Pagina 17 van 32VORIGEVOLGENDE

Visuele hoogstandjes uitvoeren met SmartArt-afbeeldingen

Pictogram van SmartArt-afbeelding op dia-indeling


In PowerPoint 2007 kunt u nog op een andere manier een SmartArt-afbeelding invoegen, namelijk door op het pictogram voor de SmartArt-afbeelding te klikken dat in veel dia-indelingen is opgenomen. Dit wordt geïllustreerd in de afbeelding.

Toelichting 1 Klik op het pictogram voor de SmartArt-afbeelding dat deel uitmaakt van de dia-indeling.
Toelichting 2 De galerie voor SmartArt-afbeeldingen wordt geopend zodat u een indeling kunt kiezen.

U kunt deze groep pictogrammen overbrengen naar een dia door een dia-indeling toe te passen die deze pictogrammen bevat. In de oefensessie gaat u werken met dia-indelingen.

Een van de voordelen van deze methode is dat de afbeelding altijd ingevoegd wordt in de tijdelijke aanduiding die het pictogram bevat. (De tijdelijke aanduiding is het vak met de stippelrand dat de hoofdinhoud van de dia bevat.) Dat is hoofdzakelijk een probleem als uw dia-indeling twee tijdelijke aanduidingen bevat die de afbeelding zouden kunnen bevatten. Als u de afbeelding met het pictogram voor de SmartArt-afbeelding invoegt in de gewenste tijdelijke aanduiding, weet u zeker dat de afbeelding wordt ingevoegd op de plek die u wilt.

Pagina 17 van 32VORIGEVOLGENDE