Pagina 15 van 19VORIGEVOLGENDE

Office Open XML I: De Office Open XML-indelingen verkennen

Twee typen definities in een bestand [Content_Types].xml

In een bestand [Content_Types].xml zijn twee typen definities opgenomen voor de inhoud van het ZIP-pakket: een voor de bestandstypen in het ZIP-pakket en de andere voor de XML-onderdelen.

In [Content_Types].xml worden de belangrijkste inhoudstypen in het document geïdentificeerd, zoals de hoofdtekst van het document, stijlen, instellingen en bestandseigenschappen. Zoals eerder is vermeld, worden in dit bestand ook de bestandstypen in het ZIP-pakket geïdentificeerd.

Toelichting 1 Elk bestandstype in het ZIP-pakket, inclusief XML- en rels-bestanden en andere bestanden (zoals het PNG-afbeeldingsbestand in de afbeelding), wordt geïdentificeerd met de verwijzing Default Extension.
Toelichting 2 De belangrijkste inhoudstypen (gewoonlijk de typen waarvoor een afzonderlijk XML-onderdeel aanwezig is in het ZIP-pakket) worden aangegeven met de verwijzing Override PartName. Override PartName is het pad naar het XML-onderdeel in het ZIP-pakket (zoals /Word/Document.xml).

De verwijzingen Default Extension en Override PartName bevatten beide een Content Type-definitie, zoals u kunt zien in de voorbeelden in de afbeelding, die afkomstig is uit het bijbehorende schema.

Tip     U hoeft gegevens zoals schemaverwijzingen niet te onthouden om onderdelen te bewerken in een ZIP-pakket. U kunt die gegevens gewoon kopiëren uit het ZIP-pakket van een document dat hetzelfde inhoudstype gebruikt.

Pagina 15 van 19VORIGEVOLGENDE