Pagina 8 van 12VORIGEVOLGENDE

Draaitabel I: Aan de slag met draaitabelrapporten in Excel 2007

Klik op Afspelen om te zien hoe u het veld Orderdatum toevoegt en een veld groepeert.

In de oorspronkelijke brongegevens komt een kolom met orderdatums voor, dus er is een veld Orderdatum aanwezig in de Lijst met draaitabelvelden. Dit betekent dat u antwoord kunt krijgen op de vraag: wat zijn de verkoopcijfers van iedere verkoper op bepaalde datums? Voor het antwoord op deze vraag schakelt u het selectievakje naast het veld Orderdatum in om het veld aan het rapport toe te voegen.

Het veld Orderdatum wordt automatisch aan de linkerkant toegevoegd in het gebied met rijlabels omdat het veld geen getallen bevat, maar datums (datums zien er misschien uit als getallen, maar ze hebben de datumnotatie en niet de getalnotatie). Omdat het veld Orderdatum het tweede niet-numerieke veld is dat aan het rapport wordt toegevoegd, wordt dit veld genest binnen het veld Verkoper en springt het in naar rechts.

Nu worden in het rapport de verkoopcijfers van iedere verkoper voor elke afzonderlijke datum weergegeven, maar dat zijn erg veel gegevens om in één oogopslag te bekijken. U kunt deze gegevens echter heel gemakkelijk overzichtelijker weergeven door de gegevens per datum te groeperen op maanden, kwartalen of jaren.

Als u de datums wilt groeperen, klikt u op een datum in het rapport en klikt u vervolgens op het tabblad Opties in de groep Groeperen op Veld groeperen. Selecteer in het dialoogvenster Groeperen de optie Kwartalen, hetgeen in dit geval een goede oplossing lijkt, en klik vervolgens op OK.

Nu ziet u dat de verkoopgegevens zijn gegroepeerd in vier kwartalen voor iedere verkoper.

Klik op Afspelen om te zien hoe u het veld Orderdatum toevoegt en een veld groepeert.

Pagina 8 van 12VORIGEVOLGENDE