Pagina 5 van 13VORIGEVOLGENDE

Kennismaking met Excel 2007: een eerste werkmap maken

Kolomkoppen en rijkoppen in een werkblad

De eerste 26 kolomkoppen worden aangeduid met A tot en met Z, de volgende 26 met AA tot en met AZ, enzovoort, tot en met kolom XFD. Dit is een totaal van 16.384 kolommen.
Toelichting 1 Kolomkoppen worden aangeduid met letters.
Toelichting 2 Rijkoppen worden aangeduid met getallen.

Werkbladen zijn verdeeld in kolommen, rijen en cellen die samen een raster vormen. Wanneer u een werkmap opent ziet u dit raster.

De kolommen lopen van boven naar beneden (verticaal) op het werkblad. Rijen gaan van links naar rechts (horizontaal) op het werkblad. Een cel is het kruispunt van een kolom en een rij.

Elke kolom heeft een kop. De koppen staan boven aan elke kolom en zijn alfabetisch geordend. De eerste 26 kolommen hebben de letters A tot en met Z. Elk werkblad bevat in totaal 16.384 kolommen; na Z begint het alfabet opnieuw maar nu met twee letters: AA tot en met AZ. Zie afbeelding 2.

Na AZ gaat het alfabet verder met de kolommen BA tot en met BZ, enzovoort. De laatste alfabetische kolomkop, voor kolom 16.384, is XFD.

Rijen hebben ook een kop. Voor rijkoppen worden getallen gebruikt, vanaf 1 tot en met 1.048.576.

Door de alfabetische ordening van de kolomkoppen en de numerieke koppen van de rijen weet u waar u zich op een werkblad bevindt wanneer u op een cel klikt. De combinatie van de twee koppen vormt het adres van een cel, ook wel celverwijzing genoemd. In het volgende gedeelte leert u meer hierover.

Pagina 5 van 13VORIGEVOLGENDE