Pagina 27 van 31VORIGEVOLGENDE

Aan de slag met PowerPoint 2007

Compatibiliteitscontrole en bijbehorend bericht

In het dialoogvenster Compatibiliteitscontrole wordt aangegeven welke zaken worden beïnvloed wanneer u een presentatie in de oude indeling opslaat. Klik op de Help-koppelingen voor definities van de berichten bij Samenvatting.

Wat heeft de nieuwe versie voor gevolgen voor alle presentaties die u in eerdere versies van PowerPoint hebt gemaakt?

Een oudere presentatie kan probleemloos worden geopend en bewerkt in PowerPoint 2007. U moet alleen bepalen of u de oorspronkelijke indeling van de presentatie wilt handhaven of deze wilt opslaan in de nieuwe bestandsindeling.

PowerPoint 2007 helpt u bij het nemen van deze beslissing. Hieronder ziet u hoe.

De compatibiliteit controleren

Bij het openen van een oudere presentatie in PowerPoint 2007 wordt meteen de oude indeling herkend. Achter de schermen wordt dus nagegaan of de items die u aan het bestand toevoegt, bijvoorbeeld een prachtige, nieuwe SmartArt-afbeelding, in de oude bestandsindeling wel op dezelfde manier werken.

Wanneer u vervolgens klikt op Opslaan, wordt het dialoogvenster Compatibiliteitscontrole geopend. Dit controleprogramma verschaft gedetailleerde informatie over wat er met PowerPoint 2007-elementen gebeurt als u het bestand opslaat in de oorspronkelijke indeling: PowerPoint 97-2003-presentatie (.ppt). (Zie de afbeelding.)

U kunt de controlefunctie annuleren en in het dialoogvenster Opslaan als de nieuwe indeling selecteren. U kunt ook doorgaan en de presentatie opslaan in de oude indeling. Meer informatie hierover vindt u in het volgende gedeelte.

Pagina 27 van 31VORIGEVOLGENDE