Video: Inleiding tot de gebruikersinterface van Access 2010

In Access 2010 wordt een nieuwe gebruikersinterface geïntroduceerd waarin opdrachten die betrekking hebben op bestanden, bij elkaar staan. Deze gebruikersinterface lijkt ook meer op die van andere Office-toepassingen. Bekijk deze video voor een snelle rondleiding in de weergave Backstage in Microsoft Office.

In de video


Overzicht van de weergave Backstage

De meeste opdrachten op het lint in Access hebben betrekking op het werken met de records en objecten in een database. De weergave Backstage bevat daarentegen over het algemeen opdrachten die te maken hebben met het databasebestand zelf. U ziet de weergave Backstage als u Access 2010 de eerste keer opent. Als u al een database open hebt, is de weergave Backstage beschikbaar door op het tabblad Bestand te klikken. Op elk moment kunt u op Bestand klikken of op ESC drukken om terug te keren naar de databasewerkruimte.

Navigatiedeelvenster

De linkerhelft van de weergave Backstage bevat de meest gebruikte opdrachten met betrekking tot bestanden, zoals u kunt zien in de volgende tabel:

Opdracht Beschrijving

Opslaan

Hiermee wordt de momenteel geopende database opgeslagen.

Object opslaan als

Hiermee wordt het momenteel geselecteerde object opgeslagen als een ander object of objecttype.

Database opslaan als

Hiermee wordt de huidige database opgeslagen als een Access 2010-database met een andere naam.

 Opmerking    Als u een database wilt opslaan in een eerdere bestandsindeling dan Access 2010, kunt u de opdrachten op de pagina Opslaan en publiceren gebruiken, bij Database opslaan als.

Openen

Hiermee kunt u naar een database bladeren en deze openen.

Database sluiten/Webtoepassing sluiten

Hiermee wordt de momenteel geopende database of webtoepassing gesloten.


Terug naar boven Terug naar boven

INFO

 Opmerking    Deze pagina is alleen beschikbaar als er een database open is.

Wanneer u op het tabblad Bestand klikt terwijl er een database open is, wordt standaard de pagina INFO weergegeven. Afhankelijk van het soort database dat is geopend, ziet u mogelijk de volgende opdrachten op deze pagina:

Opdracht Beschrijving

Inhoud inschakelen

Als de database afkomstig is van een vertrouwde bron, kunt u op deze knop klikken om alle actieve inhoud in te schakelen die de database bevat, zoals VBA-code.

Publiceren naar Access Services

Deze knop is alleen zichtbaar als de database een of meer objecten bevat die compatibel zijn met het web. Indien beschikbaar, klikt u hierop als u wilt beginnen met het proces van het publiceren van de database naar een SharePoint-server.

Comprimeren en repareren

Hiermee voert u onderhoudstaken uit op uw database waarmee u de bestandsgrootte kunt terugbrengen en problemen kunt opsporen.

Versleutelen met wachtwoord

Hiermee kunt de toegang tot uw database beperken door een wachtwoord te vereisen voordat de database kan worden gebruikt. Als de bestandsindeling Access 2007 of hoger is, wordt het databasebestand ook versleuteld.
Terugkeren naar document (miniatuurafbeelding) Hiermee wordt de weergave Backstage gesloten en gaat u terug naar de databasewerkruimte.

Database-eigenschappen weergeven en bewerken

Hiermee wordt het dialoogvenster Database-eigenschappen geopend, waar u aanvullende informatie kunt bekijken en invoeren over het databasebestand.

Alles synchroniseren

Als de database een webtoepassing is die is gepubliceerd naar een SharePoint-server, bevat de pagina INFO een knop met de naam Alles synchroniseren, waarmee u wijzigingen naar en van de server kunt verzenden en ontvangen.

Toepassingslogboektabel weergeven

Als de database een webtoepassing is die is gepubliceerd naar een SharePoint-server, bevat de pagina INFO een knop met de naam Toepassingslogboektabel weergeven, waarmee een tabel wordt geopend die informatie bevat over mogelijke fouten die zijn opgetreden tijdens het publiceren of synchroniseren.


Terug naar boven Terug naar boven

Recent

Op de pagina Recent wordt een lijst weergegeven met recente databases die u hebt gebruikt. Deze lijst verandert steeds met het openen van verschillende databases.

Een database vastmaken boven aan in de lijst Recente databases

U kunt als volgt een database 'vastmaken' boven aan in deze lijst, zodat de database altijd beschikbaar is:

 • Klik op het punaisepictogram naast de naam van de database.

Instellen hoeveel databases worden weergegeven in de lijst Recente databases

U kunt bepalen hoeveel recente databases er worden weergegeven in de lijst Recente databases.

 1. Klik op het tabblad Bestand, bij Help, op Opties.
 2. Klik op Clientinstellingen en geef vervolgens bij Weergave een waarde op in het vak Dit aantal onlangs geopende documenten weergeven. Het maximaal toegestane aantal is 50.
 3. Geef een lijst met recente databases weer in het navigatiedeelvenster van Backstage (net onder de opdracht Database sluiten)

Een lijst met recente databases weergeven in het navigatiedeelvenster van Backstage

Voor snellere toegang tot uw meest recent gebruikte databases, kunt u een lijst met recente databases weergeven in het navigatiedeelvenster van Backstage (net onder de opdracht Database sluiten).

 1. Schakel het selectievakje Snelle toegang tot dit aantal recente databases in onder aan de pagina Recent.
 2. Geef het aantal recente databases op dat u in het navigatiedeelvenster wilt weergeven. Dit aantal kan niet hoger zijn dan het aantal recente databases dat wordt weergegeven op de pagina Recent zelf (zie de vorige procedure voor informatie over het instellen van die waarde).

Terug naar boven Terug naar boven

Nieuw

De pagina Nieuw is gericht op het maken van een nieuwe database (vanaf niets of op basis van een sjabloon). Ook kunt u, in het bovenste gedeelte van het navigatiedeelvenster, op Openen klikken om een bestaande database te openen.

Een lege database maken

Wanneer u een nieuwe lege database maakt met Access 2010, kunt u kiezen of u een client- of een webdatabase maakt. Een clientdatabase is het standaardtype database, waarmee gebruikers van eerdere versies van Access vertrouwd zullen zijn. Een webdatabase daarentegen is een database die compatibel is met de nieuwe functie Publiceren naar Access Services. Als u toegang hebt tot een SharePoint-server waarop Access Services wordt uitgevoerd, kunt u deze functie gebruiken om een Access-webdatabase te maken en te distribueren die door anderen in een standaardbrowser kan worden gebruikt, zelfs als Access niet op hun computer is geïnstalleerd.

Gebruik de volgende procedure om een nieuwe, lege database te maken:

 1. Klik op de pagina Nieuw op Lege database om een clientdatabase te maken of op Lege webdatabase om een nieuwe webdatabase te maken.
 2. Typ een bestandsnaam in het vak Bestandsnaam.
 3. Desgewenst kunt u op de knop Bladeren klikken naast het vak Bestandsnaam en naar een andere locatie bladeren waarin u de database wilt opslaan.
 4. Klik op Maken.

Een database maken op basis van een sjabloon

Access 2010 bevat een aantal sjabloondatabases die bij de toepassing worden geïnstalleerd. Deze omvatten zowel client- als webdatabases. Als u een van de sjablonen wilt selecteren, handelt u als volgt:

 1. Klik op de pagina Nieuw op Voorbeeldsjablonen.

  De sjablonen die bij de Access-toepassing horen, worden weergegeven. Alle sjablonen met de woorden 'webdatabase' in de titel zijn compatibel met de functie Publiceren naar Access Services.
 2. Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken.
 3. Desgewenst typt u een nieuwe naam in het vak Bestandsnaam of klikt u op de knop Bladeren naast het vak Bestandsnaam en bladert u naar een andere locatie waarin u de database wilt opslaan.
 4. Klik op Maken.

  De nieuwe database wordt gemaakt en geopend. U kunt de database gaan gebruiken zoals deze nu is of u kunt de database verder aan uw wensen aanpassen.

Er zijn nog veel meer sjablonen beschikbaar op de website van Office. U kunt naar een sjabloon zoeken door een trefwoord te typen in het vak Sjablonen zoeken op Office.com en vervolgens op de knop Zoeken te klikken. Zodra u een sjabloon vindt die u wilt gebruiken, volgt u de stappen 2 tot en met 4 in de voorgaande procedure om een nieuwe database te maken op basis van die sjabloon.

 Tip    Gebruik de navigatieknoppen boven aan de pagina Nieuw om vooruit of achteruit te gaan of direct naar het introductiescherm te gaan.

Terug naar boven Terug naar boven

Afdrukken

 Opmerking   Deze pagina is alleen beschikbaar als er een database open is. Bovendien moet een object zijn geopend of geselecteerd voordat de opdrachten beschikbaar zijn.

De pagina Afdrukken bevat drie opdrachten voor het afdrukken van het momenteel geselecteerde object.

Opdracht Beschrijving

Snel afdrukken

Hiermee stuurt u het object direct naar de standaardprinter zonder dat het dialoogvenster Afdrukken wordt geopend.

Afdrukken

Hiermee wordt het dialoogvenster Afdrukken geopend, zodat u een printer, het aantal exemplaren en andere opties kunt selecteren voordat u afdrukt.

Afdrukvoorbeeld

Hiermee wordt het huidige object weergegeven in een voorbeeldvenster. In Afdrukvoorbeeld kunt u de marges, pagina-instelling en andere opties aanpassen voordat u afdrukt. U kunt de gegevens van het object ook exporteren naar andere bestandsindelingen, zoals Microsoft Excel, of u kunt een PDF- of XPS-document maken.


Terug naar boven Terug naar boven

Opslaan en publiceren

 Opmerking    Deze pagina is alleen beschikbaar als er een database open is.

De pagina Opslaan en publiceren bevat opdrachten voor het opslaan van de huidige database of het huidige object en voor het distribueren van de huidige database en het maken van een back-up.

Database opslaan als

Deze sectie van de pagina Opslaan en publiceren bevat opdrachten voor het opslaan van de huidige database in verschillende Access-bestandsindelingen, waaronder eerdere indelingen (.mdb) en als sjabloon (.accdt).

De subsectie Geavanceerd bevat opdrachten voor het distribueren en maken van een back-up van de huidige database. Zie de artikelen Manieren om een Access-database te delen en Uw gegevens beschermen met behulp van back-ups die u kunt terugzetten voor meer informatie.

Object opslaan als

Als u een object hebt geselecteerd of geopend, kunt u de opdrachten in deze sectie gebruiken om dit object als een nieuw object op te slaan of om het object te publiceren naar een PDF- of XPS-bestand.

Publiceren naar Access Services

Deze sectie bevat een overzicht van en opdrachten voor het publiceren en synchroniseren van de huidige database als een webtoepassing op een SharePoint-server.

Zie het artikel Een Access-database maken om op het web te delen voor meer informatie over de functie Publiceren naar Access Services.

Terug naar boven Terug naar boven

Help

De pagina Help bevat knoppen voor het verkrijgen van hulp en ondersteuning, voor het openen van het dialoogvenster Opties voor Access of voor het controleren op Office-updates. Deze pagina bevat ook licentie- en versiegegevens voor uw exemplaar van Access.

Terug naar boven Terug naar boven

Beoordeling:
Van toepassing op:
Weergaven:
186
Verzonden op:
13/04/2011
Duur:
00:03:30