Pagina 12 van 13VORIGEVOLGENDE

Kennismaking met Excel 2007: een eerste werkmap maken

Getallen worden rechts uitgelijnd in de cel

In Excel worden getallen rechts uitgelijnd in de cel.

Wanneer u gegevens invoert in kolom C (de kolom Bedrag), typt u het Euro-teken (€), gevolgd door het bedrag.

Andere getallen. Hoe voert u andere getallen in?

  • Als u een breuk wilt invoeren, moet u een spatie gebruiken tussen het gehele getal en de breuk, bijvoorbeeld 1 1/8.
  • Wilt u alleen een breuk invoeren zonder geheel getal, moet u eerst een nul typen. Bijvoorbeeld 0 1/4. Als u direct 1/4 invoert zonder nul, wordt dit door Excel geïnterpreteerd als datum, namelijk 1 april.
  • Als u haakjes gebruikt om een negatief getal aan te duiden, bijvoorbeeld (100), wordt dit nummer in Excel weergegeven als -100.

Gebruik de les: Kennismaking met Excel 2007: formules invoeren als u wilt weten welke formules u moet gebruiken om getallen op te tellen, te delen, te vermenigvuldigen en af te trekken in Excel.

Pagina 12 van 13VORIGEVOLGENDE