Pagina 9 van 13VORIGEVOLGENDE

Kennismaking met Excel 2007: een eerste werkmap maken

Kolomkoppen en rijkoppen

Werkblad met kolomtitels en rijtitels.
Toelichting 1 Als kolomtitels gebruikt u de maanden van het jaar.
Toelichting 2 Voor de rijtitels neemt u de namen van bedrijven.

Wanneer u gegevens invoert, is het handig om eerst titels in te voeren boven in elke kolom, zodat iedereen die het werkblad gebruikt, begrijpt om wat voor soort gegevens het gaat en zodat u deze gegevens later ook zelf gemakkelijk kunt herkennen.

In de afbeelding zijn de maanden van het jaar ingevoerd als kolomtitels boven aan het werkblad.

Vaak is het praktisch om ook titels voor de rijen op te geven. In de afbeelding ziet u aan de linkerkant de namen van bedrijven staan als titel voor de rijen.

Op dit werkblad wordt bijgehouden welke bedrijven waren vertegenwoordigd bij de maandelijkse zakenlunch.

Pagina 9 van 13VORIGEVOLGENDE