Trainingscursus voor Office 2013
Excel 2013

Beginner

Getallen optellen in Excel 2013

Bekijk deze video's om te zien hoe u in Excel 2013 gemakkelijk getallen kunt optellen met formules, knoppen en functies (zoals de functies SOM en SOM.ALS).

Downloaden | Online bekijken

Basisberekeningen uitvoeren in Excel

Gebruik Excel als uw rekenmachine. Volg deze cursus om te leren hoe u met formules en functies kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Downloaden | Online bekijken

Uw eerste Excel 2013-werkmap maken

Bekijk deze video's om Excel 2013 te leren gebruiken. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

Automatisch doorvoeren en Snel aanvullen gebruiken

Soms moet u in Excel veel herhalende gegevens invoeren, zoals datums, wat zeer saai kan zijn. De functie Automatisch doorvoeren kan u hierbij helpen. Stel, u hebt gegevens in Excel waarvan de opmaak niet naar wens is en de hele lijst handmatig doorlopen om dit te corrigeren kost zeer veel tijd. In dit geval kan Snel aanvullen (een nieuwe functie in Excel 2013) dit voor u uitvoeren. Met Automatisch doorvoeren en Snel aanvullen kunt u veel tijd besparen. In deze cursus worden deze functies uitgebreider besproken.

Downloaden | Online bekijken

Taken automatiseren met Visual Basic-macro' s

Download deze PDF-zelfstudie en ontdek hoe eenvoudig u een macro kunt opnemen om taken te automatiseren.

Downloaden

Basiskennis van Excel voor Mac 2011

Download deze PDF-zelfstudie en maak kennis met de taken en functies die u het vaakst zult gebruiken in Excel voor Mac.

Downloaden

Lijsten sorteren en filteren

Download deze PDF-zelfstudie en leer hoe lijsten kunt gebruiken om de informatie te vinden die u zoekt.

Downloaden

Een grafiek maken

Grafieken bieden een visuele weergave van uw gegevens, waardoor deze eenvoudiger kunnen worden geanalyseerd. In elk type grafiek worden gegevens op een andere manier uitgelicht. En sommige grafieken kunnen niet worden gebruikt voor bepaalde typen gegevens.

Downloaden | Online bekijken

De beste tips voor het werken in Excel Online

Wanneer uw -werkblad tal van gegevens bevat, kunt u de opmaak van getallen en tekst wijzigen om de gegevens te laten opvallen. Hier worden drie manieren beschreven om werkbladen leesbaarder te maken met opmaak en drie manieren om getallen snel op te tellen. Opmerking: Excel Online stond voorheen bekend als Excel Web App.

Downloaden | Online bekijken

Gevorderden

Gemiddelde van een groep getallen berekenen

Wanneer u een gemiddelde wilt berekenen, kunt u op een knop klikken of een functie in een formule gebruiken. Met de knop AutoSom kunt u het gemiddelde berekenen van de getallen in een kolom of rij wanneer de kolom of rij geen lege cellen heeft. Gebruik de functies GEMIDDELDE of GEMIDDELDE.ALS om het gemiddelde te vinden van getallen in een onderbroken rij of kolom. En gebruik de functies SOMPRODUCT en SOM om een gewogen gemiddelde te berekenen dat afhankelijk is van het gewicht dat is toegepast op de waarden.

Downloaden | Online bekijken

Overstappen naar Excel 2013

Bekijk deze video's om over te stappen naar Excel 2013. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

Til voorwaardelijke opmaak naar een hoger niveau

In de cursus Voorwaardelijke opmaak gebruiken zijn de basisprincipes van voorwaardelijke opmaak besproken. In deze cursus gaan we wat dieper op dit onderwerp in en leert u hoe u voorwaardelijke opmaak toepast op cellen, tabellen, draaitabellen en werkbladen. Als u bijvoorbeeld snel voorwaardelijke opmaak wilt toepassen op cellen, kunt u een optie voor snelle analyse gebruiken of een optie op de knop Voorwaardelijke opmaak op het lint. We gaan ook formules gebruiken om voorwaardelijke opmaak toe te passen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe u regels kunt bewerken en verwijderen met Regelbeheer voor voorwaardelijke opmaak.

Downloaden | Online bekijken

Voorwaardelijke opmaak gebruiken

Soms is het moeilijk om getallen op een werkblad goed te interpreteren. In Excel kunt u echter op allerlei manieren uw gegevens snel analyseren met voorwaardelijke opmaak. U kunt bijvoorbeeld een kleurenschaal toepassen om onderscheid te maken tussen hoge, gemiddelde en lage temperaturen.

Downloaden | Online bekijken

VERT.ZOEKEN: wanneer en hoe gebruiken

Bekijk deze video's om te zien hoe u met de functie VERT.ZOEKEN gegevens kunt vinden in een grote spreadsheet, en in andere werkbladen in een grote werkmap. Alle argumenten van VERT.ZOEKEN worden uitgelegd in deze video’s. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan veelgemaakte fouten.

Downloaden | Online bekijken

Aan de slag met formules en functies

Download deze PDF-zelfstudie en leer hoe u met formules en functies berekeningen kunt uitvoeren.

Downloaden

Kop- en voetteksten invoegen

U kunt kopteksten toevoegen aan de bovenkant en voetteksten aan de onderkant van een werkblad. Wanneer u het werkblad afdrukt, worden de kop- en voetteksten ook afgedrukt. U kunt bijvoorbeeld een koptekst maken met het bestandspad en een voettekst met paginanummers. Kop- en voetteksten worden alleen weergegeven in de weergave Pagina-indeling en op afgedrukte pagina's. In deze korte cursus leert u meer hierover.

Downloaden | Online bekijken

Experts

Geavanceerde ALS-functies

In deze cursus komen complexe voorbeelden en variaties van de functie ALS in Excel aan bod, inclusief geneste ALS-functies, ALS met EN en OF, AANTALLEN.ALS en SOMMEN.ALS, en GEMIDDELDEN.ALS en ALS.FOUT.

Downloaden | Online bekijken

Werkbladen en werkmappen afdrukken

Volg deze cursus om alles te leren over het afdrukken van werkbladen en werkmappen in Excel. Het afdrukken van tabellen, meerdere werkmappen, meerdere werkbladen, specifieke cellen of reeksen cellen, koppen, rasterlijnen, formules en meer. U leert ook hoe u afdrukinstellingen wijzigt, en u bespaart tijd en papier door vóór het afdrukken voorbeelden te bekijken van wat wordt afgedrukt.

Downloaden | Online bekijken

Een draaitabel maken en uw gegevens analyseren

Draaitabelrapporten zijn een handige manier om de gegevens in een rapport samen te vatten, te analyseren, te verkennen en weer te geven. Draaitabellen helpen u inzicht te krijgen in uw gegevens, vooral als het om veel gegevens gaat. In deze cursus ziet u hoe draaitabellen automatisch en handmatig maakt en hoe u draaitabelgegevens kunt sorteren, filteren, samenvatten, berekenen en analyseren.

Downloaden | Online bekijkenOutlook 2013

Beginner

Basisbewerkingen met de agenda

Bekijk deze video's om vertrouwd te raken met de agenda in Outlook 2013. U kunt het simpel houden of Outlook gebruiken om complexe vergaderingen en planningen te beheren.

Downloaden | Online bekijken

Verzonden berichten intrekken en vervangen

Stel, u hebt een e-mailbericht verzonden, maar daarna bedenkt u zich. In Outlook 2013 kunt u verzonden e-mail intrekken of vervangen. Of u kunt een e-mail opnieuw verzenden om te proberen de schade te beperken. Hier wordt uitgelegd hoe u dit doet.

Downloaden | Online bekijken

Alles over BCC

Als u de naam en het adres van geadresseerden in een e-mail wilt verbergen, kunt u BCC (Blind Carbon Copy) gebruiken. Dit werkt als volgt.

Downloaden | Online bekijken

E-mailhandtekeningen maken en gebruiken

Handtekeningen maken, bewerken en gebruiken om uw e-mailberichten er nog aantrekkelijker uit te laten zien. Automatisch de belangrijkste contactgegevens aan uw berichten toevoegen en vervolgens afbeeldingen, visitekaartjes of zelfs een geschreven handtekening toevoegen.

Downloaden

Basiskennis van Outlook voor Mac 2011

Download deze PDF-zelfstudie en maak kennis met de taken en functies die u het vaakst zult gebruiken in Outlook voor Mac.

Downloaden

Direct zoeken gebruiken om naar agenda-items te zoeken

U hebt mogelijk duizenden oude vergaderingen en afspraken in uw agenda staan. Maar het heeft geen nut om deze te bewaren als u ze niet kunt vinden wanneer u ze nodig hebt. Met het vak Direct zoeken en de hulpmiddelen voor zoeken op het lint kunt u uw zoekopdracht verfijnen. Doe deze korte cursus om meer te leren.

Downloaden | Online bekijken

Gevorderden

Overstappen naar Outlook 2013

Bekijk deze video's om over te stappen naar Outlook 2013. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

E-mail bijhouden met leesbevestigingen

In Outlook 2013 kunt u ontvangst- en leesbevestigingen vragen wanneer u een bericht verzendt. Waarom? Om er zeker van te zijn dat de geadresseerden het bericht ontvangen en openen, als u niet zeker weet of het e-mailadres goed is of wanneer u niet weet of de geadresseerden hun e-mail regelmatig lezen, of misschien wilt u gewoon weten of het bericht is aangekomen. Wat de reden ook is, het toevoegen van een verzoek is eenvoudig.

Downloaden | Online bekijken

Experts

Uw postvak beveiligen met een wachtwoord

Als meerdere mensen e-mail gebruiken op een gedeelde computer, kunnen ze met Outlook en Windows een wachtwoord instellen om hun e-mail te beveiligen. Er zijn twee scenario's. Op de eerste plaats het delen van een computer op het werk of thuis. In dit scenario kunnen mensen hun e-mail beveiligen met het wachtwoord van hun Windows-gebruikersaccount. In het tweede scenario gaat het om het delen van een openbare computer. Hier is het werken met Outlook Web App of een andere e-mail-app in een browser de beste manier om uw e-mail te beveiligen.

Downloaden | Online bekijken

Terug naar boven Terug naar boven

PowerPoint 2013

Beginner

Een thema toepassen en wijzigen

U hebt dia’s voor uw prestatie gemaakt, en nu gaat u nadenken over een dia-ontwerp: het achtergrondontwerp, tekenstijlen, kleuren en indelingen. U wilt dat de dia’s visueel aantrekkelijker zijn. Hoe doet u dat? Met thema’s. Thema’s bevatten een compleet dia-ontwerp voor uw presentatie.

Downloaden | Online bekijken

Uw eerste PowerPoint 2013-presentatie maken

Bekijk deze video's om PowerPoint 2013 te leren gebruiken. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

De weergave voor de presentator gebruiken

Bekijk deze video's om Weergave voor presentator te leren gebruiken in PowerPoint 2013, zodat u wat u ziet kunt scheiden van wat het publiek ziet.

Downloaden | Online bekijken

Basiskennis van PowerPoint voor Mac 2011

Download deze PDF-zelfstudie en maak kennis met de taken en functies die u het vaakst zult gebruiken in PowerPoint voor Mac.

Downloaden

Ontwerpen met thema's, deel 1: Basiskennis

Download deze PDF-zelfstudie en leer hoe u thema' s kunt gebruiken, toepassen en aanpassen.

Downloaden

Dia's, notities of hand-outs afdrukken

U hebt uw presentatie gemaakt en wilt nu hand-outs afdrukken voor uw publiek. PowerPoint biedt u verscheidene mogelijkheden: u kunt dia's op een volledige pagina afdrukken, meerdere dia's per pagina afdrukken, dia's met uw presentatornotities afdrukken of dia’s met ruimte afdrukken zodat door het publiek aantekeningen kunnen worden gemaakt naast de dia's. Als u geavanceerde opmaakopties wilt gebruiken, kunt u de inhoud bewerken en stijlen toepassen in Word voordat u de dia’s afdrukt.

Downloaden | Online bekijken

Gevorderden

Overstappen naar PowerPoint 2013

Bekijk deze video's om over te stappen naar PowerPoint 2013. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

Werken met watermerken

Een watermerk is een achtergrondafbeelding die op alle dia's in een PowerPoint-presentatie kan worden weergegeven. Een voorbeeld van een watermerk is het logo van een bedrijf. Gebruik watermerken ter identificatie of als merkaanduiding, om veiligheidsredenen of juridische redenen, of gewoon als ontwerpkenmerk of decoratief element.

Downloaden | Online bekijken

Werken met hand-outmodellen

Wanneer u hand-outs in PowerPoint wilt afdrukken, kunt u de hand-outinstellingen kiezen in de afdrukweergave. Voor enkele hand-outinstellingen moet u het hand-outmodel wijzigen, een pagina die de modelindeling en -eigenschappen van hand-outs bevat.

Downloaden | Online bekijken

Experts

Afbeeldingen, illustraties, tekst en andere objecten van animatie voorzien

In PowerPoint 2013 kunt u bijna alles animeren. Het is heel gemakkelijk. Animeer tekst, afbeeldingen, grafieken, vormen en meer. U kunt ook fraaie presentaties maken met veel animaties met animatiepaden.

Downloaden | Online bekijken

Animatiepaden ontwerpen

Een animatiepad is een animatie-effect waarmee een item wordt verplaatst, zoals een afbeelding, langs een lijn die u opgeeft in PowerPoint 2013. Volg deze cursus als u wilt weten hoe u een dergelijk pad maakt.

Downloaden | Online bekijken

Een animatie-effect activeren

U kunt een animatie-effect zo activeren dat dit wordt afgespeeld aan het begin van of tijdens een audio- of videofragment. U kunt ook instellen dat een animatie-effect wordt gestart wanneer u klikt op de vorm of een ander object waarop de animatie is toegepast.

Downloaden | Online bekijken

Diamodellen gebruiken om een presentatie aan te passen

Met diamodellen kunt u mooie presentaties maken zonder dat dit veel tijd en moeite kost. Als u voor alle dia's dezelfde lettertypen en afbeeldingen (zoals logo's) wilt gebruiken, brengt u deze wijzigingen aan in het diamodel.

Downloaden | Online bekijken

Een sjabloon maken op basis van een presentatie

U wilt uw presentatie gebruiken als een sjabloon of model, dat u en anderen kunnen bijwerken en zo nodig wijzigen. U behoudt de opmaak en tekst die u altijd voor presentatie wilt gebruiken, en waar nieuwe inhoud moet worden toegevoegd, kunt u gebruikmaken van tekst voor tijdelijke aanduidingen als richtlijn voor auteurs. U kunt ook opmaak opnemen, zoals de kaderstijl voor de tijdelijke aanduiding van de afbeelding, om tijd voor andere auteurs te besparen en consistentie te bewaren. Hiervoor hoeft u alleen maar uw presentatie op te slaan als een sjabloon.

Downloaden | Online bekijken

Kopteksten en voetteksten aan een presentatie toevoegen

Wanneer we het over kop- en voetteksten in een presentatie hebben, bedoelen we de details boven en onder aan uw dia's, bijvoorbeeld het dianummer, een tekstvoettekst en de datum. Kop- en voetteksten worden op verschillende posities weergegeven, afhankelijk van het thema en de dia-indeling. U bepaalt welke kop- en voetteksten worden weergegeven en wat moet worden weergegeven in de tekstvoettekst. In deze cursus leert u hoe u kop- en voetteksten toevoegt en aanpast.

Downloaden | Online bekijken

Geluidseffecten aan animaties toevoegen

U hebt de perfecte geluidseffecten voor een animatie, maar u weet niet hoe u ze toevoegt. Volg deze snelle cursus, bestaande uit één video, om te leren hoe u een of meer geluidseffecten aan een animatie toevoegt.

Downloaden | Online bekijken

Een organigram maken

Uw bedrijf is onlangs flink gereorganiseerd. U wilt de nieuwe structuur gaan toelichten met behulp van een overzichtelijk organigram. U bent bekend met organigrammen die zijn gemaakt in PowerPoint en u wilt weten wat de beste methode is en wat de juiste hulpmiddelen zijn. Deze cursus is een prima plek om te beginnen. Volg de cursus om te leren hoe u organigrammen maakt en opmaakt voor uw organisatie.

Downloaden | Online bekijken

Een stroomdiagram maken

U wilt een proces weergeven in een stroomdiagram met standaardvormen die u zelf kunt opmaken en indelen. U doet dit in PowerPoint door op Invoegen > Vormen te klikken en een diagram samen te stellen met de vormen uit de galerie. Gebruik het tabblad Opmaak om stijlen toe te passen, zoals een andere omtrek voor de vormen, en leer onder andere hoe u opvulkleuren wijzigt, vormen uitlijnt en verbindingslijnen tussen vormen aanbrengt.

Downloaden | Online bekijken

Een geluidseffect toevoegen aan een overgang

Een overgang is een visueel effect dat wordt weergegeven als u van de huidige dia naar de volgende dia gaat. U kunt een overgang nog aantrekkelijker maken door er geluid aan toe te voegen. Maak niet te vaak gebruik van geluid, zodat het z'n effect niet verliest. Gebruik het bijvoorbeeld alleen aan het begin van een nieuwe sectie van de diavoorstelling.

Downloaden | Online bekijken

Word 2013

Beginner

Uw eerste Word 2013-document maken

Bekijk deze video's voor meer informatie over het gebruik van Word 2013. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

Inleiding bij de inhoudsopgave

U kunt een inhoudsopgave maken door kopstijlen toe te passen (bijvoorbeeld Kop 1, Kop 2 en Kop 3) op de tekst die u wilt opnemen in de inhoudsopgave. Word 2013 zoekt naar die koppen en voegt vervolgens de inhoudsopgave in uw document in. Daarna kunt u uw inhoudsopgave automatisch bijwerken telkens wanneer u wijzigingen aanbrengt in het document.

Downloaden | Online bekijken

Wijzigingen bijhouden

Met Wijzigingen bijhouden wordt elke bewerking vastgelegd zonder dat deze permanent wordt gemaakt. U kunt tekst verplaatsen, kopiëren, verwijderen en invoegen, opmaak wijzigen en zelfs afbeeldingen wijzigen en objecten invoegen. En de persoon die u het document heeft gestuurd kan de door u gemaakte wijzigingen zien en deze accepteren of afwijzen. Of u kunt hetzelfde doen wanneer anderen wijzigingen in uw document aanbrengen.

Downloaden | Online bekijken

Werken met woordaantallen in uw document

Bekijk deze video om te leren hoe u het aantal woorden in uw document bijhoudt terwijl u werkt. En als u uw document moet afdrukken, leert u in deze video hoe u het aantal woorden invoegt en bijwerkt in de hoofdtekst van uw document.

Downloaden | Online bekijken

Tekst opmaken met stijlen

Download deze PDF-zelfstudie en leer verschillende manieren om uw tekst op te maken met stijlen door slechts een paar keer te klikken. Pas stijlen toe op kopteksten om automatisch een inhoudsopgave te maken.

Downloaden

Basiskennis van Word voor Mac 2011

Download deze PDF-zelfstudie en maak kennis met de taken en functies die u het vaakst zult gebruiken in Word voor Mac.

Downloaden

Gevorderden

Overstappen naar Word 2013

Bekijk deze video's om over te stappen naar Word 2013. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

Til inhoudsopgaven naar een hoger niveau

In deze cursus gaan we nog een stap verder en maken we een aangepaste, automatische inhoudsopgave en voegen we vervolgens onze eigen opmaak toe.

Downloaden | Online bekijken

Werken met watermerken

Een watermerk is een tekst of afbeelding die op de achtergrond van een document wordt weergegeven, doorgaans op elke pagina. U kunt watermerken voor diverse zaken gebruiken, zoals voor identificatie of merkaanduiding (zoals een bedrijfslogo), voor veiligheids- of juridische doeleinden, of gewoon als een ontwerp- of decoratief element.

Downloaden | Online bekijken

Documentwijzigingen bijhouden en bekijken

Download deze PDF-zelfstudie en leer hoe u met Wijzigingen bijhouden met anderen kunt samenwerken aan een document.

Downloaden

Cv’s in Word

In deze video's laten we u zien hoe een mooi uitziend cv maakt met of zonder een sjabloon. U krijgt te zien hoe u snel tekst toevoegt aan een sjabloon en u ziet ook een trucje waarmee u veel tijd bespaart als u geen sjabloon wilt gebruiken. Ook leert u meer over het gebruik van woorden in uw cv die ervoor zorgen dat dit online wordt gevonden.

Downloaden | Online bekijken

Gespiegelde marges in Word 2013

Bekijk deze video voor meer informatie over het instellen van gespiegelde marges in Word 2013. U leert hier ook hoe u paginanummers en voorbladen voor uw gespiegelde marges aanpast.

Downloaden | Online bekijken

Afdrukstanden Staand en Liggend gebruiken

Voor Word-documenten wordt de afdrukstand Staand (of verticale) gebruikt, omdat tekst prettiger leest in dit formaat. Maar als uw document iets horizontaals bevat, zoals tabellen, kunt u de afdrukstand wijzigen in Liggend. Volg deze cursus meer te leren, waaronder het gebruik van zowel de afdrukstanden Liggend en Staand in hetzelfde document, en ontwerpoverwegingen voor kopteksten, voetteksten en paginanummers.

Downloaden | Online bekijken

Experts

Afdruk samenvoegen

Gebruik Afdruk samenvoegen voor het maken van massamailings die u aan elke geadresseerde wilt aanpassen. U kunt persoonlijke elementen toevoegen aan elk onderdeel van een label, brief, envelop of e-mail - van de begroeting tot het hele document; u kunt zelfs afbeeldingen toevoegen. Word vult automatisch de velden in met informatie over de geadresseerde en genereert alle afzonderlijke documenten. In deze cursus beginnen we met e-mail, en gaan we verder met brieven en enveloppen.

Downloaden | Online bekijken

Afdruk samenvoegen naar een hoger niveau tillen

U kunt veel meer doen met afdruk samenvoegen. U kunt lijsten importeren uit andere bronnen, zoals Microsoft Excel-bestanden, en gebruikmaken van de vele functies van Excel voor het werken met gegevens en getallen. En u kunt uw bericht aanpassen en toesnijden op elke geadresseerde of het bericht nog verder personaliseren en tekst rechtstreeks invoegen in elke e-mail. In deze korte cursus leert u meer hierover.

Downloaden | Online bekijken

Terug naar boven Terug naar boven

Access 2013

Beginner

Uw eerste Access 2013-database maken

Leer hoe u in slechts een paar minuten met een sjabloon een Access 2013-database maakt. Access bevat sjablonen die u op uw computer of in de cloud kunt uitvoeren.

Downloaden | Online bekijken


Gevorderden

Overstappen naar Access 2013

Stap over van Access 2003 naar Access 2013. In deze cursus ziet u hoe u nieuwe bestanden maakt en beheert, bestanden uit de vorige versie gebruikt, het navigatievenster en het lint gebruikt en Access-apps (databases die op het web worden uitgevoerd) maakt.

Downloaden | Online bekijken

Criteria gebruiken in uw Access 2013-query's

Leer hoe u criteria gebruikt om uw Access-gegevens te filteren. In deze cursus wordt besproken hoe u criteria toevoegt aan query's met behulp van EN- en OF-logica, logische operators zoals IN en TUSSEN, en jokertekens gebruikt. U hebt basiskennis van query's nodig om deze cursus te voltooien.

Downloaden | Online bekijken

Datumcriteria gebruiken in query's

Leer hoe u datumcriteria gebruikt in uw query's. In deze cursus worden de basisprincipes getoond. Ook wordt uitgelegd hoe u berekende velden gebruikt, op een deel van een datumwaarde filtert en datumwaarden aftrekt en optelt met de functies DateDiff en DateAdd. U moet ervaring met Access-query's hebben om deze cursus te voltooien.

Downloaden | Online bekijken

Omgaan met alleen-lezenquery’s

Kunt u de gegevens die een query heeft geretourneerd niet wijzigen? In deze cursus worden de meest voorkomende oorzaken en oplossingen uitgelegd, en vindt u koppelingen naar informatie over andere manieren waarop u dit probleem kunt oplossen.

Downloaden | Online bekijken

Lync 2013

Beginner

Lync 2013 instellen

Leer hoe u chatberichten verstuurt, kunt bellen, vergaderingen organiseert en bijwoont, en hoe u over de hele lijn efficiënter kunt werken met Lync 2013.

Voor Lync 2013:     Downloaden | Online bekijken

Aanwezigheid, chatten en contactpersonen

Leer hoe u chatberichten verstuurt, kunt bellen, vergaderingen organiseert en bijwoont, en hoe u over de hele lijn efficiënter kunt werken met Lync 2013.

Voor Lync 2013:     Downloaden | Online bekijken

Audio- en videogesprekken voeren

Bekijk deze korte video's om te zien hoe u Lync 2013 kunt gebruiken om audio- en videogesprekken te voeren.

Voor Lync 2013:     Downloaden | Online bekijken

Aanwezigheid, chatten en contactpersonen - Lync voor Office 365

Bekijk deze korte video's om te zien hoe eenvoudig het is om uw lijst met contactpersonen samen te stellen, de chatfunctie te gebruiken en uw planning te beheren met Lync 2013.

Voor Lync 2013:     Downloaden | Online bekijken


Gevorderden

Overstappen naar Lync 2013

Wilt u overstappen vanaf Communicator 2007 of Lync 2010? Volg deze cursus om vertrouwd te raken met de wijzigingen.

Voor Lync 2013:     Downloaden | Online bekijken

Voor Lync 2013 voor Office 365:     Binnenkort beschikbaar

Lync-vergaderingen plannen, eraan deelnemen en leiden

In deze video leert u hoe u met Lync snel mensen kunt verzamelen voor een vergadering, ongeacht waar deze zich bevinden.

Voor Lync 2013:     Downloaden | Online bekijken

Vergaderingen plannen, bijwonen en leiden in Lync 2013 voor Office 365

Bekijk deze korte video's om te zien hoe u Lync-vergaderingen kunt organiseren, bijwonen en leiden in Office 365.

Voor Lync 2013:     Downloaden | Online bekijken

Livetraining

Lync-training onder leiding van een docent

Neem deel aan een sessie onder leiding van een docent om te leren hoe eenvoudig u aan de slag kunt gaan met Lync.

Nu registeren

OneNote 2013

Beginner

Uw eerste OneNote 2013-notitieblok maken

Bekijk deze video's voor meer informatie over het gebruik van OneNote 2013. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

Gevorderden

Overstappen naar OneNote 2013

Bekijk deze video's om over te stappen naar OneNote 2013. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

Project 2013

Gevorderden

Overstappen naar Project 2013

Bekijk deze video's als u wilt overstappen naar Project 2013. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

Publisher 2013

Gevorderden

Overstappen naar Publisher 2013

Leer hoe u de overstap maakt naar Publisher 2013. Er wordt uitgelegd hoe u een sjabloon selecteert, het lint gebruikt, publicaties opslaat als sjablonen, sjablonen terugvindt die u hebt opgeslagen en hoe u afbeeldingen gebruikt.

Downloaden | Online bekijken

SharePoint 2013

Beginner

Een blog voor het delen van informatie maken en beheren

In deze cursus leert u hoe u een SharePoint-blog maakt en beheert. In de onderwerpen komen basistaken aan bod, zoals het maken van een blog, het gebruiken van categorieën en het wijzigen van de berichtopmaak. U leest ook hoe u unieke machtigingen instelt voor een blog, en tevens voor lijsten en bibliotheken in een blog.

Downloaden | Snelzoekkaart

Een lijst maken en instellen

In deze videotrainingscursus leert u hoe u SharePoint-lijsten maakt met behulp van ingebouwde apps, weergaven van de lijsten maakt en bewerkt, lijsten met anderen deelt en meldingen instelt zodat u automatisch op de hoogte kunt worden gesteld wanneer lijsten veranderen.

Downloaden | Snelzoekkaart

Uw openbare website aanpassen

Met Office 2013, of een Office 365-abonnement dat Office 2013- toepassingen bevat, kunt u uw OneDrive Pro- en andere SharePoint-bibliotheken synchroniseren met uw computer. U kunt vervolgens rechtstreeks met uw bibliotheekbestanden in uw bestandssysteem werken en toegang tot uw bestanden hebben wanneer u offline bent. In deze training wordt getoond hoe u dit doet.

Downloaden

Inhoud volgen

Als u documenten en SharePoint-sites volgt, kunt u gemakkelijker op de hoogte blijven van activiteiten in een nieuwsfeed. U hoeft niet te zoeken naar bestanden om hun status te controleren omdat u automatisch meldingen ontvangt in uw nieuwsfeed als er iets is veranderd. In deze cursus leert u hoe u documenten kunt volgen in een bibliotheek van OneDrive Pro of SharePoint en hoe u op de hoogte blijft van SharePoint-websites die voor u interessant zijn.

Downloaden | Snelzoekkaart

Inleiding tot documentbibliotheken

In deze cursus leert u hoe u veelvoorkomende taken uitvoert in een documentbibliotheek. U leert verschillende manieren waarop u een documentbibliotheek gebruikt, zoals bestanden uploaden en bewerken en de versiegeschiedenis van bestanden controleren.

Downloaden | Snelzoekkaart

Publiceren naar de nieuwsfeed

De nieuwsfeed is een microblog waarmee u en andere personen in uw organisatie ideeën en informatie kunnen delen. Nieuwsfeedberichten kunnen diverse onderdelen bevatten, zoals afbeeldingen, video's, koppelingen en tags.

Downloaden | Snelzoekkaart

Documenten delen

In deze cursus leert u hoe u documenten en mappen kunt delen met andere personen in uw organisatie, hoe u collega's machtigingen verleent voor bekijken en bewerken, zodat ze effectief kunnen samenwerken, en hoe u eenvoudig de versiehistorie van bestanden in uw bibliotheek kunt beheren.

Downloaden | Snelzoekkaart

Werken met lijsten

Een SharePoint-lijst is een handig hulpmiddel om contactpersonen, agenda-afspraken, taken of andere gegevens te delen met teamleden en sitebezoekers. Daarnaast biedt een lijst de onderliggende structuur voor het ordenen van informatie op uw site. In deze cursus worden de basisprincipes van lijsten uitgelegd en wordt getoond hoe u SharePoint-lijsten kunt gebruiken.

Downloaden | Snelzoekkaart

Profiel- en privacy-instellingen bijwerken

Een gebruikersprofiel is een van de sociale functies van SharePoint Online waarmee werknemers eenvoudig kunnen samenwerken en kennis kunnen delen. Het profiel bevat gebruikelijke informatie, zoals naam, afdeling en vaardigheden. Daarnaast kan een profiel contactgegevens en persoonlijke gegevens bevatten die u misschien ook wilt delen. In deze cursus leert u hoe u uw profiel kunt bewerken, zodat u alleen de gegevens deelt die collega's mogen zien. Er wordt ook beschreven hoe u privacy-instellingen voor uw profiel en nieuwsfeed kunt aanpassen, zodat bepaalde gegevens niet openbaar worden.

Downloaden | Snelzoekkaart

Gevorderden

Training: Pagina's op uw openbare website maken en aanpassen

Uw openbare website in Office 365 bevat webpagina's die u kunt aanpassen door uw eigen pagina-inhoud toe te voegen, zoals tekst, afbeeldingen, video’s en apps. In deze videocursus leert u hoe u pagina's toevoegt en aanpast, pagina's beheert en blogberichten maakt en beheert.

Downloaden

Visio 2013

Gevorderden

Overstappen naar Visio 2013

Bekijk deze video's als u wilt overstappen naar Visio 2013. Ga aan de slag met de nieuwe versie en zie hoe u alledaagse taken uitvoert.

Downloaden | Online bekijken

Office 365 voor bedrijven

 Opmerking    Bekijk de Office 365-videotrainingscursussen van vóór de upgrade als de informatie in de onderstaande cursussen niet overeenkomt met wat u ziet.

Gebruik ik Office 365 na de service-upgrade??

Alle gebruikers

Kennismaking met Office 365

Bekijk deze video's om vertrouwd te raken met Office 365 en te zien hoe u e-mail kunt lezen, documenten kunt delen, enzovoort.

Downloaden | Online bekijken

Uw Office 365-agenda delen of publiceren

Deel of publiceer uw agenda zodat anderen uw afspraken en vergaderingen kunnen zien.

Downloaden | Online bekijken

Beheer Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven

Een gedeeld postvak maken

U kunt een gedeeld postvak maken in Office 365 zodat een groep personen e-mail kan bekijken en beantwoorden vanuit een gemeenschappelijk postvak.

Downloaden | Online bekijken

Een aangepast domein instellen in Office 365

In deze video wordt uitgelegd hoe u uw eigen domeinnaam kunt gebruiken met Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven, zodat uw klanten en partners via een eenvoudig te onthouden e-mailadres contact met u kunnen opnemen.

Downloaden | Online bekijken

Beginner

Office 365 voor Thuisgebruik: uw abonnement delen

Doe deze cursus om meer te leren over de vele voordelen van . Installeer Office op maximaal 5 pc's of Macs en 5 tablets en nodig maximaal 4 personen uit uw gezin uit om uw abonnement te delen. Op die manier kunnen ze extra 20 GB onlineopslag krijgen en, indien er Office-installaties beschikbaar zijn, kunnen ze die gebruiken op hun eigen apparaten. Leer bijvoorbeeld ook hoe u Office overzet op een nieuwe computer. Opmerking SkyDrive is nu OneDrive en SkyDrive Pro is nu OneDrive voor Bedrijven. Lees meer over deze wijziging in Van SkyDrive naar OneDrive.

Downloaden | Online bekijken

Zoekt u informatie over documenten, teamsites en openbare websites? Raadpleeg dan Trainingscursus voor SharePoint 2013.

Terug naar boven Terug naar boven

 
 
Van toepassing op:
Office 2013