Tekens zoeken en vervangen in Indische, Zuidoost-Aziatische of van rechts naar links geschreven talen

Het zoeken en vervangen van tekens of woorden in Indische en Zuidoost-Aziatische talen en talen die van rechts naar links worden geschreven in Office-producten levert extra moeilijkheden op vanwege contextuele lettervorming, regels voor woordafbreking en het gebruik van diakritische tekens in veel van deze talen. Er zijn zoekfuncties in Microsoft Office die niet werken met sommige talen.

Talen die van rechts naar links worden geschreven

Met zoek- en vervangfuncties wordt tekst doorzocht in de volgorde waarin deze wordt ingevoerd, en niet in de volgorde waarin deze wordt weergegeven. U kunt daarom zoeken naar tekenreeksen in talen die van rechts naar links worden geschreven, ongeacht de richting (richting: geeft de leesrichting, de uitlijning en/of het uiterlijk aan van tekst en documenten in talen die van rechts naar links worden geschreven, ongeacht de toetsenbordtaal. De richting geeft ook aan hoe de gebruikersinterface, de besturingselementen en andere schermobjecten zijn geplaatst.) van de alinea. U kunt ook tekst zoeken met of zonder identieke Kashida's (kashida's: speciale tekens die worden gebruikt om de verbinding tussen twee Arabische tekens langer te maken. Deze tekens worden gebruikt om het uiterlijk van uitgevulde tekst te verbeteren door woorden visueel langer te maken in plaats van de witruimte tussen woorden te vergroten. Ze kunnen ook als een afbreekstreepje fungeren.) (alleen Arabisch), Alef-Hamza (Alef Hamzas: één Arabisch teken dat staat voor de tekencombinatie Alef en Hamza.) (alleen Arabisch) of diakritische tekens (diakritische tekens: markeringen die boven, onder of naast een teken worden afgedrukt en die aangeven hoe het teken moet worden uitgesproken.).

Zuidoost-Aziatische talen

In Zuidoost-Aziatische talen (zoals Thais en Vietnamees) kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor Zuidoost-Aziatische tekst. U zult met deze opties wel overeenkomende tekenreeksen vinden voor de Latijnse tekens in het document.

Indische talen

In Indische talen (zoals Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Tamil en Telugu) kunnen de zoekmogelijkheden van Microsoft Office waarschijnlijk niet volledig worden benut. De opties Identieke hoofdletters/kleine letters en Heel woord werken bijvoorbeeld niet voor tekst uit deze talen. U kunt deze opties echter wel gebruiken om overeenkomende tekenreeksen te vinden voor de Latijnse tekst in het document.

 
 
Van toepassing op:
InfoPath 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007