Pagina 18 van 31VORIGEVOLGENDE

Aan de slag met PowerPoint 2007

Tekst typen in een organigram

Werken met een nieuw organigram.
Toelichting 1 Het organigram neemt de kleuren van het toegepaste thema over.
Toelichting 2 Naast het organigram wordt een tekstvenster weergegeven waarin u tekst kunt typen.
Toelichting 3 De tekst die u in het tekstvenster typt, wordt aangepast aan de organigramvormen en wordt in het organigram weergegeven terwijl u typt.

Zoals u eerder hebt gezien, kunt u afbeeldingen invoegen met de pictogrammen in de indeling Titel en object. Eén hiervan is een pictogram voor SmartArt-afbeeldingen. Deze afbeeldingen bieden organigramindelingen en alle andere indelingen voor diagrammen in PowerPoint 2007.

Wanneer u op het pictogram SmartArt-afbeeldingen klikt...

Pictogram van SmartArt-afbeelding in dia-indeling

...verschijnt er een volledige galerie van de beschikbare grafische indelingen.

Organigrammen en andere afbeeldingen beschikken nu allemaal over een tekstvenster waarin u de tekst kunt typen voor het organigram en waarin u ook buiten de vormen van het organigram met de tekst kunt werken. Dit is handig als u liever niet rechtstreeks in het organigram typt.

U kunt nu ook andersom werken: zo kunt u met de knop Converteren naar SmartArtAfbeelding van knop op het tabblad Start een bestaande lijst met opsommingstekens op een dia converteren naar een afbeelding.

Zoek de optie SmartArt op het tabblad Invoegen als u een diagram liever op die manier invoegt.

De knop SmartArt-afbeelding invoegen op het tabblad Invoegen

Via dit tabblad kunt u tevens tabellen en grafieken invoegen.

Pagina 18 van 31VORIGEVOLGENDE