmerking   Als u de lijst Deelverzameling wilt weergeven in Word 2003 of 2002 voor de lettertypen waarin deze lijst wordt ondersteund, klikt u op Unicode (hex) in de lijst van onder in het dialoogvenster Symbool.

Gebruik de volgende voorbeelden om het type tekens te vinden dat u zoekt:

 • Zoekt u pictogrammen (pijlen, wijzerplaten, emoticons), gebruik dan het lettertype Wingdings, Wingdings 2 of Wingdings 3.
 • Zoekt u breuken, klik dan op de deelverzameling Cijfervormen in een lettertype waarvoor de lijst Deelverzameling wordt ondersteund, zoals Times New Roman.

 Opmerking   Het dialoogvenster Symbool bevat een aantal van de meestvoorkomende breuken, zoals 1/8, 1/4, 1/2 en 2/3. Hebt u andere breuken nodig, lees dan tip 2.

 • Hebt u een beperkte selectie van internationale tekens nodig, klik dan op de deelverzameling Latijn-1 of Latijn uitgebreid-A in een lettertype waarvoor de lijst Deelverzameling wordt ondersteund, zoals Arial.

Tip 2: wiskundige symbolen zoeken in Vergelijkingseditor

Als u regelmatig wiskundige vergelijkingen of symbolen gebruikt, zou u Microsoft Vergelijkingseditor kunnen gebruiken. Microsoft Vergelijkingseditor maakt deel uit van Microsoft Office en de Microsoft Office-programma's. In Vergelijkingseditor kunt u kiezen uit meer dan 150 wiskundige symbolen en een groot aantal verschillende sjablonen of raamwerken die symbolen bevatten zoals breuken, integralen en optellingen en kunt u vergelijkingen maken om aan uw document toe te voegen.

Klik op een van de koppelingen onder Zie ook voor meer informatie over het gebruik van Vergelijkingseditor om wiskundige symbolen aan uw document toe te voegen.

Tip 3: internationale tekens - sneltoetsen of een ander toetsenbord gebruiken

Als u internationale tekens in uw document wilt invoegen, kunt u sneltoetsen gebruiken of zelfs een ander toetsenbord als u veel tekst moet invoeren in een andere taal.

 • Klik op een van de koppelingen onder Zie ook voor meer informatie over het gebruik van sneltoetsen om internationale tekens aan uw document toe te voegen.
 • Klik op een van de koppelingen onder Zie ook voor meer informatie over het gebruik van een ander toetsenbord.

Snelle manieren om het dialoogvenster Symbool te gebruiken

Wanneer u goed de weg weet in het dialoogvenster Symbool, wilt u dit dialoogvenster zo snel mogelijk kunnen openen. U kunt Word zodanig aanpassen dat het dialoogvenster Symbool wordt geopend wanneer u op een werkbalkknop klikt of op een functietoets of sneltoets drukt.

Tip 4: een knop voor het invoegen van symbolen toevoegen aan een willekeurige werkbalk

Als u het dialoogvenster Symbool met één muisklik wilt kunnen openen, kunt u een knop Symbool invoegen toevoegen aan een willekeurige werkbalk in Word.

 1. Zorg ervoor dat de werkbalk waaraan u de knop Symbool invoegen wilt toevoegen, geopend en zichtbaar is.
 2. Klik in het menu Extra op Aanpassen en klik vervolgens op het tabblad Opdrachten.
 3. Klik in de lijst Categorieën op Invoegen.
 4. Ga in de lijst Opdrachten naar Symbool en sleep dit item naar de gewenste plek op de werkbalk.
 5. Sluit het dialoogvenster Aanpassen.

U kunt nu de knop Symbool invoegen gebruiken wanneer u het dialoogvenster Symbool wilt openen.

Tip 5: een sneltoets toewijzen aan het dialoogvenster Symbool

Als u het dialoogvenster Symbool wilt kunnen openen met een functietoets of toetsencombinatie, zoals CTRL+SHIFT+F2 of CTRL+SHIFT+?, kunt u een sneltoets toewijzen.

 1. Klik in het menu Extra op Aanpassen.
 2. Klik op Toetsenbord.
 3. Klik in de lijst Categorieën op Invoegen.
 4. Klik in de lijst Opdrachten op Symbool invoegen.
 5. Klik in het vak Wijzigingen opslaan in op de naam van het huidige document of de sjabloon (sjabloon: een bestand of bestanden die de structuur en hulpmiddelen bevatten voor indeling van elementen zoals de stijl en de pagina-indeling van bestanden. Met Word-sjablonen kunt u bijvoorbeeld een enkel document indelen, met FrontPage-sjablonen een hele website.) waarin u de gewijzigde sneltoets wilt opslaan.

Begin de sneltoets met CTRL, ALT of een functietoets.

 1. Klik in het vak Druk op nieuwe sneltoets en druk op de sneltoets die u wilt toewijzen. Druk bijvoorbeeld op ALT plus de toets die u wilt gebruiken.
 2. Bij Momenteel toegewezen aan kunt u nagaan of de sneltoets waarop u hebt gedrukt, al is toegewezen aan een opdracht of een ander item. Als de sneltoets al is toegewezen, kunt u een andere combinatie proberen.

Als u een sneltoets opnieuw toewijst, kunt u de toetsencombinatie niet meer voor het oorspronkelijke doel gebruiken. Standaard verandert u bijvoorbeeld met CTRL+B geselecteerde tekst in vetgedrukte tekst. Als u CTRL+B toewijst aan een andere opdracht of een ander item, kunt u tekst niet meer vet maken door op CTRL+B te drukken, tenzij u de oorspronkelijke instellingen voor sneltoetsen weer herstelt.

 1. Klik op Toewijzen.

 Opmerking   Als u alle aangepaste sneltoetstoewijzingen wilt verwijderen en de oorspronkelijke sneltoetstoewijzingen van Microsoft Word wilt herstellen in de sjabloon of het document dat is geselecteerd in het vak Wijzigingen opslaan in, klikt u op Beginwaarden.

 1. Sluit het dialoogvenster Toetsenbord aanpassen.
 2. Sluit het dialoogvenster Aanpassen.

U kunt nu op de toegewezen sneltoets drukken wanneer u het dialoogvenster Symbool wilt openen.

Snelle manieren om veelgebruikte tekens en symbolen in te voegen

Als u specifieke tekens of symbolen veelvuldig gebruikt, kunt u deze op een snelle manier toevoegen met behulp van een sneltoets of een AutoCorrectie-fragment. Beide opties zijn beschikbaar in het dialoogvenster Symbolen.

Beeldscherm en toetsenbord met AutoCorrectie-fragment en sneltoets

Toelichting 1 AutoCorrectie-fragment
Toelichting 2 Sneltoets

U moet een AutoCorrectie-fragment of sneltoets instellen voor elk symbool of speciaal teken (behalve voor een aantal ingebouwde fragmenten en sneltoetsen), maar dit is slechts eenmalig. Mogelijk kunt u de AutoCorrectie-fragmenten beter onthouden dan sneltoetsen. U merkt vanzelf wat het prettigst werkt.

Tip 6: een AutoCorrectie-fragment instellen voor een symbool of een speciaal teken

Voor een AutoCorrectie-fragment typt u een reeks letters en laat u deze letters veranderen in het gewenste symbool of teken. Zo kunt u AutoCorrectie-fragmenten gebruiken die al in Word zijn ingesteld, bijvoorbeeld door het copyrightsymbool als volgt in te voegen:

 1. Plaats het invoegpunt in uw document op het punt waar u het symbool wilt invoegen.
 2. Typ (c).

Er wordt een copyrightsymbool weergegeven.

Klik op een van de koppelingen onder Zie ook voor een lijst met de AutoCorrectie-fragmenten die al zijn ingesteld voor speciale tekens.

Ga als volgt te werk om uw eigen AutoCorrectie-fragment in te stellen

 1. Klik in het menu Invoegen op Symbool of gebruik een van de sneltoetsen om het dialoogvenster Symbool te openen.
 2. Klik op de tab Symbolen of op de tab Speciale tekens.
 3. Selecteer het symbool of het speciale teken waarvoor u het AutoCorrectie-fragment wilt instellen, zoals Grieks alfa-teken (de Griekse kleine letter alfa).
 4. Klik op AutoCorrectie.

Het symbool of het teken wordt weergegeven in het vak Door.

 1. Typ in het vak Vervangen de tekst die u in Word automatisch wilt laten wijzigen in het geselecteerde symbool of teken, zoals \alfa.
 2. Klik op Toevoegen.
 3. Klik in het dialoogvenster AutoCorrectie op OK.
 4. Sluit het dialoogvenster Symbool.

Tip 7: een sneltoets toewijzen aan een symbool of speciaal teken

Een groot aantal sneltoetsen is standaard in Word ingebouwd.

De sneltoets voor het invoegen van een copyrightsymbool is bijvoorbeeld ALT+CTRL+C.

U kunt uw eigen sneltoetsen instellen door te klikken op de knop Sneltoets. Als u wilt zien of een sneltoets al aan een symbool is toegewezen, klikt u op het symbool in het dialoogvenster Symbool en zoekt u een sneltoets naast de tekst Sneltoets onder in het dialoogvenster Symbool.

WeergevenStandaard toegewezen sneltoetsen voor speciale tekens

Sneltoets Speciaal teken
CTRL+F9 Veld
SHIFT+ENTER Een regeleinde
ALT+CTRL+MIN-TEKEN Een em-streepje
CTRL+MINTEKEN Een en-streepje
CTRL+AFBREEKSTREEPJE Een tijdelijk afbreekstreepje
CTRL+SHIFT+AFBREEKSTREEPJE Vast afbreekstreepje
CTRL+SHIFT+SPATIEBALK Vaste spatie
ALT+CTRL+C Copyright-teken
ALT+CTRL+R Symbool voor geregistreerd handelsmerk
ALT+CTRL+T Handelsmerksymbool
ALT+CTRL+PUNT Weglatingssymbool
CTRL+`,` Een enkel aanhalingsteken openen
CTRL+', ' Een enkel aanhalingsteken sluiten
CTRL+`, SHIFT+' Dubbel aanhalingsteken openen
CTRL+', SHIFT+' Dubbel aanhalingsteken sluiten

Ga als volgt te werk om uw eigen sneltoets toe te wijzen:

 1. Klik in het menu Invoegen op Symbool of gebruik een van de sneltoetsen om het dialoogvenster Symbool te openen.
 2. Klik op de tab Symbolen of Speciale tekens.
 3. Selecteer het symbool of het speciale teken waarvoor u de sneltoets wilt instellen, zoals Grieks alfa-teken (de Griekse kleine letter alfa).
 4. Klik op Sneltoets.
 5. Klik in het vak Wijzigingen opslaan in op de naam van het huidige document of de sjabloon (sjabloon: een bestand of bestanden die de structuur en hulpmiddelen bevatten voor indeling van elementen zoals de stijl en de pagina-indeling van bestanden. Met Word-sjablonen kunt u bijvoorbeeld een enkel document indelen, met FrontPage-sjablonen een hele website.) waarin u de gewijzigde sneltoets wilt opslaan.
 6. Klik in het vak Druk op nieuwe sneltoets en druk op de sneltoets die u aan het symbool of teken wilt toewijzen. Druk bijvoorbeeld op ALT+[.
 7. Controleer of de sneltoets die u hebt getypt nog niet aan een andere functie is toegewezen in Word. De tekst naast Momenteel toegewezen aan moet [Niet toegewezen] zijn.
 8. Klik op Toewijzen en vervolgens op Sluiten.
 9. Sluit het dialoogvenster Symbool.

Gedeelten van dit artikel zijn overgenomen van Training op Microsoft Office Online.

 
 
Van toepassing op:
Word 2003